archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Friluftslivslære 2 - Feltkurs - Universitetet i Agder
  dykke til 3 6 m hvor gjenstand hentes opp Kunne føre og ilandføre person 50 m Kunne bringe person opp på bassengkanten og klargjøre denne for gjenopplivning Bestått test i hjerte lungeredning på Annedukka enmannsredning Politiattest kreves for evt nye studenter Innhold Ferdsel og leirliv i miljøkategoriene skog sjø og skjærgård Utstyrslære Undervisning og ledelse i miljøkategoriene Sikkerhet førstehjelp fjellsikring sjøvett og båtvett Naturmiljøets særpreg Naturmiljøet som arena for rekreasjon stimulering og læring Naturmiljøet i et kulturhistorisk perspektiv Naturmiljøet som ressurs for turisme næringsutvikling Forvaltning av naturmiljøet Fiske Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten kunne bruke vinterfjellet skogen og sjøen som arena for læring utvikling og opplevelse for ulike brukerkategorier mestre undervisning og ledelse i miljøkategoriene være kjent med sikkerhetskrav kunne utøve førstehjelp og fjellsikring sjøvett og båtvett ha kunnskap om et utvalg arter som kjennetegner naturmiljøenes særpreg være i stand til å nytte naturmiljøene som arena for rekreasjon stimulering og læring Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil i hovedsak bli gitt i form av flere feltkurs over noe tid i desentraliserte miljøbaser I tillegg vil det bli ekskursjoner i nærmiljø og til turistrelatert virksomhet samt noen perioder med forelesninger på UiA Se videre de aktuelle kursplaner og semesterplan for undervisning i Fronter Feltkursene og ekskursjonene er obligatoriske Det samme er forberedelser til og etterarbeid av disse Arbeidsomfanget er beregnet til 540 timer Se eget skjema Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske deler av emnet må være godkjent Det vil si at studenten har gjennomført delene med godkjent deltakelse og utøvelse Se nærmere informasjon på Fronter Eksamen Emnet avsluttes med en individuell praktisk muntlig eksamen og en individuell rapport som vektes likt Sistnevnte

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FRI111-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Barn og unge, bevegelse og utvikling - Universitetet i Agder
  og unges utvikling kunne forklare barns og unges bevegelsesutvikling kunne drøfte lekens betydning for barns utvikling og læring kunne gjennomføre aktiviteter samt kunne veilede barn og unge i lek og idrettslig aktivitet i ulike miljø ha kjennskap til barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger seminar gruppearbeid samt praktisering av aktiviteter leik og idrett i ulike miljø natur vann sal og som praktisk arbeid med barn og unge i ulike aktivitetsmiljø og idrettsaktiviteter All undervisning i praktiske idrettsaktiviteter er obligatorisk se emneplan i Fronter Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca 270 timer jf eget skjema Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent frammøte til obligatorisk undervisning se emneplan Bestått praksis med barn eller unge Bestått praksisrapport øvrige krav om utforming innhold og omfang se emneplan ved introduksjon til emnet Bestått 2 timers individuell skriftlig prøve midtveisprøve Eksamen 4 timers individuell skoleeksamen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR103-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsvitenskapelige emner I - Universitetet i Agder
  Veiledning ledelse instruksjon og metodikk undervisnings og arbeidsmåter ledelse av idrettsaktivitet veilederrollen Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om idrettens betydning for individ og samfunn grunnleggende kunnskap om ulike psykologiske aspekter knyttet til fysisk aktivitet og prestasjon kunnskap om læring og undervisning med tanke på selv å kunne planlegge og lede idrettsaktivitet Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger praktisk arbeid studentframlegg og seminarer Obligatorisk tilstedeværelse på seminarer og studentframlegg se emneplan i Fronter Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca 270 timer jf eget skjema Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Deltatt på obligatorisk undervisning Øvrige krav til deltakelse se emneplan i Fronter Eksamen 4 timers individuell skoleeksamen Gradert karakter Studiepoengreduksjon IDR100 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for helse og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IDR100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Litteraturhistorie - Universitetet i Agder
  emne skal studentene kunne vise bred kunnskap om nordisk især norsk litteratur i et historisk perspektiv De skal ha oversikt over litteraturhistoriske epoker og estetiske retninger og ha kunnskap om litterære konvensjoner kulturelle kontekster og faghistoriske tradisjoner De skal også ha ferdigheter i å analysere og tolke litteratur i et historisk perspektiv og i å formidle kunnskapene sine videre skriftlig og muntlig Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminar og gruppearbeid Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Muntlig innlegg som vilkår for å gå opp til eksamen Eksamen Eksamensform 6 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Eventuelle krav om målform må oppfylles jf studiebeskrivelsene for Nordisk språk og litteratur bachelorprogram og Nordisk språk og litteratur årsstudium Av de to skriftlige eksamenene på høsten i NO 143 og NO 145 skal én skrives på bokmål og én skrives på nynorsk og av de to skriftlige eksamenene på våren i NO 144 og NO 146 skal én skrives på bokmål og én skrives på nynorsk Dette målformkravet gjelder også for studenter i lektorutdanninga Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon NOU144 med 15

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/NO-144-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Språk og samfunn i tid og rom - Universitetet i Agder
  blir jamført med moderne norsk språksystem Læringsutbytte Studentene skal kunne vise grunnleggende kunnskaper og bevissthet om hvordan språk og tekst varierer til ulike tider på ulike steder og i ulike sosiale sammenhenger De skal kunne vise innsikt i sentrale særdrag i norsk og i de andre skandinaviske tale og skriftspråka De skal ha kunnskap om særtrekk ved det norske språksamfunnet og innsyn i og forståelse av det språklege klimaet i de skandinaviske landa Videre skal studentene være i stand til å beskrive eldre språksteg i norsk især det norrøne og kunne sammenlikne dem med moderne språksteg Studentene skal også kunne formidle kunnskapen sin videre både skriftlig og muntlig Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminar og gruppearbeid For studenter i lektorutdanninga inngår praksis Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen For studenter i lektorutdanninga gjelder følgende Praksis må være bestått For alle andre studenter gjelder Individuell skriftlig innleveringsoppgave må være bestått Innleveringsoppgaven er ikke obligatorisk for studentene i lektorutdanninga men de studentene som ønsker det kan levere inn og få tilbakemelding på oppgaven på lik linje med de andre studentene Eksamen 6 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Eventuelle krav om målform må oppfylles jf studiebeskrivelsene for Nordisk språk og litteratur bachelorprogram og Nordisk språk og litteratur årsstudium Av de to skriftlige eksamenene på høsten i NO 143 og NO 145 skal én skrives på bokmål og én skrives på nynorsk og av de to skriftlige eksamenene på våren i NO 144 og NO 146 skal én skrives på bokmål og én skrives på nynorsk Dette målformkravet gjelder også for studenter i lektorutdanninga Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon NOU146 med 15 studiepoeng NO 1150 med 15 studiepoeng NO 1150 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/NO-146-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fransk litteratur og kultur 2 - Universitetet i Agder
  oppholdet intervjuer studentene minst to personer på fransk og skriver en særoppgave på fransk med utgangspunkt i intervjuene Oppholdet avsluttes med en skriftlig oppgave og en muntlig eksamen Har man fått fritak fra oppholdet skal man også skrive en særoppgave Denne fullføres med en muntlig presentasjon ved Universitetet i Agder etter retningslinjer fastsatt av faglæreren Vær oppmerksom på at påmelding til turen skjer i høstsemesteret Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om fransk litteratur fra flere epoker og sjangere De skal kunne analysere og tolke tekstene og samtidig sette dem inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng Studentene skal dessuten ha tilegnet seg kunnskaper om Frankrikes historie for å forstå dagens franske samfunn og den øvrige franskspråklige verden Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også ha videreutviklet sin evne til å forstå og uttrykke seg på fransk både muntlig og skriftlig Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer For studenter i lektorutdanning trinn 8 13 inngår praksis Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen bestått muntlig presentasjon av særoppgaven i Caen eller ved Universitetet i Agder gjelder alle studenter en bestått oppgave i kulturkunnskap gjelder alle studenter en bestått oppgave i litteratur utgår for studenter i lektorutdanningen For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav praksis er bestått Eksamen Fem timers skriftlig eksamen i litteraturdelen Gradert karakter som teller 50 av samlet karakter Fem timers skriftlig eksamen i kulturdelen Gradert karakter som teller 50 av samlet karakter Det er tillatt å bruke ordboken Le Petit Robert I Le Micro Robert på eksamenene Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig kapasitet Studiepoengreduksjon FR 112 med 7 5 studiepoeng FR 113 med 7 5 studiepoeng Velg

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/FR-124-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mellommenneskelig kommunikasjon - Universitetet i Agder
  og analyse av kroppsspråk Emnet skal gi innsikt i relasjonene mellom språklige strukturer sosiale prosesser og ulike former for meningsdannelse Læringsutbytte Studenten skal etter gjennomført emne ha innsikt i premissene for kommunikativ samhandling ansikt til ansikt og gjennom ulike medier kunne redegjøre for sammenhengene som finnes mellom tekst og samtalemønstre på den ene siden og aktuelle sosiale prosesser på den andre kunne analysere verbale kommunikasjonsprosesser både skriftlige og muntlige ha innsikt i bruk av kroppsspråk og andre ikke verbale signaler kunne analysere samspillet mellom verbale og ikke verbale kommunikasjonsprosesser Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og gruppearbeid Vilkår for å gå opp til eksamen Fremlagt prosjektoppgave Nærmere retningslinjer kunngjøres i semesterplanen Eksamen 10 15 siders gruppebasert prosjektoppgave teller 50 3 timers individuell kortsvarsprøve teller 50 Vurderingsuttrykk Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon KOM102 med 10 studiepoeng Velg studieår 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KOM112-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Digital formidling - Universitetet i Agder
  arbeidsomfang Forelesninger seminarer blogging og feltarbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått praktisk gruppeoppgave Gjennomført og bestått feltarbeid med seminarfremlegg Eksamen Refleksjonsblogg som studenten skriver på gjennom semesteret teller 50 Individuelt praktisk formidlingsprosjekt teller 50 Vurderingsuttrykk Gradert karakter Studiepoengreduksjon KOM103 med 10 studiepoeng Velg studieår

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KOM109-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive