archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid - Universitetet i Agder
  1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp 2 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 2 2 15 sp Studieplan 1 sem MU800 1 Arrangement Komposisjon med vekt på komposisjon klassisk 1 2 årsenhet 1 2 15 sp

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/ARKOM-K30D (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten, påbyggingsstudium - Universitetet i Agder
  er derfor en forutsetning for å kunne delta i studiet Utdanningen vektlegger tre sentrale aspekter ved etablering og drift av kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud KØH i kommunene Det ene aspektet er samhandling innen egen kommune og der det er grunnlag for det samhandle med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten Samhandlingsreformen vektlegger rett behandling på rett sted og til rett tid der pasient bruker får en sterkere rolle og kommunene et større ansvar Sykepleierne innen kommunehelsetjenesten blir tildelt nye ansvarsområder og får ansvar for faglig komplekse situasjoner spesialisthelsetjenesten har hatt ansvar for tidligere Dette krever stor grad av evne og vilje til omstilling og økt kompetanse på flere felt hos sykepleierne som skal gi helsehjelp til pasient bruker og deres pårørende De to andre aspektene for utdanningen vil derfor være å styrke vurderingskompetansen og utvikling av sykepleiefaget Begge aspektene utvikles individuelt men også i grupper som for eksempel innenfor sone enheter post bolig osv I tillegg til at en person lærer individuelt utvikles kunnskap i prosesser som skjer i et arbeidsfellesskap Vi lærer av hverandre ved å dele kunnskaper og erfaringer Læring er derfor samhandling Utdanningen vektlegger derfor arbeidsformer som vektlegger prosess med fokus på å styrke og dele kompetansen for å gjøre hverandre gode Studieplan Se studierammeplaner for et annet år 2014 Høst 2015 Høst Studieplan 1 sem HEL906 1 Sykepleie og avansert klinisk vurdering 1 2 7 5 sp 2 sem HEL906 1 Sykepleie og avansert klinisk vurdering 2 2 7 5 sp 3 sem HEL907 1 Sykepleie og samhandling 1 2 7 5 sp 4 sem HEL907 1 Sykepleie og samhandling 2 2 7 5 sp Studieplan 1 sem HEL906 1 Sykepleie og avansert klinisk vurdering 1 2 7 5 sp 2 sem HEL906 1 Sykepleie og avansert klinisk vurdering 2 2 7 5 sp 3 sem HEL907 1 Sykepleie og samhandling 1 2 7 5 sp 4 sem HEL907 1 Sykepleie og samhandling 2 2 7 5 sp Læringsutbytte Studenten har etter endt utdanning kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse innen sykepleie fagutvikling og samhandling med vekt på følgende Kunnskaper Har en sammensatt vurderings og handlingskompetanse i møte med pasient bruker og deres pårørende Har inngående kunnskap i å søke evidensbasert sykepleie og oppdaterer eget kunnskapsgrunnlag Identifiserer ulike etiske dilemma og reflekterer og handler i vanskelige etiske situasjoner Har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering Ferdigheter Anvender på selvstendig grunnlag relevante metoder og kunnskaper for å identifisere vurdere og sette i gang tiltak med grunnlag i pasientens ressurser helsetilstand og aktuelle kliniske problemstillinger Anvender evidensbasert kunnskap som grunnlag for praksis Har sammensatte ferdigheter i samhandling med andre tjenesteytere Generell kompetanse Bidrar til fagutvikling innen egen organisasjon og i samhandling med andre samarbeidspartnere på ulike tjenestenivå Anvender pedagogiske metoder i undervisning og veiledning av pasient bruker pårørende og kolleger Anvender IKT som verktøy innenfor eget fagområde og fagutvikling Vurderer på en kritisk måte faglige og etiske overveielser knyttet til prosjekter i praksis Arbeidsformer Studiet vil i hovedsak være nettstøttet med samlinger lokalt innenfor de kommunale regionene og ved UiA Forelesninger temadager

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/V-AVSPL (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  og måltidspedagogikk 15 sp PRA035ERN 1 Praksis i fordypning Mat og måltidspedagogikk 0 sp 5 sem KKK200 1 Kreativitet og kunsterisk utviklingsarbeid i barnehagen 15 sp MU 219 1 Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid i barnehagen med spesialisering i musikk 15 sp PRA035KKK 1 Praksis i fordypning Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid 0 sp 5 sem KH 208 G Forming Teori 15 sp KH 207 G Forming 15 sp PRA035KH G Praksis i fordypning Forming 0 sp 6 sem LSU300 1 Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 1 Bacheloroppgave 15 sp PRA036 1 Praksis 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 1 Natur helse og bevegelse 1 2 10 sp BUL100 1 Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 1 Praksis 0 sp 2 sem NHB100 1 Natur helse og bevegelse 2 2 10 sp SRE100 1 Samfunn religion livssyn og etikk 20 sp PRA032 1 Praksis 0 sp 3 sem STM100 1 Språk tekst og matematikk 1 2 15 sp KKK100 1 Kunst kultur og kreativitet 1 2 15 sp PRA033 1 Praksis 0 sp 4 sem STM100 1 Språk tekst og matematikk 2 2 15 sp KKK100 1 Kunst kultur og kreativitet 2 2 15 sp PRA034 1 Praksis 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 1 Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 1 Bacheloroppgave 15 sp PRA036 1 Praksis 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 1 Natur helse og bevegelse 1 2 10 sp BUL100 1 Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 1 Praksis 0 sp 2 sem NHB100 1 Natur helse og bevegelse 2 2 10 sp SRE100 1 Samfunn religion livssyn og etikk 20 sp PRA032 1 Praksis 0 sp 3 sem STM100 1 Språk tekst og matematikk 1 2 15 sp KKK100 1 Kunst kultur og kreativitet 1 2 15 sp PRA033 1 Praksis 0 sp 4 sem STM100 1 Språk tekst og matematikk 2 2 15 sp KKK100 1 Kunst kultur og kreativitet 2 2 15 sp PRA034 1 Praksis 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester høst 6 sem LSU300 1 Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 1 Bacheloroppgave 15 sp PRA036 1 Praksis 0 sp Læringsutbytte Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Kandidaten har kunnskap om barnehagens egenart historie samfunnsmandat lovgrunnlag og styringsdokumenter har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder om ledelse om tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser har bred kunnskap om barns danningsprosesser om barndom barnekultur og barns ulike oppvekstsvilkår i et samfunn preget av språklig sosialt religiøst livssynsmessig og kulturelt mangfold har bred kunnskap om barns språkutvikling flerspråklighet sosiale fysiske og skapende utvikling og gryende digitale lese skrive og matematikkferdigheter har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende likestilt helsefremmende og lærende barnehagemiljø har kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet Ferdigheter Kandidaten kan bruke sin faglighet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACBLU (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad - Universitetet i Agder
  15 sp PRA035KH G Praksis i fordypning Forming 0 sp 5 sem KKK200 1 Kreativitet og kunsterisk utviklingsarbeid i barnehagen 15 sp DR 206 1 Drama og teater i barnehagen 15 sp PRA035KKK 1 Praksis i fordypning Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid 0 sp 5 sem KKK200 1 Kreativitet og kunsterisk utviklingsarbeid i barnehagen 15 sp KH 206 1 Forming i barnehagen 15 sp PRA035KKK 1 Praksis i fordypning Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid 0 sp 6 sem LSU300 G Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 G Bacheloroppgave 15 sp PRA036 G Praksis 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 G Natur helse og bevegelse 1 2 10 sp BUL100 G Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 G Praksis 0 sp 2 sem NHB100 G Natur helse og bevegelse 2 2 10 sp SRE100 G Samfunn religion livssyn og etikk 20 sp PRA032 G Praksis 0 sp 3 sem STM100 G Språk tekst og matematikk 1 2 15 sp KKK100 G Kunst kultur og kreativitet 1 2 15 sp PRA033 G Praksis 0 sp 4 sem STM100 G Språk tekst og matematikk 2 2 15 sp KKK100 G Kunst kultur og kreativitet 2 2 15 sp PRA034 G Praksis 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 G Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 G Bacheloroppgave 15 sp PRA036 G Praksis 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 G Natur helse og bevegelse 1 2 10 sp BUL100 G Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 G Praksis 0 sp 2 sem NHB100 G Natur helse og bevegelse 2 2 10 sp SRE100 G Samfunn religion livssyn og etikk 20 sp PRA032 G Praksis 0 sp 3 sem STM100 G Språk tekst og matematikk 1 2 15 sp KKK100 G Kunst kultur og kreativitet 1 2 15 sp PRA033 G Praksis 0 sp 4 sem STM100 G Språk tekst og matematikk 2 2 15 sp KKK100 G Kunst kultur og kreativitet 2 2 15 sp PRA034 G Praksis 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 G Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp PED326 G Bacheloroppgave 15 sp PRA036 G Praksis 0 sp Læringsutbytte Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Kandidaten har kunnskap om barnehagens egenart historie samfunnsmandat lovgrunnlag og styringsdokumenter har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder om ledelse om tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser har bred kunnskap om barns danningsprosesser om barndom barnekultur og barns ulike oppvekstsvilkår i et samfunn preget av språklig sosialt religiøst livssynsmessig og kulturelt mangfold har bred kunnskap om barns språkutvikling flerspråklighet sosiale fysiske og skapende utvikling og gryende digitale lese skrive og matematikkferdigheter har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende likestilt helsefremmende og lærende barnehagemiljø har kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet Ferdigheter Kandidaten kan bruke sin faglighet og relevante

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACBLU-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bioingeniørfag, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  sem SV 125 1 Samfunnsvitenskapelige emner 10 sp ML 306 1 Patologi 10 sp ML 208 1 Molekylærbiologi 10 sp 4 sem ML 209 1 Mikrobiologi 5 sp ML 316 1 Transfusjonsmedisin og klinisk immunologi 10 sp MA 143 1 Biostatistikk 10 sp ML 314 1 Anvendt molekylærbiologi 5 sp 5 sem ML 302 1 Medisinsk mikrobiologi 10 sp ML 313 1 Medisinsk biokjemi automasjon og kvalitetssikring 15 sp ML 310 1 Medisinsk laboratorieteknologi ekstern praksis 1 5 sp 6 sem ML 311 1 Medisinsk laboratorieteknologi ekstern praksis 2 15 sp ML 312 1 Bacheloroppgave 15 sp Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i HMS kurs To dager med omvisning i medisinske sykehuslaboratorier ved Sørlandet sykehus helseforetak Kristiansand og Arendal Læringsutbytte Etter fullført bioingeniørstudium skal studentene ha utviklet en helhet av kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å møte de aktuelle behov for bioingeniørfaglige tjenester Studentene skal være ansvarsbevisste og reflekterte yrkesutøvere kvalifisert for arbeid i medisinske laboratorier Dette betyr at studentene skal ha følgende læringsutbytte etter endt studium Kunnskap Studenten kan vurdere biomedisinske analysemetoders muligheter begrensninger og feilkilder kan vurdere analyseresultatenes medisinske betydning har tilstrekkelig kunnskap om metodeevaluering og kvalitetsutvikling samt vurdering av analysesvarenes statistiske og medisinske sannsynlighet innehar nødvendig kompetanse for kontinuerlig oppdatering av kunnskap og har grunnlag for studier på høyere nivå har kunnskap om laboratoriemedisinens og bioingeniørfagets historie tradisjoner egenart samt forståelse for laboratoriemedisinens plass i helsevesenet og samfunnet forøvrig Ferdigheter