archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Irene Hetlelid Svendsen - Universitetet i Agder
  Agder Bakgrunn Gevir kommunikasjon 2013 2014 Mediepartner 2008 2013 TV 2 2004 2008 Utdannelse M Phil ved Institutt for informasjons og medievitenskap Universitetet i Bergen 2004 Faglige interesser Web Kommunikasjon Nye medier Last changed 2014 06 20 13 24 24 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/irenehs (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Georgios Konstantinidis - Universitetet i Agder
  Gimlemoen 25 Kristiansand Avdeling Ledelsessekretariat Last changed 2009 12 16 11 50 45 Fagområder Humaniora kunsthistorie Nyere tids kunsthistorie Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/georgiok (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Leif Helge Daland - Universitetet i Agder
  Kontor E2001B Gimlemoen 25 Kristiansand Kontortid 08 00 15 30 Avdeling Fellesadministrasjonen Last changed 2014 06 12 14 25 54 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/leifhd (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Paal Pedersen - Universitetet i Agder
  Kommunikasjonsrådgiver NAV Vest Agder 2012 2014 Stabssjef for byrådslederen i Oslo 2009 2012 Politisk rådgiver Høyres stortingsgruppe 2007 2009 Byrådssekretær for kultur og utdanning byrådet i Oslo 2006 2007 Politisk rådgiver for Høyres bystyregruppe Oslo kommune 2004 2006 Utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo Faglige interesser Kommunikasjon på ulike nivåer Ledelse Organisasjonsutvikling Politikkutvikling Omdømmebygging Kompetanseutvikling Last changed 2014 07 08 16 43 11 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/paalp (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • - Universitetet i Agder
  Aquatic Ecology Joint Master s programme MASTBIO Kristiansand Arts and Crafts 1 year Programme KH60 Kristiansand Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten påbyggingsstudium V AVSPL Kristiansand Bachelor s Programme in Arts and Crafts BACKH Kristiansand Bachelor s Programme in Bilingual Education BACTOSPR D Kristiansand Bachelor s Programme in Biology BACBIO Kristiansand Bachelor s Programme in Biomedical Laboratory Science BACBIOING Kristiansand Bachelor s Programme in Business Administration BACØKAD Kristiansand Bachelor s Programme in Business Administration BACØKAD G Grimstad Bachelor s Programme in Communication Studies BACKOM Kristiansand Bachelor s Programme in Development Studies BACUTV Kristiansand Bachelor s Programme in Education BACPED Kristiansand Bachelor s Programme in English BACENG09 Kristiansand Bachelor s Programme in French BACFRA Kristiansand Bachelor s Programme in German BACTYSK Kristiansand Bachelor s Programme in History BACHIST Kristiansand Bachelor s Programme in IT and Information Systems BACIT Kristiansand Bachelor s Programme in Law BACJUR Kristiansand Bachelor s Programme in Literature Film and Theatre BACLFT Kristiansand Bachelor s Programme in Marketing and Management BACMARK Kristiansand Bachelor s Programme in Mathematics and Physics BACMATFYS Kristiansand BE 107 Business Administration Kristiansand BE 110 Managerial Accounting Kristiansand BE 110 Managerial Accounting Grimstad BE 111 Financial Accounting 1 Kristiansand BE 111 Financial Accounting 1 Grimstad BE 208 Revenue Management Kristiansand BE 209 Financial Accounting 2 Kristiansand BE 209 Financial Accounting 2 Grimstad BE 210 Investment and Financing Kristiansand BE 210 Investment and Financing Grimstad BE 211 Corporate Governance and Accounting Kristiansand BE 312 Auditing Kristiansand BE 313 Accounting Theory Kristiansand BE 314 Public Sector Accounting Kristiansand BE 315 Financial Accounting and IFRS Kristiansand BE 316 Valuation Kristiansand BE 317 Financial Accounting 3 Kristiansand BE 318 Management Accounting Kristiansand BE 319 Financial Modeling with Bachelor Thesis Kristiansand BE 408 International Finance Kristiansand BE 409 Real Estate Economics Kristiansand BE 410 Corporate Finance Kristiansand BE 414 Financial Statement Analysis

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/search (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Akvatisk økologi, felles masterprogram - Universitetet i Agder
  tar Ferskvannsøkologi BIO402 Applied Molecular Biology overlapper med 4328 Applied Genetics og studentene kan derfor ikke ta begge emner Læringsutbytte En kandidat med fullført mastergrad i akvatisk økologi skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Etter fullført studium skal studenten kunne beherske sentral fagterminologi innen akvatisk økologi ha inngående kunnskap om sentrale prosesser vitenskapelige teorier og metoder knyttet til akvatisk økologi Ferdigheter Etter fullført studium skal studenten kunne analysere eksisterende teorier metoder og fortolkninger innenfor fagområdet akvatisk økologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning kunne bruke relevante vannfaglige metoder til forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen akvatisk økologi kunne gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forsknings eller utviklingsprosjekt innen vann på et høyt nivå i samsvar med nasjonalt internasjonalt lovverk og gjeldende forskningsetiske normer Generell kompetanse Etter fullført studium skal studenten kunne analysere relevante fag yrkes og forskningsetiske problemstillinger kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye fagområder kunne formidle omfattende selvstendig arbeid kunne kommunisere om faglige problemstillinger analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten kunne bidra til nytenking i innovasjonsprosesser Arbeidsformer I tillegg til forelesninger legges det vekt på laboratorie og feltorientert undervisning Det blir også satt krav til selvstendig arbeid fra studentenes side da undervisningen i utstrakt grad er basert på presentasjoner oppgaveløsinger og problembasert læring Digitale læringsformer kan også være aktuelt Så langt mulig blir undervisningen i de enkelte emnene gjennomført intensivt basert på ukesmoduler Dette gir en mer fleksibel studiesituasjon for studentene med hensyn til oppgavearbeid De fleste emner undervises på engelsk Kombinasjonen teori og praksis er sentral gjennom hele studiet Dette gjør at studentene får både kunnskap og de nødvendige erfaringene som skal til for å være forberedt til arbeidslivet eller videre studier Mengdeforholdet mellom teori og praksis varierer se emnebeskrivelser Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen Studentene bør derfor ha bærbart datautstyr Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert studieår Vurderingsformer Emnene som inngår i masterprogrammet vurderes særskilt og karakterene blir ført på vitnemålet Mange emner har semesteroppgaver feltrapporter og eller lab rapporter som en del av vurderingen evt i tillegg til slutteksamen Kombinasjonen av disse vurderingsformene vil til sammen sikre kunnskapene ferdighetene og kompetansen som studentene skal ha etter endt masterløp Vurderingsformen for det enkelte emne går frem av emnebeskrivelsene I masterløpet inngår to obligatoriske muntlige presentasjoner Her skal studentene legge frem oppgavene sine i et forum som består av faglig personale og andre masterstudenter Etter

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/MASTBIO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arbeids- og velferdssosiologi, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  sammenhenger De skal videre ha innsikt og ferdigheter i vitenskapelig metode kunne anvende faglig kunnskap og relevant forskning på en reflektert måte kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet Kandidatene skal også kunne formulere og formidle sentralt sosiologisk fagstoff både skriftlig og muntlig utveksle erfaringer og faglige synspunkter Arbeidsformer Arbeidsformer i studiet varierer mellom forelesninger fremlegg i seminar og gruppearbeid Det blir gitt veiledning individuelt og i grupper Frammøte på forelesningene er ikke obligatorisk men det kan være krav om fremmøte i enkelte valgemner Undervisningsspråket er i hovedsak norsk men enkelte emner eller deler av emner kan bli undervist på engelsk Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen Studentene bør derfor ha bærbart datautstyr Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert studieår Vurderingsformer Forskjellige vurderingsformer vil bli benyttet Eksamen kan være skriftlig eller muntlig individuell eller i gruppe skole eller hjemmeeksamen Det kan også være aktuelt med kombinasjon av flere vurderingsformer Gruppe og individuelle oppgaver som vilkår for å gå opp til eksamen skal leveres i tråd med de anvisninger faglærer gir når det gjelder krav til oppgavens innhold form og omfang Se forøvrig hver enkelt emnebeskrivelse Fører til grad Fullført studium fører frem til graden Bachelor i arbeids og velferdssosiologi Yrkesmuligheter og videre utdanning En bachelorgrad i sosiologi gir grunnlag for opptak til videre studier på masternivå som for eksempel Master i sosiologi og sosialt arbeid ved

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACVELFAD (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  praksisoppgaver og gjennomføre individuelle lederdager Emnebeskrivelsene for kunnskapsområdene inneholder en nærmere beskrivelse av forholdet mellom praksis og det enkelte kunnskapsområde Vurdering av praksis Praksis vurderes til bestått ikke bestått Bestått praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i det enkelte kunnskapsområde Vurderingen er basert på forventet læringsutbytte slik det framgår av emnebeskrivelsene for kunnskapsområdene Nærmere beskrivelse av innhold og progresjon i praksis finnes i semesterplaner og Praksisdokument for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Læringsutbytte Etter fullført arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Kandidaten har kunnskap om barnehagens egenart historie samfunnsmandat lovgrunnlag og styringsdokumenter har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder om ledelse om tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser har bred kunnskap om barns utvikling læring og danning om barndom barnekultur og barns ulike oppvekstsvilkår i et samfunn preget av språklig sosialt religiøst livssynsmessig og kulturelt mangfold har bred kunnskap om barns språkutvikling flerspråklighet sosiale fysiske og skapende utvikling og gryende digitale lese skrive og matematikkferdigheter har bred kunnskap om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hva som kjennetegner et inkluderende likestilt helsefremmende og lærende barnehagemiljø har kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet Ferdigheter Kandidaten kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek undring læring og utvikling og til å begrunne sine valg kan vurdere stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek læring og formidling kan vurdere stimulere og støtte barns ulike evner og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger kan fremme kreative læringsprosesser og kultur og naturopplevelser med fokus på barns skapende aktivitet helhetlige læring og opplevelse av mestring kan anvende relevante faglige verktøy strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser i pedagogisk arbeid i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak kan lede og veilede medarbeidere reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning kan finne fram til vurdere henvise til og fremstille relevant informasjon og fagstoff Generell kompetanse Kandidaten har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger særligknyttet til ansvar respekt og makt kan planlegge lede gjennomføre dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap mestrer norsk språk både bokmål og nynorsk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng og kan delta i faglige diskusjoner innen utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre bidrar til at globale nasjonale regionale lokale og flerkulturelle perspektiver preget av respekt og toleranse innarbeides i barnehagens hverdag har endrings og utviklingskompetanse kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACABLU (2015-09-15)
  Open archived version from archive •