archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bachelor's Programme in Music Education - Universitetet i Agder
  2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 3 4 2 5 sp MU 138 1 Music Didactics and Interdisiplinary Project Work 1 15 sp PRA014 MR 1 Practice autumn 2nd academic year 1st term 0 sp 4 sem MU 210 1 Core Subject Studies in Music 2 2 2 10 sp MU 140 1 Harmony 4 4 2 5 sp MU 137 1 Aural Training 4 4 2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 4 4 2 5 sp PRA016 MR 1 Practice spring 2nd academic year 2nd term 0 sp 5 sem MU 300 1 Core Subject Studies in Music 3 1 2 7 5 sp MU 139 1 Music Didactics and Interdisiplinary Project Work 2 15 sp 6 sem MU 301 1 In depth Studies Music Performance 1 2 15 sp MU 300 1 Core Subject Studies in Music 3 2 2 7 5 sp 7 sem MU 301 1 In depth Studies Music Performance 2 2 15 sp Studieplan 1 sem PED134 1 Pedagogics 1 2 15 sp MU 140 1 Harmony 1 4 2 5 sp MU 137 1 Aural Training 1 4 2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 1 4 2 5 sp MU 135 1 Core Subject Studies in Music 1 1 2 12 5 sp PRA011 MR 1 Practice autumn 1st academic year 0 sp 2 sem PED134 1 Pedagogics 2 2 15 sp MU 140 1 Harmony 2 4 2 5 sp MU 137 1 Aural Training 2 4 2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 2 4 2 5 sp MU 135 1 Core Subject Studies in Music 1 2 2 12 5 sp PRA012 MR 1 Practice spring 1st academic year 0 sp 3 sem MU 210 1 Core Subject Studies in Music 2 1 2 10 sp MU 140 1 Harmony 3 4 2 5 sp MU 137 1 Aural Training 3 4 2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 3 4 2 5 sp MU 138 1 Music Didactics and Interdisiplinary Project Work 1 15 sp PRA014 MR 1 Practice autumn 2nd academic year 1st term 0 sp 4 sem MU 210 1 Core Subject Studies in Music 2 2 2 10 sp MU 140 1 Harmony 4 4 2 5 sp MU 137 1 Aural Training 4 4 2 5 sp MU 136 1 Music History and Analysis 4 4 2 5 sp PRA016 MR 1 Practice spring 2nd academic year 2nd term 0 sp 5 sem MU 300 1 Core Subject Studies in Music 3 1 2 7 5 sp MU 139 1 Music Didactics and Interdisiplinary Project Work 2 15 sp 6 sem MU 301 1 In depth Studies Music Performance 1 2 15 sp MU 300 1 Core Subject Studies in Music 3 2 2 7 5 sp 7 sem MU 301 1 In depth Studies Music Performance 2 2 15 sp Studieplan 1 sem PED134 1 Pedagogics

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/BACFAGL-M (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Pedagogikk - Universitetet i Agder
  som gjelder elever og deres rettigheter har kunnskap om skolen som organisasjon rammebetingelser styringsstruktur klasseledelse og samarbeid med kolleger elever foresatte og eksterne instanser har kunnskap om skolens og de estetiske fagenes historiske utvikling og pedagogikkens og estetikkens røtter og vitenskapelige basis samt fagdidaktisk og pedagogisk teori i de praktiske og estetiske fagområdene har kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante for skolen og spesielt de praktiske og estetiske fagene FERDIGHETER Studenten kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål innhold arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen videregående opplæring og eventuelle andre praksisarenaer kan legge til rette for elevenes motivasjon læring og utvikling med utgangspunkt i kunnskap om skolens styringsdokumenter elevrelasjoner kommunikasjon og samhandling GENERELL KOMPETANSE Studenten kan kritisk analysere relevant forskning om læringsprosesser og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte kolleger og andre samarbeidspartnere kan gjøre rede for lærerrollens utvikling og utfordringer læreren står overfor i et mangfoldig og internasjonalisert samfunn kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil foregå i fellesforelesninger og seminarer Studentene oppfordres til å vurdere og diskutere undervisningsopplegg som tar i bruk estetiske fag Erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet vil være et sentralt utgangspunkt for arbeidet med pedagogikkfaget Arbeidsmåtene skal bidra til å utvikle selvstendighet samarbeidsevne selvinnsikt og engasjement hos studentene og man tar i bruk for eksempel gruppearbeid framlegginger og diskusjoner I deler av emnet vil IKT bli brukt som arbeidsverktøy og hjelpemiddel for kommunikasjon og læring Det kreves 80 fremmøte til obligatorisk undervisningen Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PED134-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Komponering/arrangering - Universitetet i Agder
  om grunnleggende komponering og arrangering kunne anvende sin faglige kunnskap til å tilrettelegge musikk for ulike besetninger kunne beherske et bredt spekter av stilarter i arbeid med bruksmusikk for skole og det frivillige musikkliv ha innsikt i faglitteratur og metodeverk kunne anvende relevant teknologisk utstyr og programvare Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av forelesninger gruppeundervisning individuell veiledning konserter tverrfaglige prosjekt og seminarer Det er en fordel om gruppene er formet etter en orkesterbesetning Obligatoriske oppgaver vil bli gitt i løpet av emnet Undervisningen er obligatorisk Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatoriske oppgaver og semesterprøve Antall obligatoriske oppgaver fastsettes av faglærer Godkjent obligatorisk undervisning Eksamen Del 1 En 4 timers skriftlig eksamen etter 1 Studieår Del 2 Hjemmeeksamen med innlevering av partitur og lydprodukt etter 2 Studieår Hver eksamensdel teller 50 av samlet karakter Karakteruttrykk Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon MUR159 med 10 studiepoeng MUK159 med 10 studiepoeng MU 152 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 Varighet 4 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-140-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Gehør og rytmikk - Universitetet i Agder
  vista sang enstemmig og i kombinasjon med annen melodisk rytmisk og harmonisk stemme transkribering aktiv lytting Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne lese og gjengi et notebilde muntlig og skriftlig beherske avansert rytmikk kunne anvende ulike teoretiske disipliner og uttrykk anvende teknologiske virkemidler i gehør og rytmikk Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av forelesninger gruppeundervisning og seminarer Det oppmuntres til bruk av selvinstruerende materiell og lignende Undervisningen er obligatorisk Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent obligatorisk undervisning Eksamen Del 1 En 2 timers skriftlig eksamen som teller 50 Del 2 En muntlig eksamen som teller 50 Det gis en samlet karakter i emnet Karakteruttrykk Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon MUR158 med 10 studiepoeng MUK158 med 10 studiepoeng MU 150 med 15 studiepoeng MU 151 med 5 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 Varighet 4 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for kunstfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-137-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Musikkhistorie og analyse - Universitetet i Agder
  av lytting transkripsjon analyse komponerings arrangeringssteknikker Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i musikkhistoriens ulike epoker ha bred forståelse for musikk som kunstart ha kunnskap om musikk som en del av kulturarven ha innsikt i musikkhistoriens estetikk ha kunnskap om ulike instrumenters rolle gjennom musikkhistorien Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av forelesninger gruppeundervisning individuell veiledning og seminarer Obligatoriske semesterprøver vil bli gitt i løpet av emnet Undervisningen er obligatorisk Det blir i løpet av emnet et obligatorisk folkemusikkurs på Ole Bull Akademiet i Valle Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Eksamen Del 1 En skriftlig individuell prosjektoppgave i Musikkanalyse Del 2 En muntlig eksamen som er knyttet til prosjektoppgaven Den skriftlige oppgaven må være bestått før kandidaten kan gå opp til muntlig Muntlig eksamen er justerende for endelig karakter Karakteruttrykk Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon MUR152 med 10 studiepoeng MUK152 med 10 studiepoeng MU 149 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 Varighet 4 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for kunstfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-136-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hovedområde musikk 1 - Universitetet i Agder
  til relevant metodikk og utvikling av egne arbeidsrutiner Samspill Samspill baserer seg på innstudering av musikk innen ulike sjangere stilarter og epoker Det vil bli lagt vekt på pedagogiske og kreative aspekter gjennom arbeid med arrangering og komposisjon Arbeidet kan i perioder rettes inn mot deltagelse i tverrfaglige prosjekt Klassisk Partitur og musikkforståelse Tolkning og formidling Bladspill Musisering i ulike grupper Rytmisk Formidling Improvisasjon Lyd og tekstur sound Rytmikk time og groove Bladspill besifring og chartreading Gehørspill Vokaltrening koring Scenelyd Transkribering Ensembleledelse Biinstrument Grunnleggende teknikk Besifringsspill og akkompagnementslitteratur Gehørsspill og improvisasjon Orginalskrevet litteratur klassisk Ulike akkompagnementsteknikker rytmisk Musikkteknologi Kort innføring i bruk av lite PA anlegg Innføring i bruk av synth sampler og midi Innføring i bruk av softwarebasert sequenser Softwarebasert noteeditering Lydopptak og redigering Musikkteknologi i musikkundervisningen Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne anvende sitt hovedinstrument til utøving formidling og undervisning ha innsikt i relevant repertoar for sitt instrument ha kunnskap om ulike musikkstiler kunne anvende faglig kunnskap i ulike samspillsituasjoner og med tanke på pedagogisk virke kunne anvende klaver synth eller annet biinstrument til enklere innstuderings og akkompagnementsoppgaver og i ulike undervisningssituasjoner kunne beherske grunnleggende musikkteknologi og kunne anvende dette i undervisning Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen organiseres som individuell undervisning fellestimer grupper prosjektarbeid seminarer og tverrfaglige prosjekter I løpet av semesteret foretas en studioinnspilling i delemnet Samspill Obligatoriske oppgaver vil bli gitt i løpet av emnet Det er obligatorisk fremmøte til deler av undervisningen Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Eksamen Del 1 På biinstrument spiller studenten et repertoar på ca 10 minutter netto spilletid Del 2 På hovedinstrument framføres et program med varighet 10 til 15 minutter netto spilletid hvorav ett innslag skal være samspill Del 1 må være bestått

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-135-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisopplæring høst 1. studieår - Universitetet i Agder
  være en integrert del av faglærerutdanninga Dette betyr at den læringsorganiseringa studentene møter ved høgskolen så vel som ved praksisstedene gjennomføres på en planmessig og reflektert måte Studentene selv er viktige aktører i denne prosessen Studentene skal gjennom observasjon ansvar og ledelse og faglig bevisst organisering av eget og andres læringsmiljø utvikle lærerprofesjonalitet Læringsutbytte Etter fullført studium skal studentene kunne beherske de ulike krav og arbeidsoppgaver som møter musikklærerne i dagens og morgendagens skole være i stand til å se de undervisningsmuligheter som musikkfag gir i grunn og videregående skole samt kulturskolen både gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre Studenten skal gjennom observasjon av fagdidaktisk praksis bli bevisst på hva som kjennetegner innhold og form i musikkfaglig undervisning Arbeidsformer og arbeidsomfang Omfang Studentene skal gjennomføre til sammen 12 uker veiledet praksisopplæring i kulturskole grunnskole videregående opplæring og kunstinstitusjoner som driver pedagogisk virksomhet Praksisopplæringa er fordelt med to uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret første studieår 2 uker høstsemesteret og 2 uker vårsemesteret i andre studieår Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperioder eller som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk sosial yrkesetisk samt endrings og utviklingskompetanse Faglærerne i pedagogikk og didaktikk har et medansvar for vurdering av faglig og didaktisk kompetanse basert på forarbeid praksisbesøk og etterarbeid praksisdokumentasjon Hvis det oppstår tvil om godkjenning samarbeider øvingslærer faglærer og praksisadministrasjon om vurderingen se Vurderingsreglement for praksisopplæringa For hvert semester fastsettes individuell praksiskarakter etter skalaen Bestått Ikke bestått Det kreves bestått praksis i hvert semester for å få adgang til neste semesters praksis Studenter som har fått bestått praksis i hvert semester gis karakteren Bestått som endelig praksiskarakter Tilbys

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA011-MR-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisopplæring vår 1. studieår - Universitetet i Agder
  teamarbeid Praksisopplæring skal være en integrert del av faglærerutdanninga Dette betyr at den læringsorganiseringa studentene møter ved høgskolen så vel som ved praksisstedene gjennomføres på en planmessig og reflektert måte Studentene selv er viktige aktører i denne prosessen Studentene skal gjennom observasjon ansvar og ledelse og faglig bevisst organisering av eget og andres læringsmiljø utvikle lærerprofesjonalitet Læringsutbytte Etter fullført studium skal studentene kunne beherske de ulike krav og arbeidsoppgaver som møter musikklærerne i dagens og morgendagens skole være i stand til å se de undervisningsmuligheter som musikkfag gir i grunn og videregående skole samt kulturskolen både gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre Studenten skal gjennom praksis utvikle kompetanse i å utføre instrumentalundervisningsoppgaver i fremtidige yrker Arbeidsformer og arbeidsomfang Omfang Studentene skal gjennomføre til sammen 12 uker veiledet praksisopplæring i kulturskole grunnskole videregående opplæring og kunstinstitusjoner som driver pedagogisk virksomhet Praksisopplæringa er fordelt med to uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret første studieår 2 uker høstsemesteret og 2 uker vårsemesteret i andre studieår Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperioder eller som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk sosial yrkesetisk samt endrings og utviklingskompetanse Faglærerne i pedagogikk og didaktikk har et medansvar for vurdering av faglig og didaktisk kompetanse basert på forarbeid praksisbesøk og etterarbeid praksisdokumentasjon Hvis det oppstår tvil om godkjenning samarbeider øvingslærer faglærer og praksisadministrasjon om vurderingen se Vurderingsreglement for praksisopplæringa For hvert semester fastsettes individuell praksiskarakter etter skalaen Bestått Ikke bestått Det kreves bestått praksis i hvert semester for å få adgang til neste semesters praksis Studenter som har fått bestått praksis i hvert semester gis karakteren Bestått som endelig praksiskarakter Tilbys som enkeltemne Nei

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA012-MR-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive