archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inn i teateret 2: Skuespillertrening og barneteater - Universitetet i Agder
  ulike aspekter med ensemblearbeid og analyse av teaterforestillinger slik at studenten gjøres i stand til å lede veilede og iscenesette for og med barn og unge Emnet har et klart praktisk preg med teoristoffet lagt i tilknytning til de ulike praktiske aktivitetene Det vil i så stor grad som mulig bli arbeidet i perioder knyttet til temaer emner eller teaterproduksjoner mens en del generell egentrening vil gå gjennom hele studiet Gjennom praktisk arbeid og teoretiske studier sikter man mot å videreutvikle den enkelte students eget skapende potensialer Det vil bli arbeidet med ulike drama og teaterpedagogiske metoder med tanke på å gi studentene et arbeidsredskap i sin kommende pedagogiske virksomhet Læringsutbytte Studenten har spesiell innsikt i og erfaring med å iscenesette for et barne og ungdomspublikum kan ta vare på og videreutvikle barns og unges bruk av dramatiske uttrykksformer har praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon kan utvikle forestillinger gjennom skapende arbeid med utgangspunkt i ide tema eller tekst kan vurdere og analysere teaterforestillinger kan lede og veilede grupper i drama og teaterarbeid har kunnskap om teater som setter fokus på barn og unges hverdag kan anvende grunnleggende arbeidsformer og teaterteknikker som lek improvisasjon og rollearbeid har erfaring med ulike aspekter ved ensemblearbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består hovedsakelig av praktisk gruppearbeid samt forelesninger seminarer og selvstudium Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og arbeid med teaterproduksjon Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Individuell muntlig fremstilling med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-121-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Innføring i teaterteori - Universitetet i Agder
  at studenten tilrettelegger for å kunne se teaterforestillinger utover normalarbeidsdagen Læringsutbytte Studenten har en grunnleggende innsikt i og kjennskap til teatrets historie og teori har et faglig grunnlag for å skape beskrive og vurdere teaterkunst for barn og unge har grunnleggende kunnskap om forskjellige dramaturgiske og formmessige problemstillinger kan anvende teaterteoretisk og historisk kunnskap i kunstneriske prosesser har kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen teater Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil foregå som forelesninger samt som praktisk arbeid seminarer og selvstudium Det forutsettes en stor grad av egenaktivitet i seminar og gruppesammenheng Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i praktisk arbeid seminarer og gruppearbeid I deler av emnet vil IKT bli brukt som arbeidsverktøy og hjelpemiddel for kommunikasjon og læring Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager Karakteruttrykk Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon DR 109 med 15 studiepoeng

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-124-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis 2 - Grunnskolen - Universitetet i Agder
  praktisk og skriftlig har kunnskap om hvilke muligheter praktiske og estetiske tilnærmingsmåter gir har kunnskap om gjeldende styringsdokumenter og reguleringer vedrørende elevers rettigheter i grunnskolen har kunnskap om hvordan praktiske og estetiske tilnærmingsmåter kan bidra til å håndtere og forebygge konflikter og mobbing har kunnskap om barn og unges psykiske fysiske og motoriske utvikling og læring i ulike sosiale språklige religiøse og kulturelle kontekster har kunnskap om skolen som organisasjon kan bidra til at alle elever i praktiske og estetiske fag får utvikle sine grunnleggende ferdigheter kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige kulturelle personlige og sosiale læring og utvikling kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte kolleger og andre samarbeidspartnere har kunnskap engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv sitt fag og sin profesjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Teamarbeid individuell forberedelse observasjon veiledningsdeltakelse planlegging gjennomføring og evaluering vurdering av undervisning Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Praksisseminar må være gjennomført før man får gå ut i praksis Eksamen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dramaturgi og regi - Universitetet i Agder
  faser og fagfunksjoner i teaterproduksjon samt ulike lederstiler og produksjonsmodeller Læringsutbytte Studenten kan iverksette delta i og lede kunstneriske og kunstpedagogiske prosjekter for barn unge og voksne har kunnskap om og erfaring med et bredt spekter av ulike sceniske og dramaturgiske virkemidler kan utvikle konsept på bakgrunn av tekstanalyse kan kartlegge og identifisere ensemblets ressurser kan anvende ulike arbeidsformer metoder og uttrykksformer i kunstneriske prosesser har utviklet et reflektert forhold til teaterfaglige teorier og kan anvende analysebegreper og dramaturgisk teori i utvikling og realisering kan analysere forestillinger ved bruk av teaterfaglig teori har et bevisst forhold til faser og funksjoner i teaterproduksjon ulike lederstiler og produksjonsmodeller Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av praktisk gruppearbeid samt forelesninger seminarer og selvstudium Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og arbeid med teaterproduksjon Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 7 dager Karakteruttrykk

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-123-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis Undervisning i kulturskole - Universitetet i Agder
  og veilede elevene og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål og bidra til at elever kan vurdere egen læring har innsikt i relevante fag og profesjonsetiske problemstillinger kan formidle sentralt fagstoff muntlig praktisk og skriftlig kan tilrettelegge for variert teaterundervisning og kunne bruke digitale verktøy i undervisningen kan vurdere elevenes måloppnåelse og progresjon begrunne vurderingene og gjennomføre læringsrettede tilbakemeldinger og framovermeldinger kan forholde seg til relevante styringsdokumenter kan legge til rette for kreative prosesser estetisk opplevelse og erfaring Arbeidsformer og arbeidsomfang Teamarbeid individuell forberedelse veiledningsdeltakelse planlegging gjennomføring og evaluering vurdering av undervisning på hovedinstrument Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Praksisseminar må være gjennomført før man får gå ut i praksis Eksamen Bestått praksis Bestått praksisrapport som dokumenterer studentens arbeid og utvikling i praksisperioden samt viser til drøfting av relevante teorier i forhold til dette Karakteruttrykk bestått ikke bestått Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA201-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Teater i kontekst - Universitetet i Agder
  bevisst forhold til samspillet mellom teori og anvendt teater vil fokus være på å se hvordan man kan skape samarbeidsprosjekter med andre profesjoner og samfunnsorganisasjoner med teater i kontekst Studenten skal kunne iverksette delta i og lede tverrfaglige kunstpedagogisk prosjekter for og med barn unge og voksne Slike praktiske prosjekter kan være i samarbeid med barnehager skoleverk flyktninger og asylmottak helseinstitusjoner sykehus museum eller andre samfunnsaktører Læringsutbytte Studenten har bevissthet om hvordan teateret inngår i ulike kontekster for eksempel samfunnsmessig historisk og i forhold til andre kunstarter kan reflektere over det å undervise i kunstfag og iverksette delta i og lede tverrfaglig kunstpedagogisk virksomhet for barn unge og voksne kan bruke teater i utvikling av flerkulturell fellesskap kan reflektere over egne didaktiske erfaringer og kunstnerisk utøvelse for å kunne utvikle god praksis Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Grunntreningen og den mer metodiske tilnærmingen vil gå gjennom hele studiet Studiet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter På grunn av studiets praktiske og gruppeorienterte form er all undervisning obligatorisk og eksamensretten bortfaller hvis studenten har mer enn 20 fravær Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og i teaterproduksjonsdelene Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Muntlig individuell eksamen Karakteruttrykk Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon DR 118 med 15 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-125-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis Videregående skole - Universitetet i Agder
  formidle sentralt fagstoff muntlig praktisk og skriftlig kan inspirere til nytenkning og innovasjon og samarbeid med lokalt kulturliv kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål innhold arbeidsmåter og vurderingsformer har kunnskap om motivasjon læring og utfordringer i læringsarbeidet og hvilke muligheter praktiske og estetiske tilnærmingsmåter gir har kunnskap om gjeldende styringsdokumenter i den videregående skole har kunnskap gjeldende reguleringer som gjelder elever og deres rettigheter har kunnskap om skolen som organisasjon kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter begrunne vurderingene og gjennomføre læringsrettede tilbakemeldinger og framovermeldinger kan legge til rette for kreative prosesser estetisk opplevelse og erfaring kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte kolleger og andre samarbeidspartnere har kunnskap engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv sitt fag og sin profesjon kan stimulere til forståelse av demokrati og demokratisk deltakelse og treffe begrunnede veivalg Arbeidsformer og arbeidsomfang Teamarbeid individuell forberedelse observasjon veiledningsdeltakelse planlegging gjennomføring og evaluering vurdering av undervisning Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Eksamen Bestått praksis Bestått praksisrapport som dokumenterer studentens arbeid og utvikling i praksisperioden samt viser til drøfting av relevante teorier

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA200-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis 5 Skolen som kulturarena - Universitetet i Agder
  teater bachelorprogram Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for kunstfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA300-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive