archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Friluftsliv 1 - Friluftsliv, kultur og samfunn - Universitetet i Agder
  for helse og rekreasjon Friluftsliv og folkehelse Naturmiljøet som ressurs for turisme næringsutvikling Forvaltning av naturmiljøet Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten ha teoretisk kunnskap om norsk friluftslivstradisjon og utvikling kunnskap om norsk kulturarv kunnskap om funksjon og ansvar når friluftslivet utøves for læring helse utvikling og opplevelse for ulike brukerkategorier Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil hovedsakelig bli gitt på UiA deretter i tilknytting til feltkurs se FRI110 1 Det kan bli aktuelt med kortere ekskursjoner Se videre de aktuelle kursplaner og semesterplan for undervisning i Fronter Arbeidsomfanget er beregnet til 270 timer Se eget skjema Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Evt ekskursjoner vil være obligatoriske Se nærmere informasjon på Fronter Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FRI100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Friluftslivslære 1 - Feltkurs - Universitetet i Agder
  arter som kjennetegner naturmiljøenes særpreg og være i stand til å nytte naturmiljøene som arena for rekreasjon stimulering og læring kunne vurdere naturmiljøene i et kulturhistorisk perspektiv og kjenne til hvordan naturmiljøene kan brukes som ressurs for turisme næringsutvikling kjenne til lover forskrifter og planer om forvaltning av naturmiljøene være kjent med sikkerhetskrav kunne utøve HLR hjerte lungeredning førstehjelp og livberging i vann Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil i hovedsak bli gitt i form av flere feltkurs over noe tid i desentraliserte miljøbaser Det blir gitt livredningskurs med krav om bestått livredningsbevis se egen kursplan I tillegg vil det bli ekskursjoner i nærmiljø og til turistrelatert virksomhet samt noen perioder med forelesninger på UiA Se videre de aktuelle kursplaner og semesterplan for undervisning i Fronter Feltkursene og ekskursjonene er obligatoriske Det samme er forberedelser til og etterarbeid av disse Arbeidsomfanget er beregnet til 540 timer Se eget skjema Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske deler av emnet må være godkjent Det vil si at studenten har gjennomført delene med godkjent deltakelse og utøvelse Bestått krav til godkjent livredderbevis er følgende Kunne hoppe fra 3 meters høyde med klær bukse og skjorte Kunne svømme 50 m hopp og svømming sammen Kunne dykke til 3 6 m hvor gjenstand hentes opp Kunne føre og ilandføre person 50 m Kunne bringe person opp på bassengkanten og klargjøre denne for gjenopplivning Bestått test i hjerte lungeredning på Annedukka enmannsredning Se nærmere informasjon på Fronter Eksamen Emnet avsluttes med en individuell praktisk muntlig eksamen og en individuell rapport som vektes likt Sistnevnte skal bygge på logg fra feltkursene Øvrige krav om utforming innhold og omfang av denne

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FRI110-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Business English - Universitetet i Agder
  at de skal utvikle sin bevissthet om sjanger og sjangertilpasset vokabular Kurset vil dessuten fokusere på grammatiske konvensjoner innen økonomisk og administrativ engelsk Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne bruke skriftlige og muntlige strategier for å kommunisere på engelsk forretningsspråk kunne utforme ulike typer forretningsdokumenter være i stand til å forberede og fremføre en muntlig presentasjon kunne bruke et grammatisk korrekt og sjangertilpasset vokabular i skriftlig og muntlig kommunikasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Muntlige presentasjoner Undervisningsspråket er engelsk Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen En skriftlig innlevering og en muntlig presentasjon må være vurdert til bestått Eksamen 4 timers skriftlig eksamen Det er tillatt med engelsk engelsk ordbok på eksamenen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon EN 123 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-139-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praktisk e-handel for entreprenører - Universitetet i Agder
  II Make a prototype e business implementation and a plan for what would be needed for going towards real life implementation which you can show to a group of investors who decide whether the idea is worth funding Project II includes the following three components A web site A business plan Marketing material Mentoring in groups same groups as in project I Each group presents sells their idea and strategy to the class If possible in addition to the student investor groups there would be a representative from professional life to evaluate the e business plans Læringsutbytte Upon successful completion of this course students will be able to demonstrate insights into fundamental concepts of e business and its role in strategy and business comprehend basic e business applications plan for and implement a simple e business system in an organization evaluate and adapt the interaction between business plan and e business solution Arbeidsformer og arbeidsomfang Up to 8 hours of lectures and group work per week Lectures Use of ICT tools in class activities Lab exercises to understand technology Project presentasjons Estimated work load for 7 5 ECTS courses is 10 hours per week Studentevaluering Lectures Guest lectures Project presentations Up till 6 hours of lectures and group work per week Vilkår for å gå opp til eksamen Presentations of the projects are mandatory Eksamen Portfolio assessment consisting of presentation an e business business plan and case analysis Tilbys som enkeltemne Yes Annen informasjon This course is given in two versions IS 108 of 7 5 credits and IS 106 of 10 credits parallel teaching The difference is establishing a prototype e business implementation web page which the students in IS 108 don t do in their course However students are welcome to take the 10 credit version if they

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IS-108-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsrett - Universitetet i Agder
  Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kjennskap til rettsreglene om stillingsvern og ikke diskriminering ha kjennskap til rettsreglene om ansettelse lønn arbeidstid permisjoner og ferie ha kjennskap til rettsreglene om arbeidsmiljø arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids og besluttende organer kunne identifisere et arbeidsrettslig problem finne relevante rettskilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene kunne reflektere over etiske problemstillinger i arbeidsretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning med gruppearbeid og oppgaveløsning under veiledning Undervisningen er samkjørt med JU 300 Arbeidsrett og arbeidsmiljø Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen En innleveringsoppgave må være levert og godkjent Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timer skriftlig eksamen Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon JU 207 med 7 5 studiepoeng JU 300 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Handelshøyskolen ved UiA Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/JU-207-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Skatterett 2 (revisoreksamen) - Universitetet i Agder
  hvem som er avgiftspliktig herunder frivillig registrering avgiftspliktige transaksjoner herunder særskilte fritak fradrag for inngående merverdiavgift herunder særskilte begrensninger justering av merverdiavgift avgiftsgrunnlaget avgiftsregistrering og avgiftsoppgjør Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha omfattende teoretisk kunnskap innenfor skatte og avgiftsretten for å kunne løse praktiske skatte og avgiftsspørsmål med hovedvekt på næringsvirksomhet kunne vurdere skattemessige virkninger av omstrukturering virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte kunne beregne skattekostnad betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper kunne vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold og merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner ha kjennskap til reglene om arbeidsgiveravgift kunne anvende juridisk metode ved behandling av skatte og avgiftsmessige problemstillinger oppdatere kunnskap innen skatte og avgiftsrett samt reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet og vurdere ansvarlighet i anvendelse av skatterettslige regler Sammen med JU 206 Skatterett 1 skal studentene ha kompetanse som tilfredsstiller kravene til nasjonal revisoreksamen i skatterett Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning og oppgaveløsning Gruppearbeid Undervisningen utgjør 7 5 studiepoeng mens eksamen er en 15 studiepoengs eksamen som også dekker innholdet i JU 206 Skatterett 1 Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Mer informasjon gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 6 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakterer Eksamen dekker også pensum i JU 206 Skatterett 1 til sammen 15 sp Dette er en nasjonal revisoreksamen som gis både høst og vår Finanstilsynet har satt karakterkravet for bevilling som registrert revisor til karakter C eller bedre Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon JU 203 med 12 studiepoeng JU 2700 med 9 studiepoeng JU 2700 med 9 studiepoeng JU 2700 med 9 studiepoeng JU 2700 med 9 studiepoeng JU 302 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/JU-305-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Industrial Buying Behaviour - Universitetet i Agder
  approach to inter organizational issues from the buyer s perspective The following topics are covered the role of purchasing in the value chain supply market research purchasing management processes and strategy development supplier assessment development techniques and collaboration transaction costs Læringsutbytte This course focuses on buying behavior and purchasing management in business to business B2B markets On successful completion of this course the students should be able to Understand the role of purchasing in the global value chain Understand the importance of purchasing to international business Be able to compare and contrast organizational versus consumer buying behaviour Recognize key elements of organizational purchasing processes Be able to describe performance measures for suppliers Be able to apply e procurement solutions to deal with problems Understand the purchasing management process and be able to improve the purchasing management area of the company Be able to present and recognize basic public procurement procedures based on EU directives Be able to understand the global supply market structures and research to determine the buyer s tactics Be able to develop purchasing strategies based on purchasing portfolio analysis Be able to apply and explain appropriate analytical concepts to various audiences including business professionals Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and group work Estimated workload is about 200 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Eksamen 3 hour written examination which comprises 60 of the grade Assignment which comprises 40 of the grade Graded marks More information will be given in Fronter Tilbys som enkeltemne Yes Tilgang for privatister No Studiepoengreduksjon MF 200 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MF-203-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forbrukeratferd - Universitetet i Agder
  including the tourist tourism industry will be used during the class In addition course aims to provide students with an understanding of ethical and socially responsible consumer behavior practices Students are expected to gain theoretical knowledge through course content and attain practical training via relevant exercises and in class discussions Læringsutbytte Upon successful completion of this course students should be able to develop a general knowledge about how individuals select use and dispose various products and services based on cases from different industries including the tourist tourism industry describe the internal psychological and external social factors that affect consumer behavior formulate effective marketing strategies to promote products and services nationally and internationally based on cases from different industries including the tourist tourism industry understand ethical challenges related to consumer behavior Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and casework Estimated workload is about 200 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen Approved compulsory assignment s More info in Fronter at the start of the semester Eksamen 3

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MF-205-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive •