archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 - Universitetet i Agder
  som en rettslig institusjon der lovbrytere fikk sin dom Kunnskaper om styringsverk rettsvesen og lovverk er nødvendige forutsetninger for en god forståelse Undervisningen om disse temaene kommer derfor tidlig i semesteret Den geografiske rammen er Norge men mange av kildeeksemplene og enkeltsakene er fra Agder blant dem flere trolldomssaker Mot slutten av semesteret gis undervisning i kildekunnskap og kildekritikk Kildekunnskapen er spesifikk for dette emnet mens kildekritikken er av generell historiemetodisk art Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene ha bred kunnskap om kriminalitet og konflikthåndtering i Norge på 1500 og 1600 tallet med særlig vekt på endring ha innsikt i begreper teorier og ulike syn innen forskningsfeltet ha kunnskap om statlig styringsverk rettsapparat og aktuelt lovverk i angitt periode ha innsikt i grunnleggende historisk metode og om sentrale kilder til emnet kunne drøfte sentrale problemstillinger og vurdere ulike faglige syn innen emnet skriftlig kunne anvende grunnleggende kildekritiske begreper kunne utforme skriftlige framstillinger med forsvarlig vitenskapelig dokumentasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og veiledning Praksis for studenter i lektorutdanningen Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudenter Studenten må innen angitt frist ha levert og fått godkjent disposisjon utkast minimum 1 side til semesteroppgave Oppgavesettet blir kunngjort i Fronter på et tidspunkt som framgår av semesterplanen Også studentenes innlevering skjer i Fronter For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav Praksis er godkjent Innlevering av disposisjon utkast til semesteroppgave er ikke obligatorisk for studentene i lektorutdanningen men de studentene som ønsker det kan levere inn og få tilbakemelding på lik linje med de andre studentene Eksamen Individuell semesteroppgave på ca 10 sider 70 2 timers individuell skriftlig eksamen 30 Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon HI 112 med 10 studiepoeng HI 123 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HI-124-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Politisk ideologi og politisk strid i Europa på 1600-tallet - Universitetet i Agder
  skal studentene ha bred kunnskap om politisk ideologi og strid i Den nederlandske republikk på 1600 tallet ha innsikt i ulike politiske ideologier i Vest Europa på 1600 tallet ha innsikt i grunnleggende historisk metode og sentrale kilder til emnet skriftlig kunne drøfte sentrale problemstillinger og vurdere ulike faglige syn innen emnet kunne anvende grunnleggende begreper i ideologi analyse være i stand til å utforme skriftlige framstillinger med forsvarlig vitenskapelig dokumentasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Praksis for studenter i lektorutdanningen Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudenter Studenter må innen en angitt frist ha levert og fått godkjent disposisjon til semesteroppgaven på minimum 1 maksimum 2 side r Oppgavesettet blir kunngjort i Fronter på et tidspunkt som framgår av semesterplanen For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav Praksis er godkjent Innlevering av disposisjon utkast til semesteroppgave er ikke obligatorisk for studentene i lektorutdanningen men de studentene som ønsker det kan levere inn og få tilbakemelding på lik linje med de andre studentene Eksamen Individuell semesteroppgave på

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HI-130-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Økonomisk globalisering - Universitetet i Agder
  fordeling av ressurser Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne beskrive ulike retninger og perspektiver innen politisk økonomi økonomisk utviklingstenkning og økonomisk geografi inkludert lokaliseringsteori ha oversikt over ulike typer ressurser og teknologisk endring som bidrar til økonomisk vekst ha kunnskap om betydningen av menneskelige ressurser innovasjon og entreprenørskap for økonomisk utvikling ha kunnskap om betydningen av skiftende etterspørsel som element i økonomisk utvikling ha kunnskap om politiske og kulturelle forutsetninger for økonomisk endring kunne forklare hovedprinsipper i internasjonal økonomisk liberalisme sett i forhold til statlig og overnasjonal styring kunne analysere lokale produksjons og fordelingsmekanismer innenfor et globaløkonomisk og økologisk rammeverk Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppearbeid Totalt arbeidsomfang 27 timer per studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innleveringsoppgave Se nærmere informasjon i Fronter Eksamen 5 timers skriftlig eksamen Gradert karakter A F Tilbys som enkeltemne Ja med forbehold om ledig kapasitet Studiepoengreduksjon UT 101 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/UT-101-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ingen tilgang (UT-107-3) - Universitetet i Agder
  tilgang Du har ikke tilgang til UT 107 3 vennligst prøv å logge inn eller forsøk igjen etter 1 april Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige stillinger For studenter English Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/UT-107-3 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • The Political Economy of Corruption - Universitetet i Agder
  in different cultural and political contexts Principal agent and clientelism theories are presented as bases for understanding Economic and political impacts of corruption are analyzed Measures to curb corrupt practices are discussed based on context specific analyses of power relations in society and traditions of transparency and accountability Læringsutbytte On successful completion of this course the student should be able to identify major forms of corrupt practices understand major theories on rent seeking differentiate between various political and cultural conditions for corruption analyze and explain bribery and fraud based on individual and institutional rationale apply knowledge to avoid being part of corrupt behavior assess strategies for corruption eradication in various regional and institutional contexts Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures student presentations and group discussions Estimated workload is about 270 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen The course requires students to complete one in class assignment More information in Fronter at the start of the semester Eksamen 4 hour written examination with graded marks Tilbys

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SE-210-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Internasjonal politikk - Universitetet i Agder
  nyere teorier om internasjonalisering og globalisering og på debatten om hvor denne utviklingen leder hen Til slutt ser vi nærmere på ulike måter å regulere forholdet mellom stater med et spesielt fokus på internasjonale institusjoner og samarbeid Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten kunne gjøre rede for den historiske utviklingen av det internasjonale samfunnet gjøre rede for de viktigste aktørene og institusjonene i internasjonal politikk og beskrive forholdet mellom dem gjøre rede for sentrale teorier innen fagfeltet internasjonal politikk gjøre rede for hvilke problemstillinger som preger det internasjonale samfunnet i dag benytte denne kunnskapen aktivt til selvstendige refleksjoner om internasjonale forhold og institusjoner foreta teoretiske diskusjoner omkring aktuelle problemstillinger fra internasjonal politikk diskutere forskjellene på folkerettslige og menneskerettslige prinsipper for internasjonal politikk Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminar og gruppearbeid Utenom undervisningen forventes det at studentene arbeider med oppgaver både individuelt og i grupper en betydelig del av studentenes læring og modning vil skje gjennom slik egeninnsats Praksis for lektorstudentene Informasjonsutveksling mellom faglærer studenter og administrasjon vil skje gjennom vårt eget virtuelle klasserom i Fronter Materiale som distribueres på Fronter er ment som et supplement ikke en erstatning for deltakelse på forelesninger og i gruppearbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen For disiplinstudentene Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart For lektorstudentene Praksis PRA XXX må være bestått Eksamen 5 timers skriftlig eksamen med gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om plass ledig kapasitet Studiepoengreduksjon ST 106 med 10 studiepoeng SV 140 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ST-102-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Moderne fysikk - Universitetet i Agder
  atommodell materiebølger interferens og diffraksjon Heisenbergs uskarphetsrelasjon Schrødingerligningen tunneleffekt elektronspinn pauliprinsippet det periodiske system kjernefysikk og radioaktiv stråling Læringsutbytte Studentene skal etter fullført emne kunne sentrale begreper og prinsipper i den spesielle relativitetsteorien og kvantefysikken gjøre enkle beregninger og forklare mange fysiske egenskaper til atomer molekyler og faste stoffer Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger grupper og obligatorisk laboratorieøvinger Forelesningene vil også inneholde demonstrasjoner beregninger og logging av fysiske fenomener Studenter i lektorutdanningen har praksis og de andre studentene har obligatoriske innleveringsoppgaver En detaljert studieplan for emnet deles ut ved semesterstart Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk laboratorieoppgaver må være bestått For studenter i Lektorutdanningen 8 13 gjelder i tillegg følgende eksamenskrav Praksis PRA XXX må være bestått Studenter som ikke er i lektorutdanningen må i tillegg ha bestått innleveringsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen Eksamen 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon FYS106 med 10 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FYS125-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Termodynamikk og bølgefysikk - Universitetet i Agder
  Forstå og anvende ulike termodynamiske tilstandsfunksjoner Ha kjennskap til matematisk modellering av periodisk bevegelse og bølger Kunne beskrive enkle åpne og lukkede systemer ved bruk av termodynamikkens første og andre hovedsetning Ha kjennskap til energi og energitransport bølger og arbeid Kunne bruke fasediagram for rene stofferForstå fenomener vi kan observere i hverdagen som forklares som bølgefenomener og kunne identifisere grunnleggende prinsipper Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid og obligatoriske laboratorieøvinger Forelesningene vil også inneholde demonstrasjoner beregninger og logging av fysiske fenomener Studenter i lektorutdanningen har praksis og de andre studentene har obligatoriske innleveringsoppgaver En detaljert studieplan for emnet deles ut ved semesterstart Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske laboratorieøvinger må være bestått For studenter i Lektorutdanningen 8 13 gjelder i tillegg følgende eksamenskrav Praksis PRA XXX må være bestått Studenter som ikke er i lektorutdanningen må ha bestått innleveringsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen Eksamen 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Velg studieår

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FYS126-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive