archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ernæring og helse 1 - Universitetet i Agder
  og frie radikaler Forebygging av livsstilssykdommer Norske næringsstoffanbefalinger Norske kostråd Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha bred kunnskap om grunnleggende ernæring kunne vurdere hvorvidt et kosthold er helsefremmende vite hva slags kosthold som forebygger livsstilssykdommer ha kunnskap om ernæringsepidemiologi Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidsformene er hovedsakelig forelesninger Deler av undervisningen er obligatorisk Det gis nærmere informasjon ved studiestart Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått kravene til obligatorisk deltagelse Bestått arbeidskrav som blir nærmere beskrevet i semesterplanen Eksamen Skriftlig individuell 2 timers skoleeksamen flervalgstest som vurderes med gradert karakter Studiepoengreduksjon HE 100 med 10 studiepoeng ERN123 med 5 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ERN100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Trenings- og aktivitetslære - Universitetet i Agder
  aktivitetslære Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil bli gitt i form av kurs praktisk arbeid og prosjektarbeid Som del av undervisningen skal studentene utføre arbeid med tester Emnet forutsetter stor grad av egenaktivitet hos studentene All undervisning i praktiske idrettsaktiviteter er obligatorisk se emneplan i Fronter Forventet arbeidsomfang i dette emner er ca 540 timer jf eget skjema Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent frammøte i praktiske idrettsaktiviteter Krav til deltakelse kunnskaper og ferdigheter i de enkelte idretter aktiviteter beskrives i emneplan se Fronter Eksamen 2 deleksamener som begge må være bestått Midtsemestereksamen Eksamen er knyttet til trenerpraksis I løpet av studiet skal studenten planlegge gjennomføre registrere og evaluere trening for en utøver i en eller flere av emnets idretter Krav til treningsprosjektet beskrives i emneplan Teller 60 Sluttsemestereksamen 3 timers individuell skoleeksamen i trenings og aktivitetslære Teller 40 Det gis en gradert karakter Studiepoengreduksjon IDR102 med 10 studiepoeng IDR105 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR110-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Biologiske emner I - Universitetet i Agder
  ha grunnleggende kunnskap om symptomene til behandling og forebygging av ulike typer idrettsskader kunne tilrettelegge fysisk aktivitet for mennesker med ulike typer sykdommer ha kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og folkehelse Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil bli gitt som forelesninger praktisk arbeid demonstrasjon og gruppearbeid Deler av undervisningen kan være obligatorisk se emneplanen i Fronter Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca 270 timer jf eget skjema Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Deltatt i obligatorisk undervisning Se nærmere informasjon i Fronter Eksamen 2 deleksamener som begge må være bestått Del A teller 50 og er en individuell skriftlig eksamen på 3 timer som arrangeres midt i semesteret Del B teller 50 og er en individuell skriftlig eksamen på 3 timer som arrangeres på slutten av semesteret Det gis én samlet gradert karakter Studiepoengreduksjon IDR101 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR101-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Biologiske emner II - Universitetet i Agder
  Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil bli gitt som forelesninger praktisk arbeid demonstrasjon og gruppearbeid Deler av undervisningen kan være obligatorisk se den enkelte emneplan i Fronter Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca 270 timer jf eget skjema Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Deltatt i obligatorisk undervisning Se nærmere informasjon på Fronter Eksamen 2 deleksamener som begge må være bestått Del A teller 50 og består av en individuell skriftlig eksamen på 3 timer som arrangeres midt i semesteret Midtsemester eksamen er knyttet til anatomiske begreper termer og skjelett ledd og muskler knyttet til kroppsstammen over og underekstremiteter Del B teller 50 og består av en individuell skriftlig eksamen på 3 timer som arrangeres på slutten av semesteret Sluttsemester eksamen er knyttet til bevegelseslære og funksjonell anatomi Det gis en gradert karakter Studiepoengreduksjon IDR104 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR104-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Religionsfilosofi - Universitetet i Agder
  De klassiske argumentene for Guds eksistens og vår tids versjoner av dem tas opp til kritisk analyse og vurdering Emnet vil også ta opp sentrale posisjoner innenfor vårt tids religionskritikk Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene Kunnskap ha bred kunnskap om problemstillinger og begreper innenfor vår tids religionsfilosofi Ha bred kunnskap om posisjoner og argumenter knyttet til spørsmålet om Guds eksistens Ferdigheter kunne anvende sentrale begreper knyttet til religionsfilosofi kunne vurdere kritisk spørsmål og svar innenfor religionsfilosofi Generell kompetanse kunne formidle sentrale temaer innenfor religionsfilosofi ha innsikt i tekster med et religionsfilosofisk innhold Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen Fire timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL101-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etikk - Universitetet i Agder
  kunnskap og refleksjon over egne erfaringer at studentenes ferdigheter innen emnet vil utvikles Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne Kunnskap ha overblikk over sentrale begreper distinksjoner og posisjoner innenfor etikk ha kjennskap til etiske normer deres funksjon og formale trekk ha kjennskap til hva som kjennetegner etisk argumentasjon Ferdigheter ha trening i å forholde seg reflektert og kritisk til aktuelle etiske problemstillinger i samfunnet og i sine egne liv kunne identifisere og fremstille filosofiske perspektiver innenfor etikk og kunne se viktige likheter og forskjeller mellom dem Generell kompetanse skrive drøftende om etiske problemstillinger problematisere tekster teorier og påstander Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen Semesteroppgave med et omfang på 2000 3000 ord teller 50 og muntlig eksamen teller 50 Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon KR 104 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL102-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kritisk tenkning - Universitetet i Agder
  og argumentasjon Emnets hovedfokus er setningslogikk og predikatlogikk klassisk logikk to logiske systemer som stammer fra Gottlob Frege Emnet dekker også nyere utviklinger av logikk Læringsutbytte Kunnskaper ha bred kunnskap om logiske begreper ha bred kunnskap om logikk som fag Ferdigheter kunne anvende logiske begreper i diskusjoner både skriftlig og muntlig kunne fremstille argumenter på en logisk gyldig måte kunne identifisere logisk ugyldige argumenter Generell kompetanse kunne formidle kunnskap om logisk gyldig og ugyldig argumentasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Oversiktsforelesninger Stor vekt legges på praktiske øvelser og eksempler Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen To beståtte portprøver Nærmere info i fronter Eksamen Fire timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL104-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Folkehelsearbeid - begrepsavklaring og verdigrunnlag - Universitetet i Agder
  og problemstillinger innen folkehelse Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om folkehelsearbeid og det kunnskapsbaserte grunnlaget kunne reflektere over sentrale begreper relatert til folkehelse kunne gjøre rede for folkehelsens utvikling i et historisk perspektiv ha kjennskap til førende dokumenter for nasjonalt folkehelsearbeid kunne identifisere beskrive og reflektere over sentrale etiske problemstillinger innen folkehelsearbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Litteraturstudier forelesninger og gruppearbeid Deler av undervisningen er obligatorisk se semesterplanen Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Gjennomført gruppearbeid med muntlig fremlegg Godkjent obligatorisk deltakelse Nærmere beskrivelse i semesterplanen Eksamen Skriftlig individuell 4 timers skoleeksamen som vurderes med gradert karakter Studiepoengreduksjon HEL100 med 10 studiepoeng Velg studieår 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL100-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive