archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oria - Universitetet i Agder
  alle bibliotek samlinger i tillegg til artikler i fulltekst som UBA har tilgang til Vis fulltekst Følg lenken til fulltekst Du får tilgang til fulltekst streaming av lyd dersom du befinner deg på universitetsområdet eller er pålogget VPN Plassering i biblioteket for trykte ressurser Bestille reservere lån Du kan bestille dersom tittelen ikke er tilgjengelig i ditt bibliotek Klikk Bestill fanen Er du ikke pålogget blir du bedt om å logge på Klikk Du må logge på Velg deretter institusjon Studenter og ansatte logger på med brukernavn og passord for sin institusjon Andre brukere bestiller via Detaljfanen og knappen Bestilling for bibliotekansatte Du får deretter opp bestillingsskjema og må fylle ut låntakerID se bak på ditt lånekort og etternavn Bestille kopi av en artikkel Studenter og ansatte klikk fanen Kopibestilling Andre lånere klikk Flere tjenester fanen eller Detaljfanen Dersom du ikke er pålogget blir du bedt om å logge på Tjenesten er gratis Dersom du søker en kjent artikkel og ikke får treff ved søk på denne kan du søke på tidsskriftets tittel ev bokas tittel og bestille kopi Velg å søke i Alle bibliotek flere søkemuligheter Søk på tidsskriftets eller bokas tittel i tittelfeltet Bestill kopi av artikkelen via knappen Kopibestilling Fyll deretter ut opplysninger om artikkelen Detaljer om en tittel Logg på tilgang til Min konto Vi anbefaler at du logger på når du søker Se Logg på knapp øverst i skjermen Studenter og ansatte velger sin institusjon og logger på med ditt vanlige brukernavn og passord På Min konto får du en oversikt over dine lån og mulighet for selv å fornye i tillegg kan du lagre søk og treff Dersom du bruker en offentlig maskin må du huske på å logge av etterpå Logg på Dersom du ikke får tilgang til oversikten over dine lån ta

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/hjelp-og-veiledning/oria (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tilretteleggingskontoret - Universitetet i Agder
  testing Hjelp til å bli trygg i rollen som student Hjelp til å søke tilrettelegging ved eksamen Opplæring i å produsere egnene individuelle lydbøker og samt å benytte talesyntese og karaokefunksjon ved lesing Bistand i å få lånerett av lydbøker gjennom NLB Bistand i å søke lese skrivestøttende programvære gjennom hjelpemiddelsentralen Tilgang til ressursrom ved UiA Tilgang til digitale hjelpemidler og lese skrivestøttende programvare Omvisning og tilgang til områder på campus hvor det er lite støy Bistand i bruk av elektroniske hjelpemidler for å organisere studiehverdagen Samordne bistand tilgang til Mentor gjennom NAV Delta i dialogmøte med faglærer fakultet rundt studieprogresjon Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no Kontaktinformasjon Kontakt oss for en veiledningsavtale Driftsleder fysisk tilrettelegging Esben Moy Tilgjengelig alle dager 37 23 33 40 91 87 35 80 esben moy uia no Besøksadresse D3 019 Campus Kristiansand Veileder ved Campus Kristiansand Håkon Reinertsen Tilgjengelig alle dager 38 14 10 75 90 94 30 89 hakon reinertsen uia no Besøksadresse Sigrid Undsets hus 46 104 Veileder ved Campus Grimstad Marit Gunn Tveit Kontortid mandag og onsdag Fredag i partallsuker 37 23 33 38 97 17 27 69 marit gunn tveit uia no Besøksadresse C5 066 Tilrettelegging til eksamen KONTAKT UiA

  Original URL path: http://www.uia.no/student/ressurssenteret/tilretteleggingskontoret (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Reference Manager - Universitetet i Agder
  siden Ellen Sejersted ellen sejersted SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address Befinner du deg utenfor campus Tilgang til databaser og fulltekst utenfor universitetsområde krever tilkobling til UiAs nettverk Vi anbefaler å installere Cisco Anyconnect VPN Alternativt kan du logge deg på direkte i nettleseren KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/hjelp-og-veiledning/reference-manager (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver - Universitetet i Agder
  gode kildene Det skriftlige hjemmearbeidet skal utformes etter de krav for faglig redelighet som gjelder for et vitenskapelig arbeid Det betyr at ditt arbeid skal kunne etterprøves og at du anerkjenner andre forfatteres arbeid For å oppfylle disse kravene må din oppgave være utstyrt med en kildeoversikt dvs en litteraturliste eller referanseliste som gir fullstendig oversikt over alle tekster og andre kildetyper du har brukt Underveis i teksten skal du gi henvisninger til de kildene som ligger til grunn for informasjon teorier og argumenter du legger fram Dersom du gjenbruker tekster du selv har skrevet i forbindelse med tidligere eksamensarbeider skal du også henvise til disse Dette i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiA 31 2 fjerde strekpunkt Hensikten er at det skal gå klart fram hva du har hentet fra kildene og hva som er dine egne analyser tolkninger og resonnement Kildeoversikt Litteraturlister referanselister Litteraturlisten skal plasseres ved slutten av oppgaven Den skal inneholde alle kilder du har brukt i arbeidet med oppgaven og som du har gitt henvisninger til i din tekst Les mer Kildehenvisning Det fins ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten Les mer Gjengivelse fra kilder Noen ganger kan det være på sin plass å gjengi et utsnitt av en kilde Korte utsnitt kan gjengis i form av sitat lengre tekster eller tekstutsnitt kan gjengis i resymé Les mer Ansvarlig for siden Administrator User nospam SPAMFILTER ez no Remove SPAMFILTER from the address Rektor Torunn Lauvdal om akademisk redelighet Dine plikter Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering sensurering Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/hjelp-og-veiledning/riktig-kildebruk-ved-uia (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Lånekort - Universitetet i Agder
  eller tilsett ved UiA og sjeldan på campus kan vi sende dokumenter til ditt lokale bibliotek Avtal med UBA og det lokale biblioteket på førehand Bestillingar og reserveringar gjer du sjølv via Oria Same brukarnamn og passord som til andre UiA ressursar til dømes Fronter Mange dokument vil du ha tilgang til i fulltekst om du loggar deg på nettverket til UiA Sjå her korleis du nyttar Cisco VPN AnyConnect Studentar og tilsette ved andre institusjonar kan nytte kortet frå institusjonen eller eit nasjonalt lånekort For fjernstudentar vil institusjonane som regel ha eit eige tilbod Kontakt difor først biblioteket der du høyrer til for informasjon Personar som ikkje er under utdanning er òg velkomne som lånarar Dei nyttar eit nasjonalt lånekort Om ein ikkje har frå før kan ein få eit hos UBA ved å vise legitimasjon med bilete På UBA kan du lese elektroniske bøker og laste ned elektroniske artiklar til ein bærbar datamaskin Du kan òg skrive ut og kopiere mot betaling Her kan du lese om kva biblioteket kan tilby og for kven Låntakar ID lånekortnummeret ditt står på baksida av kortet Du kan låne og levere på automaten Hugs lånekortet Ansvarlig for siden Reidar Bjorvatn reidar

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/laan-og-bestillinger/laanekort (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Lånevilkår - Universitetet i Agder
  Så må du levere Viss du ynskjer å forlengje lånetida på innlånte bøker må du kontakte UBA Merk at nokre dokumenttypar til dømes filmar og tidsskrifthefte berre har sju dagars lånetid Desse låna kan ikkje fornyast Viss vi har purra eit dokument tre gongar får du lånestopp Vi sender første purring til student eller tilsett eposten Andre og tredje purring vert sendt som brev Som lånar er du forplikta til å oppdatere opplysingane i Studentweb eller Min side tilsette Viss du ikkje ynskjer å nytte UiA eposten må du aktivere automatisk vidaresending på Min side Biblioteket kan fastsetje anna utlånstid for delar av samlingane eller unndra materiale frå utlån Tilsette kan i spesielle tilfelle avtale lengre lånetid For litteratur som er lånt inn frå eit anna bibliotek gjeld eigarbiblioteket sine reglar for utlån og erstatning Erstatning Ein lånar er personleg ansvarleg for lånt materiale og at det vert levert attende innan utlånstida går ut Viss du ikkje har levert etter tredje purring sender vi eit varsel om erstatningskrav Lånarar må erstatte bøker og anna utlånsmateriale som er tapt eller øydelagt Erstatningsprisen er 600 kr per dokument Særskilt verdifulle verk skal erstattast fullt ut Universitetsbiblioteket forutset at utlånsreglementet er kjent av

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/laan-og-bestillinger/laanevilkaar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • For andre bibliotek - Universitetet i Agder
  musikk cd og tidsskriftshefte men kan gjere unntak i særskilte tilfelle Gjer vel å tinge via Oria Klikk på fana Detaljer og vel Bestilling via Bibsys Ask Pris per artikkel er kr 60 Sjå meir informasjon frå Bibsys UBA nyttar Norsk Bibliotektransport NBT som dei fleste av dei biblioteka som bestiller hos oss NBT skal levere dokument i Noreg i løpet av tre virkedagar Dei ynskjer avviksmelding om dokumenta ikkje har kome fram Når eit bestillande bibliotek ikkje har mottatt dokumentet etter tre dagar må ein kontakte UBA Viss dokumentet er sendt registrerer UBA avvik og melder frå til det bestillande biblioteket UBA registrerer også avvik når dokument er returnert til oss men framleis ikkje kome fram tre virkedagar etter henting Vi ber difor om at bestillande bibliotek oppgir sendedato når dei får purring frå oss NB NBT vil også ha avviksmelding når dokumentet er levert men transporten har tatt meir enn tre dagar Ansvarlig for siden Reidar Bjorvatn reidar bjorvatn SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address Befinner du deg utenfor campus Tilgang til databaser og fulltekst utenfor universitetsområde krever tilkobling til UiAs nettverk Vi anbefaler å installere Cisco Anyconnect VPN Alternativt kan du logge deg på direkte

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/laan-og-bestillinger/for-andre-bibliotek (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tilgang til nettverk, kopiar og utskrift - Universitetet i Agder
  kopiere om du har behov for det Ansvarlig for siden Reidar Bjorvatn reidar bjorvatn SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address Befinner du deg utenfor campus Tilgang til databaser og fulltekst utenfor universitetsområde krever tilkobling til UiAs nettverk Vi anbefaler å installere Cisco Anyconnect VPN Alternativt kan du logge deg på direkte i nettleseren KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no

  Original URL path: http://www.uia.no/bibliotek/laan-og-bestillinger/tilgang-til-nettverk-kopiar-og-utskrift (2015-09-15)
  Open archived version from archive