Studenten kan anvende den metodikk apparatur og terminologi som benyttes i medisinske laboratorier kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg kan utføre blodprøvetaking og tappe blodgivere etter godkjente retningslinjer kan produsere blodbankprodukter og gi råd veiledning om riktig anvendelse håndterer bearbeider og analyserer biologisk prøvemateriale etter prosedyrer gjeldende lover og forskrifter kan vedlikeholde og feilsøke et utvalg av laboratorieinstrumenter kan reflektere over egen faglig og praktisk utførelse og justere denne under veiledning Generell kompetanse Studenten har utviklet evne til etisk refleksjon og kritiske holdninger i forhold til eget arbeid og yrkesgruppens oppgave og ansvarsområde møter pasienter pårørende og donorer med empati og respekt Studenten har utviklet evne til samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper forstår betydningen av å kunne kvalitetssikre sitt eget arbeide kan formidle fagstoff til kollegaer og andre yrkesgrupper både skriftlig og muntlig kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen bioingeniørfagene laboratoriemedisinen Arbeidsformer Rammeplanen deler fagområdene inn i tre hovedemner Naturvitenskapelige emner 75 studiepoeng Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner 15 studiepoeng Medisinske laboratorieemner 90 studiepoeng Praksisstudiene i bioingeniørutdanningen skal utgjøre 60 studiepoeng hvorav minimum 20 studiepoeng skal være ekstern praksis i medisinske laboratorier Studiet er organisert slik at studentene først gis et solid naturvitenskapelig fundament før de begynner på de medisinske laboratorieemner og de samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Arbeids og studieformene skal føre til integrering av kunnskaper ferdigheter og holdninger generell kompetanse og ha størst mulig overføringsverdi til profesjonell yrkesutøvelse Aktuelle arbeidsformer kan være forelesninger demonstrasjoner ekskursjoner litteraturstudier gruppearbeid seminar prosjektarbeid selvstudium e læring muntlige og skriftlige presentasjoner Omfanget

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACBIOING (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Biologi, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  1 Histologi og immunologi 10 sp MA 143 1 Biostatistikk 10 sp 4 sem BIO201 1 Akvatisk økologi 10 sp KJ 113 1 Organisk og analytisk kjemi 10 sp MA 143 1 Biostatistikk 10 sp 6 sem BIO300 1 Bacheloroppgave 20 sp 6 sem BIO300 1 Bacheloroppgave 20 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cellebiologi med genetikk 10 sp BIO104 1 Human fysiologi og anatomi 10 sp BIO112 1 Introduksjon til biologien 10 sp 2 sem BIO102 1 Botanikk 10 sp BIO103 1 Zoologi 10 sp BIO113 1 Evolusjonsbiologi 10 sp 3 sem KJ 111 1 Generell kjemi 10 sp BIO206 1 Generell økologi 10 sp ML 208 1 Molekylærbiologi 10 sp 4 sem EX 100 1 Examen philosophicum 10 sp Valgemner Mikrobiologi 5 sp Biokjemi 10 sp Organisk og analytisk kjemi 10 sp Akvatisk økologi 10 sp Immunologi 5 sp 5 sem BIO204 1 Zoofysiologi 10 sp MA 168 1 Matematikk for biologer 10 sp BIO207 1 Marin bevaringsbiologi 10 sp 6 sem MA 143 1 Biostatistikk 10 sp BIO300 1 Bacheloroppgave 20 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cellebiologi med genetikk 10 sp BIO104 1 Human fysiologi og anatomi 10 sp BIO112 1 Introduksjon til biologien 10 sp 2 sem BIO102 1 Botanikk 10 sp BIO103 1 Zoologi 10 sp BIO201 1 Akvatisk økologi 10 sp 3 sem KJ 111 1 Generell kjemi 10 sp BIO206 1 Generell økologi 10 sp ML 208 1 Molekylærbiologi 10 sp 4 sem EX 100 1 Examen philosophicum 10 sp MA 143 1 Biostatistikk 10 sp KJ 113 1 Organisk og analytisk kjemi 10 sp 5 sem BIO204 1 Zoofysiologi 10 sp MA 168 1 Matematikk for biologer 10 sp BIO207 1 Marin bevaringsbiologi 10 sp 6 sem BIO300 1 Bacheloroppgave 20 sp BIO113 1 Evolusjonsbiologi 10 sp Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i HMS kurs Valgemner Obligatoriske emner i 4 eller 5 semester kan erstattes av følgende valgemner Bio205 Immunologi ML 209 Mikrobiologi KJ 212 Biokjemi og ML 315 Medisinsk biokjemi Kollisjoner på timeplanen kan oppstå hvis man velger et eller flere av disse emnene Det er mulig å ta EX 100 som sommerkurs i Hellas mellom 1 og 2 studieår eller mellom 2 og 3 studieår i stedet for i 4 semester Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført studium skal kandidaten kunne redegjøre for og anvende sentrale begreper innenfor biologien redegjøre for og drøfte sine funn fra felt og laboratorium vurdere betydningen av målinger og registreringer i forhold til eksisterende kunnskap på området skrive en enkel forskningsrapport i henhold til gjeldende regler for vitenskapelig publisering presentere og formidle sine biologiske kunnskaper videre til andre inneha kunnskaper om grunnleggende kjemi matematikk og statistikk gjenkjenne alminnelige arter innenfor botanisk og zoologisk systematikk og kunne klassifisere disse taksonomisk redegjøre for ny kunnskap innen økologi cellebiologi fysiologi og molekylærbiologi Ferdigheter Etter fullført studium skal kandidaten kunne bruke alminnelig laboratorie og feltutstyr som mikroskop vekt pipette kikkert m m lage oppløsninger i laboratoriet og behandle kjemikalier på ansvarlig måte bruke moderne biologiske metoder i laboratoriet og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACBIO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Biologi, årsstudium - Universitetet i Agder
  1 Molekylærbiologi 10 sp KJ 112 1 Organisk kjemi 10 sp BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp 2 sem studieretningsemner økologisk studieretning molekylærbiologisk studieretning BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp 2 sem BIO102 1 Botanikk 10 sp BIO103 1 Zoologi 10 sp BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp Studieplan 1 sem KJ 111 1 Generell kjemi 10 sp BIO109 1 Cellebiologi 10 sp BIO104 1 Human fysiologi og anatomi 10 sp 2 sem ML 111 1 Molekylærbiologi 10 sp KJ 112 1 Organisk kjemi 10 sp BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp 2 sem studieretningsemner økologisk studieretning molekylærbiologisk studieretning BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp 2 sem BIO102 1 Botanikk 10 sp BIO103 1 Zoologi 10 sp BIO105 1 Genetikk og evolusjon 10 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cellebiologi med genetikk 10 sp BIO104 1 Human fysiologi og anatomi 10 sp Valg emner 1 semester Generell kjemi 10 sp Introduksjon til biologien 10 sp 2 sem BIO113 1 Evolusjonsbiologi 10 sp Valg emner 2 semester Botanikk 10 sp Zoologi 10 sp Immunologi 5 sp Organisk og analytisk kjemi 10 sp Biostatistikk 10 sp Biokjemi 10 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cellebiologi med genetikk 10 sp BIO104 1 Human fysiologi og anatomi 10 sp BIO112 1 Introduksjon til biologien 10 sp 2 sem BIO201 1 Akvatisk økologi 10 sp BIO102 1 Botanikk 10 sp BIO103 1 Zoologi 10 sp Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i HMS kurs Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført studium skal kandidaten kunne redegjøre for og anvende sentrale begreper innenfor cellebiologi genetikk anatomi fysiologi og økologi redegjøre for og drøfte sine funn fra felt og laboratorium gjenkjenne alminnelige arter innenfor botanisk og zoologisk systematikk og kunne klassifisere disse taksonomisk Ferdigheter Etter fullført studium skal kandidaten kunne bruke alminnelig laboratorie og feltutstyr som mikroskop vekt pipette kikkert m m behandle kjemikalier på en ansvarlig måte kunne bruke regneark og presentere resultater i form av figurer og tabeller Generell kompetanse Etter fullført studium skal kandidaten kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig i naturvitenskapelig tradisjon kjenne til oppbyggingen av en naturvitenskapelig forskningsartikkel se sammenhenger mellom ulike fagdisipliner vite hvordan ny kunnskap skapes gjennom forsknings og utviklingsarbeid Arbeidsformer Undervisningen gis i form av forelesninger praktiske laboratorieøvinger og eller feltkurs I enkelte emner gjennomføres også teoretiske øvinger i form av seminarer og eller kollokviegrupper Det er obligatorisk frammøte til laboratorieøvinger og feltkurs i hvert emne Se emnebeskrivelse Godkjente laboratorie felt seminarrapporter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen Fritak fra obligatorisk undervisning gis bare dersom studentene kan dokumentere tilsvarende kunnskaper Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfelle kan fakultetet gi fritak fra obligatorisk undervisning under forutsetning av at studenten utfører andre aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til bestått Det arrangeres ikke ekstra laboratorieøvinger feltkurs eller seminarer Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BIO60 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bygg, masterprogram - Universitetet i Agder
  and foundation 7 5 sp BYG505 G Design og utmatting 7 5 sp BYG506 G Advanced Finite Element Method 7 5 sp BYG503 G Optimalisering av bærende konstruksjoner i stål og aluminium 7 5 sp 3 sem BYG500 G Masteroppgave 1 2 30 sp 4 sem BYG500 G Masteroppgave 2 2 30 sp Læringsutbytte Etter fullført studium skal studenten Kunnskap ha avansert kunnskap innen konstruksjon av byggverk og særlig forståelse for konsekvenser i forhold til bærekraftig utvikling ha inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode innen konstruksjon materialkunnskap og bærekraftsvurderinger kunne anvende kunnskapen på nye områder innen konstruksjonsfagene kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie tradisjoner egenart og plass i samfunnet Ferdigheter kunne analysere eksisterende teorier metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer kunne gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Generell kompetanse kunne analysere relevante fag yrkes og forskningsetiske problemstillinger kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter beherske fagområdets uttrykksformer og kunne formidle omfattende selvstendig arbeid kunne kommunisere om faglige problemstillinger analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister og til allmennheten kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser Arbeidsformer Studentens arbeidsformer veksler mellom tradisjonell klasseromsundervisning med forelesning og oppgavearbeid under veiledning og prosjektarbeid individuelt eller i gruppe Laboratoriearbeid er sentralt i studiet og inngår i de fleste emner Det legges opp til at emner som kun inngår i dette studiet gjennomføres som blokkundervisning der man jobber konsentrert med ett emne på 7 5 studiepoeng over ca 6 uker Undervisningen i emnet består da av to samlinger på campus samt mellomliggende selvstendig arbeid med prosjektoppgave Prosjektoppgaven utføres normalt i gruppe og under veiledning Fire slike etterfølgende emner vil utgjøre et fulltids semester på 30 studiepoeng Denne arbeidsformen imøtekommer både fulltidsstudenter som kan fokusere på ett emne av gangen og studenter i arbeid som lettere kan følge studiet på EVU basis ved at det tilrettelegges over lenger tid enn to år I forbindelse med arbeid med masteroppgave er det obligatorisk frammøte til minst 5 veiledningsmøter Student og veileder har et felles ansvar for at dette blir gjennomført Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen Studentene bør derfor ha bærbart datautstyr Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert studieår Vurderingsformer Vurderingsformene er nært knyttet til læringsutbyttet og arbeidsformen i hvert enkelt

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/MASTBYGG (2015-09-15)
  Open archived version from archive