archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid 1 - Universitetet i Agder
  vil i hovedsak bestå av et praktisk prosjekt over to uker i 3 semester hvor studenter fra de to målområdene jobber sammen I det tverrfaglige prosjektet skal de ulike studentgruppene bruke sin egen spesifikke faglige kompetanse Ved et slikt samarbeid vil studentene tilegne seg kunnskap om de andre fagområdene og deres egenart Slik vil de ha et godt utgangspunkt for å jobbe tverrfaglig i en senere yrkessituasjon Musikkformidling Dette er et praktisk emne hvor utøvelse og formidling står sentralt og må sees i sammenheng med Tverrfaglig arbeid Arbeidet med emnet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap praksiserfaring didaktisk refleksjon og prosjektarbeid Erfaringer fra tverrfaglig arbeid skal bidra til å kaste lys over arbeid med dette området Studenten skal i løpet av delemnet få trening i prestasjonsforberedelse formidling og konsertering utover det som allerede er presentert gjennom hovedinstrument og samspillundervisning Arbeidet omfatter planlegging forberedelse og gjennomføring av ulike typer konserter for eksempel interne konserter skolekonserter institusjonskonserter offentlige konserter og tverrfaglige prosjekt Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne reflektere over det å undervise i kunstfag ha innsikt i grunnleggende teorier kunne planlegge og gjennomføre ulike typer kunstpedagogisk virksomhet for barn unge og voksne anvende sitt hovedinstrument i en tverrfaglig sammenheng kunne tilrettelegge og tilpasse musikk i ulike sammenhenger Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisning omfatter forelesninger gruppeundervisning og prosjektundervisning Prosjektenes faglige innhold knyttes til undervisninga i emner i studiet Noe av undervisningen gis sammen med Faglærerutdanning i drama Det er obligatorisk undervisning Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent obligatoriske oppgaver Det opplyses om antall oppgaver ved semesterstart Gjennomført og bestått det praktiske tverrfaglige prosjektet Godkjent obligatorisk undervisning Eksamen Del 1 En grupperapport som analyserer det tverrfaglige prosjekt og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-138-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Praksisopplæring høst 2. studieår - Universitetet i Agder
  skal være en integrert del av faglærerutdanninga Dette betyr at den læringsorganiseringa studentene møter ved høgskolen så vel som ved praksisstedene gjennomføres på en planmessig og reflektert måte Studentene selv er viktige aktører i denne prosessen Studentene skal gjennom observasjon ansvar og ledelse og faglig bevisst organisering av eget og andres læringsmiljø utvikle lærerprofesjonalitet Læringsutbytte Etter fullført studium skal studentene kunne beherske de ulike krav og arbeidsoppgaver som møter musikklærerne i dagens og morgendagens skole være i stand til å se de undervisningsmuligheter som musikkfag gir i grunn og videregående skole samt kulturskolen både gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre Studenten skal gjennom praksis utvikle kompetanse i å utføre individualundervisningsoppgaver i fremtidige yrker Arbeidsformer og arbeidsomfang Omfang Studentene skal gjennomføre til sammen 12 uker veiledet praksisopplæring i kulturskole grunnskole videregående opplæring og kunstinstitusjoner som driver pedagogisk virksomhet Praksisopplæringa er fordelt med to uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret første studieår 2 uker høstsemesteret og 2 uker vårsemesteret i andre studieår Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperiodereller som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk sosial yrkesetisk samt endrings og utviklingskompetanse Faglærerne i pedagogikk og didaktikk har et medansvar for vurdering av faglig og didaktisk kompetanse basert på forarbeid praksisbesøk og etterarbeid praksisdokumentasjon Hvis det oppstår tvil om godkjenning samarbeider øvingslærer faglærer og praksisadministrasjon om vurderingen se Vurderingsreglement for praksisopplæringa For hvert semester fastsettes individuell praksiskarakter etter skalaen Bestått Ikke bestått Det kreves bestått praksis i hvert semester for å få adgang til neste semesters praksis Studenter som har fått bestått praksis i hvert semester gis karakteren Bestått som endelig praksiskarakter Tilbys som enkeltemne Nei Velg studieår 2010

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA014-MR-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisopplæring vår 2. studieår - Universitetet i Agder
  samt teamarbeid Praksisopplæring skal være en integrert del av faglærerutdanninga Dette betyr at den læringsorganiseringa studentene møter ved høgskolen så vel som ved praksisstedene gjennomføres på en planmessig og reflektert måte Studentene selv er viktige aktører i denne prosessen Studentene skal gjennom observasjon ansvar og ledelse og faglig bevisst organisering av eget og andres læringsmiljø utvikle lærerprofesjonalitet Læringsutbytte Etter fullført studium skal studentene kunne beherske de ulike krav og arbeidsoppgaver som møter musikklærerne i dagens og morgendagens skole være i stand til å se de undervisningsmuligheter som musikkfag gir i grunn og videregående skole samt kulturskolen både gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre Studenten skal gjennom praksis utvikle kompetanse i å utføre ensembleledelsesoppgaver i fremtidige yrker Arbeidsformer og arbeidsomfang Omfang Studentene skal gjennomføre til sammen 12 uker veiledet praksisopplæring i kulturskole grunnskole videregående opplæring og kunstinstitusjoner som driver pedagogisk virksomhet Praksisopplæringa er fordelt med to uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret første studieår 2 uker høstsemesteret og 2 uker vårsemesteret i andre studieår Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperiodereller som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk sosial yrkesetisk samt endrings og utviklingskompetanse Faglærerne i pedagogikk og didaktikk har et medansvar for vurdering av faglig og didaktisk kompetanse basert på forarbeid praksisbesøk og etterarbeid praksisdokumentasjon Hvis det oppstår tvil om godkjenning samarbeider øvingslærer faglærer og praksisadministrasjon om vurderingen se Vurderingsreglement for praksisopplæringa For hvert semester fastsettes individuell praksiskarakter etter skalaen Bestått Ikke bestått Det kreves bestått praksis i hvert semester for å få adgang til neste semesters praksis Studenter som har fått bestått praksis i hvert semester gis karakteren Bestått som endelig praksiskarakter Tilbys som enkeltemne Nei

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA016-MR-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid 2 - Universitetet i Agder
  i skole og frivillig opplæring kunne bruke ulike typer kunstpedagogisk virksomhet for barn unge og voksne kunne beherske relevant faglig verktøy som gjør dem i stand til å inneha kunstnerisk ansvar kunne anvende sitt hovedinstrument i en tverrfaglig sammenheng kunne anvende sine ferdigheter til å planlegge og gjennomføre ulike typer av konserter og prosjekter Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisning omfatter forelesninger gruppeundervisning og prosjektundervisning Prosjektenes faglige innhold knyttes til undervisninga i andre emner i studiet Noe av undervisningen gis sammen med Faglærerutdanning i drama Det legges vekt på selvstendig arbeid både i grupper og individuelt med konkrete oppgaver i ulike former for musikkformidling Det er obligatorisk undervisning Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent obligatorisk undervisning Eksamen Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 7 dager Antall sider 5 7 elektronisk Karakteruttrykk gradert karakter Studiepoengreduksjon MUR161 med 15 studiepoeng MUK161 med 15 studiepoeng MU 304 med 15 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for kunstfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-139-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hovedinstrument fordypning - Universitetet i Agder
  nivå ha tilegnet seg metoder for videreutvikling og teknisk perfeksjonering på instrumentet ha bred forståelse av musikkens estetiske kvaliteter ha videreutviklet eget personlig uttrykk ha bred kunnskap om musikklivets ulike arbeidssituasjoner kunne reflektere over egen faglig utøvelse i ulike musikalske konstellasjoner Arbeidsformer og arbeidsomfang Hovedinstrument fordypning organiseres med individuell undervisning og fellestimer Obligatorisk undervisning Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som semesterevaluering i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent obligatorisk undervisning Eksamen Konsert For studenter med klassisk studieretning består konserten av ca 30 35 minutter netto spilletid hvorav ca 10 min kan være samspill Studenter med rytmisk studieretning skal ha en konsert av ca 60 minutter varighet Studentene skal i tillegg gjennom en ferdighetsprøve som inneholder bl a innstudering prima vista imitasjon akkompagnement og improvisasjon Ferdighetsprøven kan tas opp på video og forevises sensor i etterkant av eksamenskonserten Kandidaten må bestå denne ferdighetsprøven for å få endelig karakter i emnet Eksamensrepertoaret legges opp av studenten i samråd med hovedinstrumentlærer Repertoarliste må være levert innen fastsatt frist Karakteruttrykk Gradert karakter Studiepoengreduksjon MUR352 med 30 studiepoeng MUK352 med 30 studiepoeng MU 302 med 30 studiepoeng Velg studieår

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-301-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hovedområde musikk 1 - Universitetet i Agder
  skriftlig og på sitt hovedinstrument kjenner til sentrale instrumenters ulike roller i ulike musikkgenrer kan tilpasse seg ulike musikalske arenaer innen de mest vanlige genrer innen sitt instrument kan tilegne seg stoff både fra ulike notasjonsmetoder og på øret Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen organiseres som individuell undervisning og gruppeundervisning I løpet av emnet deltar studenter på ulike obligatoriske prosjekter og seminarer oversikt over dette fremlegges ved semesterstart Hver student gis individuell undervisning på sitt hovedinstrument Hovedinstrumentundervisningen kan periodevis organiseres fleksibelt for å gi rom for ulike prosjekter Det er krav om minimum 80 fremmøte til obligatorisk undervisning i emnet Praktisk og teoretisk arbeid knyttet til relevante metodiske og didaktiske spørsmål med bakgrunn i fagets delemner Hver student må delta i minst 3 konserter utøvende prosjekter i løpet av emnet Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent prosjektoppgave i musikkteori Godkjent deltagelse i samspill og samspillkonserter Godkjent deltakelse på minst 3 loggførte konserter utøvende prosjekter i løpet av emnet Godkjent deltakelse på minimum to obligatoriske prosjekter og seminarer som fremlegges ved semesterstart Godkjent prosjektoppgave som omhandler metodikk og didaktikk i forhold til de ulike elementene i emnet Godkjent fremmøte på praksis og praksisprosjekt Godkjent skriftlig gehørprøve Eksamen For rytmiske studenter Individuell konsert Teknisk prøve Innhold i prøven settes av hovedinstrumentlærer For klassiske studenter 1 Individuell spilleprøve hvor gjennomgått solorepertoar og eller kammermusikk skal inngå og oppgaver med teknisk innhold etyder og evt utdrag fra orkester korpslitteraturen for strykere blåsere kan inngå For alle studenter Muntlig gehøreksamen Karakteruttrykk på alle eksamener Bestått Ikke bestått Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon MUK156 med 15 studiepoeng MUR156 med 15 studiepoeng MU 135

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-151-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Musikkhistorie - Universitetet i Agder
  sentral plass belysning av den klassiske musikkhistorien med vekt på ulike stiltrekk og tilnærminger temaarbeid knyttet opp mot komponist og epoke norsk musikkhistorie 20 århundre kirkemusikk Læringsutbytte Studenten har kunnskap om musikalske stilarter og historikk innen ulike epoker og sjangere og kjenner til ulike musikkanalytiske metoder har bred forståelse for musikk som kunstart har kunnskap om musikk som en del av kulturarven kan anvende musikkhistorie som støttefag til de ulike praksisområdene har kunnskap om relevant metodikk og didaktikk innen musikkhistorie kan reflektere over musikkens funksjon i samfunnet i fortid og nåtid og dens estetikk Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av forelesninger og arbeid i grupper Det er krav om minimum 80 fremmøte til obligatorisk undervisning i emnet Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent obligatorisk kurs i folkemusikk Godkjent fremmøte til undervisningen Bestått en presentasjon av et metodisk og didaktisk opplegg i gitt musikkhistorisk tema Eksamen En individuell skriftlig prosjektoppgave Karakteruttrykk Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon MU 136 med 10 studiepoeng Velg studieår 2014 15

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-149-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Musikkteknologi - Universitetet i Agder
  musikkproduksjon ved hjelp av analoge og digitale opptak har kunnskap om bruk av musikkteknologiske effekter i forhold til eget hovedinstrument og ensemblevirksomhet har en reflektert holdning til bruk av musikkteknologi kan anvende musikkteknologi som støttefag til de ulike praksisområdene har kjennskap til relevant metodikk og didaktikk innen fagområdet Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen foregår som gruppeundervisning seminar og veiledning Det er krav om minimum 80 fremmøte til obligatorisk undervisning i emnet Det er praktisk og teoretisk arbeid knyttet til metodiske og didaktiske spørsmål med bakgrunn i fagområdet Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til undervisningen Bestått obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Et godkjent praktisk pedagogisk prosjekt med en tilhørende skriftlig redegjørelse for prosjektet samt en pedagogisk refleksjon Eksamen En praktisk lydproduksjonsoppgave i forhold til pensum med skriftlig rapport som beskriver arbeidsprosessen Karakteruttrykk Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon MU 137 med 15 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 2 semester Studiepoeng 15 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-150-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive