archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fransk språk 1 - Universitetet i Agder
  fransk forbedret uttalen og evnen til å kommunisere muntlig forbedret evnen til å uttrykke seg skriftlig Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer For studenter på lektorutdanning for trinn 8 13 og studenter i 4 studieår i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 inngår praksis Lærere som tar dette som enkeltemne skal utføre et didaktisk arbeid av tilsvarende omfang som må være bestått Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudenter gjelder følgende eksamenskrav en individuell muntlig presentasjon av et selvvalgt emne For studenter i lektorutdanningen LU gjelder følgende eksamenskrav godkjent praksis For studenter i grunnskolelærerutdanningen GLU gjelder følgende eksamenskrav bestått praksis For lærere som tar dette som enkeltemne gjelder følgende eksamenskrav bestått didaktisk arbeid Eksamen Mappe med tre arbeider en oppgave i grammatikk en oppgave i fonologi en oversettelse Vurdering bestått ikke bestått Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig kapasitet Vurderingsordning for privatister Samme som for ordinær eksamen Studiepoengreduksjon FR 118 med 7 5 studiepoeng FR 117 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FR-121-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Fransk litteratur og kultur 1 - Universitetet i Agder
  lage enkle analyser og tolkninger av tekstene og samtidig sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng Studentene skal dessuten ha tilegnet seg kunnskaper om dagens Frankrike og den franskspråklige verden for øvrig og de skal ha videreutviklet sin evne til å forstå og uttrykke seg på fransk både muntlig og skriftlig Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer For studenter i lektorutdanning trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen 2 muntlige presentasjoner en i litteratur og en i kultur utgår for studenter i Lektorutdanningen For studenter i Lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav praksis er godkjent Eksamen Mappe med en oppgave i litteratur og en oppgave i kultur Bestått ikke bestått Tilbys som enkeltemne Ja Vurderingsordning for privatister Seks timers skriftlig eksamen Studiepoengreduksjon FR 112 med 7 5 studiepoeng FR 113 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FR-123-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tysk litteratur, historie og kultur 1 - Universitetet i Agder
  seg sentrale tekstanalytiske redskaper i analyse og fortolkning av fortellende dramatiske og lyriske tekster kunne anvende grunnleggende faguttrykk i tekstanalyser kunne redegjøre for tekstenes forankring i litteraturhistoriske og kulturelle kontekster være kjent med ulike former for tekst og kulturformidling Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og muntlige øvelser Undervisningsspråket er tysk Det anbefales regelmessig deltakelse i undervisningen Studentene har anledning til å få kommentert skriftlige oppgaver gjennom semesteret For studenter i Lektorutdanningen trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen En obligatorisk skriftlig oppgave på ca 1 5 sider må være vurdert til bestått For studenter i lektorutdanninga gjelder følgende eksamenskrav praksis er godkjent Eksamen Skriftlig eksamen 6 timer Ingen tillatte hjelpemidler Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon TY 118 med 10 studiepoeng TY 116 med 5 studiepoeng Velg studieår 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/TY-121-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tysk språk 1 - Universitetet i Agder
  i tyskundervisningen i skolen og de skal kunne identifisere og klassifisere former og strukturer Del 2 Fonetikk Etter fullført emne skal studentene kunne beskrive det tyske lydsystemet i hovedtrekk De skal kunne identifisere og klassifisere lyder og strukturer bruke fagterminologi samt det internasjonale fonetiske alfabetet IPA Videre skal studentene kunne beherske muntlige kommunikasjonssituasjoner og fungere som språklærere Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger øvelser og innleveringer Undervisningsspråket er tysk Det anbefales regelmessig deltakelse i undervisningen Studentene har anledning til å levere inn og få kommentert skriftlige oppgaver gjennom semesteret For studenter på lektorutdanning for trinn 8 13 og studenter i 4 studieår i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 inngår praksis Lærere som tar dette som enkeltemne skal utføre et didaktisk arbeid av tilsvarende omfang som må være bestått Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudenter og vanlige enkeltemnestudenter gjelder følgende eksamenskrav to obligatoriske innleveringer én innen del 1 og én innen del 2 må være vurdert til bestått For studenter i lektorutdanningen LU gjelder følgende eksamenskrav godkjent praksis For studenter i grunnskolelærerutdanningen GLU gjelder følgende eksamenskrav bestått praksis For lærere som tar dette som enkeltemne gjelder følgende eksamenskrav bestått didaktisk arbeid Innleveringene se ovenfor er ikke obligatorisk for studenter i LU GLU men de studentene som ønsker det kan levere inn oppgavene og få tilbakemelding på dem av faglærer på lik linje med de øvrige studentene på emnet Eksamen For del 1 4 timers skriftlig eksamen Ingen hjelpemidler tillatt Gradert karakter For del 2 muntlig eksamen ca 30 minutter Gradert karakter Det gis separate karakterer i hhv del 1 og del 2 Karakteren innen del 1 teller 2 3 av samlet karakter for emnet karakteren innen del

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/TY-125-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Innføring i sosiologi - Universitetet i Agder
  funksjonalisme Emnet viser hvordan ett og samme fenomen kan forklares med ulike perspektiver Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper i grunnleggende sosiologiske perspektiver og teorier kunne anvende grunnleggende sosiologiske begreper kunne analysere og drøfte sentrale institusjoner viktige endringer og sosiale skillelinjer i samfunnet Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid veiledning og selvstudium I tillegg til generell forberedelse til forelesninger gruppearbeid og lignende forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse med arbeidskravet Praksis for lektorstudentene Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Disiplinstudentene må ha godkjent et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Nærmere beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav Praksis er godkjent I dette emnet erstatter praksis det ordinære arbeidskravet for lektorstudentene Eksamen 5 timers individuell skoleeksamen Gradert karakter Vurderingsordning for privatister Nei Studiepoengreduksjon SV 120 med 10 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-133-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Velferdssosiologi - Universitetet i Agder
  på velferdsstaten velferdspolitiske utfordringer brukernes rolle i velferdssektoren Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om sentrale velferdssosiologiske og politiske temaer og problemstillinger kunne analysere og drøfte sentrale prinsipper i organiseringen av velferdsordningene og spenninger og dilemmaer knyttet til utformingen av dem kunne anvende sosiologiske teorier og begreper i kritiske analyser av velferdspolitiske utfordringer og i diskusjoner om mulige løsninger Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid veiledning og selvstudium I tillegg til generell forberedelse til forelesninger gruppearbeid og lignende forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse med arbeidskravet Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studentene må ha godkjent et skriftlig arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Nærmere beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter Eksamen 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen Gradert karakter Vurderingsordning for privatister Nei Studiepoengreduksjon SV 119 med 10 studiepoeng SV 100 med 10 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-135-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sosiale institusjoner - Universitetet i Agder
  vil ta opp ulike sider ved institusjonaliseringsprosesser og diskutere hvordan sosiale institusjoner kan forstås og hvordan de endres Videre vil emnet følge opp sentrale problemstillinger knyttet til inkludering ekskludering og avvik Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om samfunnets viktigste institusjoner kjenne til sentrale begreper og perspektiver i analyse av institusjoner kunne bruke sosiologiske begreper og vise innsikt i institusjonalisering som prosess Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid veiledning og selvstudium I tillegg til generell forberedelse til forelesninger gruppearbeid og lignende forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse med arbeidskravet Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Studentene må ha godkjent et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter Eksamen 5 timers individuell skoleeksamen Gradert karakter Annen informasjon Undervises for første gang høsten 2015 Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-143-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisasjonsteori og analyse - Universitetet i Agder
  av forståelser av organisasjoner Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om organisasjonsteoretiske begreper og modeller og om lederteorier evne til å analysere organisatoriske fenomener og prosesser evne til å utøve kunnskapsbasert ledelse i grupper og avdelinger i organisasjoner evne til å evaluere organisering og ledelse i virksomheter samt foreslå og gjennomføre forbedringstiltak evne til å tilegne seg nye kunnskaper på de felter emnet omfatter evne til å formidle kunnskaper på de felter emnet omfatter Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger og eksamensforberedende seminar i grupper Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Individuell obligatorisk innleveringsoppgave i midten av semesteret bestått ikke bestått Eksamen 5 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon OR 2100 med 15 studiepoeng OR 2100 med 10 studiepoeng ORG106 med 10 studiepoeng ORG104 med 7 5 studiepoeng ORG104 med 7 5 studiepoeng ORG104 med 7 5 studiepoeng ORG103 med 5 studiepoeng ORG110 med 5 studiepoeng ORG109 med 6 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ORG100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive