archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Spansk språk - Universitetet i Agder
  grunnleggende språkstrukturer i spansk språk kjenne til ulike varianter av spansk språk ha kunnskap om forskjeller mellom formelt og uformelt språk ha kunnskap om generelle trekk ved vitenskapelig skriving Ferdigheter Etter fullført emne skal studentene kunne kommunisere med god uttale og intonasjon på spansk beherske sentrale språkstrukturer på spansk forstå lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere mestre ulike spontane kommunikasjonssituasjoner på spansk analysere spansk språkbruk på en reflektert måte Generell kompetanse Etter fullført emne skal studentene kunne analysere og vurdere egne lærings og kommunikasjonsstrategier vise kontrastiv kompetanse norsk spansk eller eget morsmål spansk presentere faglige problemstillinger som inngår i emnet både skriftlig og muntlig på en forståelig og strukturert måte og med bruk av kildehenvisninger Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid og seminarer Bruk av språklab For studenter på lektorutdanninga trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Studenter i lektorutdanningen bestått praksis og bestått arbeidskrav beskrives nærmere i semesterplanen Disiplinstudenter bestått prosjektoppgave og bestått arbeidskrav beskrives nærmere i semesterplanen Eksamen En skriftlig oppgave på 1500 ord teller 40 og muntlig

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SPA106-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Spanskspråklig litteratur og kultur - Universitetet i Agder
  kjenne til ulike kulturelle uttrykk i den spansktalende verden ha kjennskap til grunnleggende tekstanalyse ha kunnskap om generelle trekk ved vitenskapelig skriving Ferdigheter Etter fullført emne skal studentene være i stand til å lese og forstå hovedinnholdet i forskjellige typer tekster i ulike sjangre på spansk kunne sette emnets tekster inn i en historisk og litterær sammenheng kunne bruke litteratur for å beskrive ulike samfunnsforhold i den spansktalende verden kunne uttrykke egne synspunkt og holdninger til ulike tekster kunne presentere og samtale om emnets tekster på spansk være i stand til å skrive om emnets tekster på spansk Generell kompetanse Etter fullført emne skal studentene kunne presentere faglige problemstillinger som inngår i emnet både skriftlig og muntlig på en forståelig og strukturert måte skrive vitenskapelige tekster med bruk av kildehenvisninger Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og gruppearbeid Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått arbeidskrav beskrives nærmere i semesterplanen Eksamen Skriftlig eksamen på 4 timer Ingen tillatte hjelpemidler Både språk og innhold

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SPA109-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Erkjennelsesteori - Universitetet i Agder
  i noen grad også berøres Eksempler er spørsmål angående menneskets bevissthet forholdet mellom bevissthet og kropp samt illusjon og virkelighet Emnet tar også opp vitenskapelig begrunnelse forholdet mellom teori og observasjon samt realisme og vitenskapskritikk Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene Kunnskap ha bred kunnskap om hva filosofi er men spesielt hva erkjennelsesteori er ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi Ferdigheter kunne reflektere over sentrale begreper knyttet til erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi kunne kritisk anvende kunnskap innenfor erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi Generell kompetanse kunne formidle på en kritisk og drøftende måte sentrale temaer innenfor erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi ha innsikt i tekster med et erkjennelsesteoretisk vitenskapsfilosofisk innhold Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppediskusjoner Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen Fire timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Filosofihistorie - Universitetet i Agder
  I hver epoke legges det vekt på at studentene skal bli kjent med etiske metafysiske og epistemologiske problemstillinger som fortsatt er aktuelle i moderne filosofi Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene Kunnskap ha bred kunnskap om hovedtrekkene i Europas filosofiske historie ha kjennskap til hvordan noen av de viktigeste filosofiske begreper har oppstått og utviklet seg gjennom historien Fedigheter kunne reflektere over og diskutere noen utvalgte klassiske filosofiske tekster kunne vurdere innholdet av disse klassiske tekstene Generell kompetanse ha innsikt i kritiske og drøftende tekster kunne reflektere over filosofiske argumenter i diskusjon med andre Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen Fire timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL103-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Eksistensialisme - Universitetet i Agder
  eksistensielle og etiske spørsmål Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen Fire timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon EX 109 med 8 studiepoeng EX 106 med 3 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FIL105-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tysk språk 2 - Universitetet i Agder
  Praktisk tysk tilsvarer 7 5 studiepoeng fri tekstproduksjon og oversettelse fra norsk til tysk Lærestoffet for praktisk tysk omhandler hovedsakelig samfunnsforhold og historie i de tysktalende landene Læringsutbytte Del 1 Grammatikk etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg mer inngående og detaljerte kunnskaper om de ulike emnene i tysk setningslære syntaks enn det som formidles i TY 125 Tysk språk 1 De skal kunne analysere mer komplekse setningsstrukturer og kunne anvende tysk syntaktisk terminologi Del 2 Praktisk tysk fri tekstproduksjon og oversetting fra norsk til tysk Etter fullført emne skal studentene ha forbedret sine praktiske ferdigheter i skriftlig tysk De skal videre kunne skrive egne tekster om samfunnsforhold i de tysktalende landene Videre skal de beherske ulike uttrykksformer i skriftlig tysk og kunne oversette kortere tekster fra norsk til tysk Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger øvelser og innleveringer Undervisningsspråket er tysk Det anbefales regelmessig deltakelse i undervisningen Studentene har anledning til å levere inn og få kommentert skriftlige oppgaver gjennom semesteret For studentene på lektorutdanning trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Tre obligatoriske innleveringer én i del 1 og to i del 2 hhv innen fri tekstproduksjon og oversetting norsk tysk må være vurdert til bestått For studenter i lektorutdanninga gjelder følgende eksamenskrav Praksis er bestått Innleveringene se ovenfor er ikke obligatorisk for studenter i lektorutdanninga men de studentene som ønsker det kan levere inn oppgavene og få tilbakemelding på dem av faglærer på lik linje med de øvrige studentene på emnet Eksamen 6 timers skriftlig eksamen Ingen tillatte hjelpemidler Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon TY 123 med 10 studiepoeng TY 120 med 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/TY-126-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tysk litteratur, historie og kultur 2 - Universitetet i Agder
  i emnet TY 121 litteratur historie og kultur 1 I tekstanalysen skal studentene kunne vise at de behersker sentrale faguttrykk Studentene skal kunne foreta og begrunne plassering av ulike tekster i deres litteraturhistoriske og kulturelle kontekster Studentene skal ha sikre kunnskaper om de viktigste formene for tekst og kulturformidling Del 2 Muntlig tysk med kulturkunnskap og historie Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg gode praktiske ferdigheter i muntlig tysk både reseptive og produktive De skal kunne kommunisere på tysk i samtaler og holde muntlige presentasjoner om nyere tysk historie og samfunnsforhold De skal også kunne fungere muntlig som tysklærere i norsk skole Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og muntlige øvelser Undervisningsspråket er tysk Det anbefales regelmessig deltakelse i undervisningen Studentene har anledning til å få kommentert skriftlige og muntlige oppgaver gjennom semesteret For studentene på lektorutdanning trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Én obligatorisk muntlig presentasjon må være vurdert til bestått før studenten kan gå opp til eksamen i emnet For studenter i lektorutdanninga gjelder følgende eksamenskrav Praksis er bestått Muntlig presentasjon se ovenfor er ikke obligatorisk for studenter i lektorutdanninga men de studentene som ønsker det kan delta og få tilbakemelding av faglærer på lik linje med de øvrige studentene på emnet Eksamen 1 Tre mappeinnleveringer med analyser av henholdsvis en fortellende tekst en dramatisk tekst og et dikt Omfanget av innleveringene skal være på henholdsvis 4 4 og 2 5 sider Gradert karakter 2 En muntlig eksamen ca 30 minutter Gradert karakter For samlet karakter i emnet teller del 1 og del 2 hver 50 Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon TY 122 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/TY-127-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hellige tekster - Universitetet i Agder
  som ikke kom med blant de kanoniserte tekstene Læringsutbytte Etter endt emnet skal studentene ha kunnskap om sentrale tekster i jødedommen kristendommen og islam kjenne til eksempel på tekster som i dag ikke regnes som hellige reflektere over utfordringer med å tolke tekster fra andre tider og andre kulturkontekster ha kunnskap om litteraturhistoriske spørsmål om tekstenes tilblivelse sjanger innhold og funksjon kunne analysere og kommentere tekster og tekstavsnitt kunne reflektere over ulike måter å lese religiøse tekster på ha kunnskap om spørsmål knyttet til kanonisering av tekster i jødedommen kristendommen og islam Arbeidsformer og arbeidsomfang For disiplinstudenter Forelesninger For studenter i lektorutdanningen Forelesninger og praksis Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Se skjema i Fronter Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudenter Bestått portprøve Mer informasjon i Fronter For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav Praksis er godkjent Eksamen Tre dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/REL101-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive