archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mekanikk 2 - Universitetet i Agder
  bruke en matematisk svingeligning og bølgeligning og utlede disse ligningene for enkelte systemer påpeke det begrensede gyldighetsområdet og kunne vise til svært ulike løsninger av identiske svingeligninger på grunn av ulike initial og randbetingelser kunne beregne og analysere diffraksjons og interferensfenomener kunne gjøre rede for betingelser for at slike fenomener skal kunne oppstå beskrive og beregne hva som skjer når bølger går fra ett medium til et annet bruke regneregler innen geometrisk optikk for å beskrive og forklare optiske instrumenter kunne gjøre rede for dispersjon og gruppe og fasehastighet kunne sentrale begreper og prinsipper i den spesielle relativitetsteorien Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid og obligatoriske laboratorieøvinger Forelesningene vil også inneholde demonstrasjoner beregninger og logging av fysiske fenomener En detaljert studieplan for emnet deles ut ved semesterstart Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske laboratorieøvinger må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen Eksamen 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FYS203-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Folkehelserettet planleggings- og utviklingsarbeid - Universitetet i Agder
  anvende ulike implementeringsverktøy i folkehelserettet utviklingsarbeid kunne bidra til kunnskapsbasert forankring av folkehelsearbeid ha kunnskap om prosjektutvikling og prosjektledelse kunne definere planlegge og gjennomføre prosjekter basert på strategiske vurderinger kjenne til det langsiktige folkehelsearbeidet i Norge Arbeidsformer og arbeidsomfang Litteraturstudier forelesninger og praktisk rettet gruppearbeid Deler av undervisningen er obligatorisk se semesterplanen Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent arbeidskrav skriftlig innleveringsoppgave Godkjent obligatorisk deltakelse Vilkårene er nærmere beskrevet i semesterplanen Eksamen 5 timers individuell skriftlig eksamen Vurderes med gradert karakter Se semesterplan for ytterligere kriterier for eksamen Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon HEL102 med 5 studiepoeng Velg studieår 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL103-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Idrettsfaglig basisemne - Universitetet i Agder
  og restitusjon nevromuskulær funksjon Treningslære treningsplanlegging de generelle treningsprinsippene treningsformer og metoder fysisk aktivitet og helse Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten være i stand til å beskrive og forklare helse og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap om anatomi fysiologi og treningslære ha kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse kunne bruke teoretisk kunnskap i praktiske aktiviteter Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisingen vil foregå som forelesninger Arbeidsomfanget er beregnet til 270 timer Se eget skjema Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Eksamen 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen som vurderes med gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon IDR116 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR116-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv - Universitetet i Agder
  didaktiske begreper kunne planlegge gjennomføre og evaluere helserelatert undervisning ut fra didaktisk tenkning ha kjennskap til ulike kommunikasjonsperspektiv og kommunikasjonsformer kunne reflektere over egen faglig kommunikasjon kunne gjøre rede for tilnærminger til samhandling og konflikthåndtering ha kunnskap om helsepsykologiske teorier og modeller Arbeidsformer og arbeidsomfang Litteraturstudier forelesninger veiledning og gruppearbeid Deler av undervisningen er obligatorisk se semesterplanen Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Gruppearbeid med muntlig fremlegg og innlevering Godkjent obligatorisk deltakelse Nærmere beskrivelse i semesterplanen Eksamen Individuell skriftlig eksamen 4 timer vurderes med gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon HEL101 med 5 studiepoeng SV 112 med 5 studiepoeng Velg studieår 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og idrettsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-136-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Politisk teori - Universitetet i Agder
  som stat myndighet og makt autoritet og legitimitet Emnet fokuserer videre på demokratiteori begrunnelse og betingelser for demokrati demokratisk dannelse og spilleregler samt variasjoner i demokratiske politiske systemer Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studentene kunne Drøfte og analysere sentrale tema og bidrag innen politisk teori Gjøre rede for ulike funksjoner staten kan ha Gjøre rede for hva en stat er og hvordan den kan organiseres Drøfte og analysere forholdet mellom staten samfunnet og borgerene Drøfte og analysere det som gir staten legitimitet Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer gruppearbeid En betydelig del av studentenes læring forventes å skje gjennom egeninnsats både individuelt og i grupper Arbeidsomfang totalt 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Gruppeoppgave godkjent ikke godkjent Oppgaven kan også leveres som individuelt skriftlig arbeid Eksamen 5 timers skriftlig eksamen med gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ST-101-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Komparativ politikk - Universitetet i Agder
  brukes for å fremheve og forklare likheter og ulikheter ved politiske systemer Kurset favner om et bredt spekter av substansielle emner med spesiell vekt på analyse av demokratisering og demokrati Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten kunne ha kunnskap om fagfeltet komparativ politikk som en disiplin innen statsvitenskapen redegjøre for viktige teorifelt og debatter innen faget komparativ politikk problematisere omkring komparasjon som et metodisk perspektiv innen statsvitenskapen bruke det komparative rammeverket til å drøfte og analysere ulike politiske system og hendelser innen og mellom forskjellige stater Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppearbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 5 timers skriftlig eksamen med gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ST-103-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Klassisk sosiologi - Universitetet i Agder
  ulikhet og makt klasse og sosial lagdeling tradisjonelle og moderne samfunn ulike perspektiver på samfunn handlingsteori Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne beskrive hvilke temaer og problemstillinger som sosiologiens klassikere var opptatt av vise hvordan problemstillingene ble undersøkt gjøre rede for hvordan samfunnet har utviklet seg fra tradisjonelle til moderne samfunn forklare begreper og teorier i sosiologi som ble introdusert av fagets klassikere anvende klassiske sosiologiske teorier i analyse av sosiale fenomener Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid selvstudium og et arbeidskrav med veiledning Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studentene må ha godkjent et skriftlig arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Nærmere beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter Eksamen 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen Gradert karakter Vurderingsordning for privatister Nei Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-134-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nyere sosiologisk teori - Universitetet i Agder
  som individers handlinger samhandling og kommunikasjon og fordelingen av goder og ulemper i samfunnet Av særlig interesse er teorier som omhandler forholdet mellom aktør og struktur sosiale forskjeller moderne samfunn Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne forklare betydningen av sosiologiske begreper og hvordan de henger sammen og danner teoretiske modeller beskrive de mest sentrale retningene i nyere sosiologiske teorier påvise sammenhenger mellom klassiske og nyere sosiologiske teorier anvende nyere teorier på tradisjonelle sosiologiske forskningstema Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger gruppearbeid veiledning og selvstudium I tillegg til generell forberedelse til forelesninger gruppearbeid og lignende forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse med arbeidskravet Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent skriftlig gruppeoppgave Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter Eksamen 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Vurderingsordning for privatister Nei Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-209-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive