archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praksis 5 Entreprenørskap - Den kulturelle skolesekken/rikskonsertene - Universitetet i Agder
  i musikk bachelorprogram Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for kunstfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA082-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Bachelor's Programme in Theatere Education - Universitetet i Agder
  s Thesis 15 sp Studieplan 1 sem DR 108 1 Core Subject Studies in Drama 1 30 sp 2 sem DR 109 1 Core Subject Studies in Drama 2 30 sp PRA012 MD 1 Practice spring 1st year 2nd period 0 sp PRA011 MD 1 Practice spring 1st year 0 sp 3 sem PED134 1 Pedagogics 1 2 15 sp DR 119 1 Arts Education and Interdisciplinary Work 1 15 sp 4 sem DR 110 1 Supporting subject and theory 1 2 15 sp PED134 1 Pedagogics 2 2 15 sp PRA013 MD 1 Practice spring 2nd year 0 sp 5 sem DR 110 1 Supporting subject and theory 2 2 15 sp DR 118 1 Arts Education and Interdisciplinary Work 2 15 sp PRA014 MD 1 Practice autumn 3rd year 0 sp 6 sem DR 204 1 Theatre Production 15 sp DR 205 1 Bachelor s Thesis 15 sp Studieplan 1 sem DR 108 1 Core Subject Studies in Drama 1 30 sp 2 sem DR 109 1 Core Subject Studies in Drama 2 30 sp PRA012 MD 1 Practice spring 1st year 2nd period 0 sp PRA011 MD 1 Practice spring 1st year 0 sp 3 sem PED134 1 Pedagogics 1 2 15 sp DR 119 1 Arts Education and Interdisciplinary Work 1 15 sp 4 sem DR 110 1 Supporting subject and theory 1 2 15 sp PED134 1 Pedagogics 2 2 15 sp PRA013 MD 1 Practice spring 2nd year 0 sp 5 sem DR 110 1 Supporting subject and theory 2 2 15 sp DR 118 1 Arts Education and Interdisciplinary Work 2 15 sp PRA014 MD 1 Practice autumn 3rd year 0 sp 6 sem DR 204 1 Theatre Production 15 sp DR 205 1 Bachelor s Thesis 15 sp Studieplan 1 sem DR 120 1 Discovering theatre 1 actors training and theatre production 15 sp DR 122 1 Discovering drama 15 sp PRA077 1 Practice 1 Observation and theatre project with children 0 sp 2 sem DR 121 1 Discovering theatre 2 actors training and childrens theatre 15 sp DR 124 1 Introduction to theatre theory 15 sp PRA100 1 Practice 2 Primary and lower secondary school 0 sp 3 sem PED134 1 Pedagogics 1 2 15 sp DR 123 1 Dramaturgy and directing 15 sp PRA201 1 Practice Teaching in culture schools 0 sp 4 sem PED134 1 Pedagogics 2 2 15 sp DR 125 1 Theatre in context 15 sp PRA200 1 Practice Upper secondary school 0 sp 5 sem Produksjonsledelse utveksling 6 sem DR 204 1 Theatre Production 15 sp DR 205 1 Bachelor s Thesis 15 sp PRA300 1 Practice 5 Schools as cultural arenas 0 sp Studieplan 1 sem DR 120 1 Discovering theatre 1 actors training and theatre production 15 sp DR 122 1 Discovering drama 15 sp PRA077 1 Practice 1 Observation and theatre project with children 0 sp 2 sem DR 121 1 Discovering theatre 2 actors training and childrens theatre 15 sp DR 124

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/BACFAGL-D (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hovedområde drama 1 - Universitetet i Agder
  og metode Lek som uttrykksform og læringsområde er et viktig utgangspunkt Videre fokuseres det på barns lek og dramatiske utvikling Forholdet mellom lek drama og teater vil bli utforsket Samt at det blir innføring i ulike dramapedagogers fag og metodesyn Teaterkunnskap Innføring og diskusjon rundt sentrale trekk ved teaterteori er utgangspunktet for blant annet å se på instruktørens arbeid for å kunne vurdere teater og gjøre teaterkritikker I denne sammenhengen er kommer også første innføring i teaterhistorie Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten Kjenne teaterfagets virkemidler slik at drama og teater kan anvendes som uttrykks og kommunikasjonsmiddel Ha grunnleggende innsikt i den dramatiske lekens estetiske dimensjon Ha praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon Ha et faglig grunnlag for å skape beskrive og vurdere teaterkunst for barn og unge Kunne beherske grunnleggende teaterteknikker som improvisasjon og rollearbeid Ha en grunnleggende teoretisk og praktisk kjennskap til drama og teaterpedagogikk Ha en grunnleggende innsikt i og kjennskap til teatrets historie og teori Arbeidsformer og arbeidsomfang Det vil bli lagt opp til en verkstedpreget undervisningsform der utprøving og egenaktivitet vil være sentrale undervisningsformer Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Grunntreningen og den mer metodiske tilnærmingen vil gå gjennom hele studiet Studiet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter Studiet vil starte med innføring i de ulike grunnleggende teknikkene og etter hvert omfatte større og mer sammensatte prosjekter Teori og praksis vil hele tiden bli stilt opp mot hverandre for å kunne virke gjensidig berikende Drama er i stor grad en kollektiv uttrykks og arbeidsform Derfor er det naturlig at mye av arbeidet på emnet foregår i grupper Det vil bli

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-108-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hovedområde drama 2 - Universitetet i Agder
  Hovedvekten legges på opplevelse og utforsking og på å utvikle evnen til å oppfatte strukturer i spillsituasjoner og dramaforløp med tilknytning til forskjellige fag og emner Spesielt dramapedagogisk arbeid som for og etterarbeid til teaterforestillinger vil bli vektlagt Parallelt med at studentene arbeider med sitt eget dramatiske uttrykk vil det bli drøftet hvordan teaterkunstens elementer virkemidler og uttrykksformer forekommer i barns spontane dramatiske lek som estetisk erkjennelsesform og hvordan vi kan ta vare på og stimulere barns uttrykk Fagteori Drama som fag og metode Med utgangspunkt i nyere teori og forskning skal studentene får innblikk i dramapedagogikkens betydning I den sammenheng blir det en videre innføring i dramapedagogers fag og metodesyn samt dramafagets historiske utvikling Teaterkunnskap Med utgangspunkt i teaterhistorie og teori skal det legges spesielt vekt på teater for og med barn Sentrale trekk ved utviklingen av skuespillerkunsten blant annet med tanke på hvordan man kan vurdere teater Fokus på ulike dramaturgiske modeller for å kunne gjøre skuespillanalyse hvor vi ser på forholdet mellom form og innhold Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten Kunne anvende drama som uttrykks og kommunikasjonsmiddel Ha spesiell innsikt i og erfaring med å arbeide med barne og ungdomsteater Være i stand til å ta vare på og videreutvikle barns og unges bruk av dramatiske uttrykksformer Ha praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon Ha teoretisk og praktisk innsikt i drama og teaterpedagogikk Kunne anvende teaterteoretisk og historisk kunnskap i kunstneriske prosesser Arbeidsformer og arbeidsomfang Det vil bli lagt opp til en verkstedpreget og produksjonsbasert undervisningsform der utprøving og egenaktivitet vil være sentrale undervisningsformer Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Grunntreningen og den mer metodiske tilnærmingen vil gå gjennom hele studiet Studiet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter Teori og praksis vil hele tiden bli stilt opp mot hverandre for å kunne virke gjensidig berikende Drama er i stor grad en kollektiv uttrykks og arbeidsform Derfor er det naturlig at mye av arbeidet i denne modulen foregår i grupper Det vil bli arbeidet i grupper av ulik størrelse og gruppearbeidene vil være av ulik varighet På grunn av en løpende vurdering og tilbakemelding om hver enkelts utvikling gjennom studiet og studiets praktiske og gruppeorienterte form er all undervisning obligatorisk og eksamensretten bortfaller hvis studenten har mer enn 20 fravær Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og i teaterproduksjonsdelene Det er obligatorisk praksis i emnet Praksis organiseres normalt i grupper og er delt i to deler Dramapedagogisk praksis Det skal gjennomføres et dramapedagogisk prosjekt med barn eller unge Det skal skrives en kortfattet individuell prosjektrapport Teater og kulturpraksis Gruppene lager teaterforestillinger som de viser for ulike barne eller ungdomsgrupper Det skal også gjøres et etterarbeid i gruppene i sammenheng med forestillingen I tillegg skal det gjennomføres en kulturpraksis Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som sluttevaluering

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-109-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisopplæring vår 1. studieår, 2. periode - Universitetet i Agder
  uker i andre semester 4 uker i fjerde semester samt 4 uker i femte semester Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperioder Den kan alternativt organiseres som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Alternativ organisering av praksisopplæringa krever samarbeid om bl a disponering av studiedager og innarbeides i semesterplanen på forhånd Samarbeid og ansvarsforhold i praksisopplæringa Det forutsettes at studenter øvingslærere og faglærere inngår i et tett samarbeid der alle parter forpliktes til å holde seg a jour med såvel grunnskolens som lærerutdanningas innhold og organisering gjennom nettinformasjon og kommunikasjon Faglærer har i samarbeid med øvingslærer ansvar for å foreslå aktuelle pedagogiske og fagdidaktiske fokus og oppgaver i praksisperioden i tråd med denne praksisplanen Øvingslærer har ansvar for å dokumentere praksisstedets plandokument arbeidsformer og læringsmiljø herunder læremidler til forberedelsen av praksisperioden Hvert semester samarbeider faglærerne i hver studentklasse med øvingslærere og studenter om utarbeidelse av konkrete arbeidsoppgaver prosjekt i praksisopplæringa med utgangspunkt i forventet læringsutbytte og ett eller flere av innholdselementene Så snart planlegginga er klar tar studentene i samråd med øvingslærer kontakt med faglærer og avtaler besøk Studentene er ansvarlig for å utarbeide en skriftlig plan og ved praksisbesøk skal den aktuelle planen sendes på forhånd via nettkontakt Der fagplanene krever det skal studentene levere en egen kortfattet skriftlig praksisdokumentasjon til ansvarlig faglærer innen en uke etter avsluttet praksisperiode i hvert semester Sammen med denne skal studentene også levere utfylt evalueringsskjema for praksis Dessuten skal praksisgruppen forberede et innlegg til praksisoppsummeringa der en fokuserer på et aktuelt problemområde basert på undervisningserfaringa Faglærer vurderer praksisdokumentasjonen og sørger for praksisoppsummering i undervisninga på universitetet Det er ønskelig at også øvingslærer deltar her Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA012-MD-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisopplæring vår 1. studieår - Universitetet i Agder
  femte semester Progresjon Praksisopplæringa organiseres som sammenhengende praksisperioder Den kan alternativt organiseres som punktpraksis enkeltdager utenom semesterets fastsatte praksisperiode etter avtale mellom øvingslærere studenter og faglærere Alternativ organisering av praksisopplæringa krever samarbeid om bl a disponering av studiedager og innarbeides i semesterplanen på forhånd Samarbeid og ansvarsforhold i praksisopplæringa Det forutsettes at studenter øvingslærere og faglærere inngår i et tett samarbeid der alle parter forplikter seg til å holde seg a jour med såvel grunnskolens som lærerutdanningas innhold og organisering gjennom nettinformasjon og kommunikasjon Faglærer har i samarbeid med øvingslærer ansvar for å foreslå aktuelle pedagogiske og fagdidaktiske fokus og oppgaver i praksisperioden i tråd med denne praksisplanen Øvingslærer har ansvar for å dokumentere praksisstedets plandokument arbeidsformer og læringsmiljø herunder læremidler til forberedelsen av praksisperioden Hvert semester samarbeider faglærerne i hver studentklasse med øvingslærere og studenter om utarbeidelse av konkrete arbeidsoppgaver prosjekt i praksisopplæringa med utgangspunkt i forventet læringsutbytte og ett eller flere av innholdselementene Så snart planlegginga er klar tar studentene i samråd med øvingslærer kontakt med faglærer og avtaler besøk Studentene er ansvarlig for å utarbeide en skriftlig plan og ved praksisbesøk skal den aktuelle planen sendes på forhånd via nettkontakt Der fagplanene krever det skal studentene levere en egen kortfattet skriftlig praksisdokumentasjon til ansvarlig faglærer innen en uke etter avsluttet praksisperiode i hvert semester Sammen med denne skal studentene også levere utfylt evalueringsskjema for praksis Dessuten skal praksisgruppen forberede et innlegg til praksisoppsummeringa der en fokuserer på et aktuelt problemområde basert på undervisningserfaringa Faglærer vurderer praksisdokumentasjonen og sørger for praksisoppsummering i undervisninga på universitetet Det er ønskelig at også øvingslærer deltar her Eksamen Øvingslærer har ansvar for at studentene får fortløpende veiledende vurdering av det arbeidet de utfører i praksis Vurderingen skal omfatte faglig didaktisk sosial yrkesetisk samt endrings og utviklingskompetanse Faglærer har et medansvar for vurdering

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA011-MD-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid 1 - Universitetet i Agder
  og formidlingsoppgaver i drama og teater Reflektere over premisser og begrunnelser for denne virksomheten Gjøre seg kjent med og analysere relevant lærestoff og tilpasse dette til elevenes interesser evner forutsetninger kjønn og kulturelle bakgrunn Beherske varierte undervisningsmetoder og arbeidsformer som er relevante i forhold til gjeldende planer i ulike skoleslag Kunne møte utfordringer knyttet til kjønnsrollemønstre og flerkulturelle problemstillinger og anvende slike tema i arbeidet med dramadidaktik Gjøre seg kjent med og analysere relevant lærestoff Søke å fremme kunnskap om hvordan betingelsene begrepsapparatet og kategoriene man benytter i kunstfagene er med på å forme undervisninga i faget Sette fokus på forskjellige undervisnings og formidlingsstrategier samt se nærmere på læreplaner Tverrfaglig arbeid Studentene skal Ha innsikt i sin yrkesfunksjon som en del av kollegabasert samarbeid Kunne anvende tverrfaglige perspektiver i tema og prosjektarbeid der hvor musikk dans og drama og andre fag er sentrale forutsetninger for ulike kunstuttrykk Ha grunnleggende kunnskap om og erfaring med de enkeltes fagenes fundament slik at de kan planlegge gjennomføre og vurdere prosjektarbeid i samarbeid med andre kunstuttrykk Tverrfaglig arbeid vil i hovedsak bestå av et praktisk prosjekt hvor studenter fra de tre målområdene jobber sammen I det tverrfaglige prosjektet skal de ulike studentgruppene bruke sin egen spesifikke faglige kompetanse Ved et slikt samarbeid studentgrupper imellom vil studentene likevel tilegne seg kunnskap om de andre fagområdene og deres egenart Slik vil de ha et godt utgangspunkt for å jobbe tverrfaglig i en senere yrkessituasjon Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten Ha kunnskap om grunnleggende problemstillinger innenfor fagdidaktikk kunne benytte tverrfaglige uttrykksformer gjennom tema og prosjektarbeid kunne beherske et vekselspill mellom teoretisk kunnskap praksiserfaring og didaktisk refleksjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisning i Kunstfagsdidaktikk omfatter både forelesninger og prosjektbasert gruppearbeid Undervisning i Dramadidaktikk omfatter både forelesninger og prosjektbasert gruppearbeid Tverrfaglig arbeid gjennomføres som prosjektundervisning Prosjektenes faglige innhold knyttes

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-119-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Støttefag og fagteori - Universitetet i Agder
  uttrykkene i en politisk og kulturell kontekst Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten Ha kunnskap om og erfaring med et bredt spekter av ulike sceniske og dramaturgiske virkemidler Kunne anvende ulike arbeidsformer metoder og uttrykksformer i kunstneriske prosesser Ha utviklet et reflektert forhold til teaterfaglige teorier Ha innsikt i hvordan ulike uttrykksformer kan ses i forhold til kulturelle kontekster Kunne analysere forestillinger ved bruk av teaterfaglig teori Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil foregå som forelesninger samt som praktisk arbeid og seminarer Det forutsettes en stor grad av egenaktivitet i seminar og gruppesammenheng På grunn av fagets egenart er all undervisning obligatorisk og eksamensretten bortfaller hvis studenten har mer en 20 fravær I deler av emnet vil IKT bli brukt som arbeidsverktøy og hjelpemiddel for kommunikasjon og læring Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som sluttevaluering og i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell midveisevaluering kan gjennomføres muntlig ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Eksamen Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 7 dager i delemnet Teaterfaglige teorier Teller 40 Praktisk gruppeeksamen med etterfølgende individuell samtale i delemnet Sceniske og visuelle virkemidler Teller 60 Nærmere beskrivelse av

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-110-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive