archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Comparative Educational Studies - Universitetet i Agder
  2 International Issues in Inclusive Education 15 sp Læringsutbytte Knowledge demonstrate broad knowledge of central themes theories and approaches within the fields of comparative and international education describe current issues and challenges with respect to access to equal and appropriate educational opportunities for children and youth in a global perspective describe the central principles and features of the Norwegian system of public education as they are described in national policy and international literature formulate a general understanding of the history traditions and characteristics of public education in Norway in relation to the international field of inclusive education identify various international agreements debates and developments in the field of inclusive education Skill apply the principles of comparative education to the analysis of educational practices and policies from an international perspective apply findings from research within the fields of comparative and inclusive education to practical and theoretical challenges identify and critically analyse information pertaining to national and international evaluations of educational systems compare the function purpose and history of diverse educational institutions and practices across national boundaries General skills demonstrate awareness of diverse cultural values and beliefs and approach these differences in accordance with the ethical standards of educational professionals exchange ideas knowledge and experiences with others in a manner that makes use of the approaches and principles of comparative and inclusive education work independently and together with others in order to better understand the process of exclusion of children and youth from educational opportunities use knowledge of international research and comparative approaches to gain insight that can lead to improved educational practices hold oneself up to date regarding new research theories and philosophies within the fields of inclusive and comparative education Arbeidsformer Working methods will involve a combination of lectures group work self study individual tutorials and visits to schools and

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/CES30 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Den nasjonale rektorutdanningen - Universitetet i Agder
  omfatter 30 studiepoeng sp følgende emner inngår i Rektorutdanningen ORG 929 Styringsverktøy i offentlig sektor muligheter og begrensninger 10 sp ORG956 Læring evaluering og endring i utdanningssektoren 10 sp ORG 916 Offentlig sektor i endring betydning for ledelse organisering og styring 10 sp http old uia no portaler student studierelatert studiehaandbok 14 15 emner org929 Læringsutbytte Etter fullført studium skal studenten ha kunnskap om lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i praksisfeltet samt utøvelse av ledelse i nettverksrelasjoner ulike perspektiver på ledelse i skolen utøvelse av ledelse i skolen som en politisk styrt organisasjon styringsverktøy i offentlig sektor generelt og i skolesektoren spesielt skoleledelse og dens effekt på elevers læringsutbytte organisatorisk evaluering for læring i skolen ferdigheter knyttet til organisering og ledelse av skoler bruk av relevante metoder og verktøy for selvstendig faglig arbeid og utvikling å utvikle planer som ivaretar skolens samfunnsoppdrag og samtidig dekker behovene i egen skole å ivareta elevers læring gjennom lederstyrte tiltak og prosesser tilrettelegging av elevers og medarbeideres læring og utvikling generell kompetanse i å lede og analysere relevante faglige problemstillinger å lede komplekse og sammensatte organisasjoner styrt i en demokratisk kontekst å drive og lede evaluerings og utviklingsprosesser i egen virksomhet Arbeidsformer Det gjennomføres ett emne per semester 10 sp Undervisningen i studiet gis som to tre samlinger a to tre dager innenfor ett semester ved UiA campus Kristiansand Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger diskusjon gruppearbeid og case Nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene Undervisningsspråket er norsk Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert studieår Vurderingsformer Studentene vil bli vurdert ved hjelp av gruppebaserte prosjektoppgaver og individuelle skriftlige eksamener Vilkår for å gå videre i studiet Alle emner i studiet må

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/V-REKTUTD (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master Programme - Universitetet i Agder
  or 30 ECTS in educational sciences The remaining 30 ECTS can be taken among subjects relevant for the programme The courses can be taken at University of Agder and at any of the other four partner universities At least 40 ECTS have to be studied at each of the degree awarding universities Læringsutbytte On successful completion of the programme the student should have a solid theoretical and practical knowledge in mathematics and mathematics education and be able to apply these in practice have breadth and depth of knowledge to be able to develop own ideas and implement a research based analysis of problems in mathematics education be able to consistently evaluate own learning and identify learning needs be able to communicate ideas problems and solutions to both specialists and non specialists have developed a coherent and rational set of personal values relating the social scientific and ethical questions that arise in education have advanced knowledge of didactics of mathematics and research in this field of study in the Nordic countries Arbeidsformer Instruction comprises lectures seminars workshops group work and tutorials Credits can also be obtained in the form of summer schools project work etc Research assignments comprise a significant portion of the coursework most of which are to be completed in English In some courses the students work with essays and more broadly based projects Students work individually or in pairs on the 30 ECTS master s thesis under the supervision of a senior faculty Didactics of Mathematics Joint Nordic Master Programme normally requires students to be present at the university throughout the course of the programme Most lectures and professional seminars require attendance Please see separate course descriptions Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/MASTMATNOR (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Drama årsstudium - Universitetet i Agder
  teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem DR 101 1 Drama 1 Innføring i drama og teater 30 sp 2 sem DR 102 1 Drama 2 Drama og teater teori og praksis 30 sp Studieplan 1 sem Obligatoriske emner Studieplan 1 sem DR 126 1 Inn i dramafaget 15 sp DR 127 1 Inn i teateret 1 Skuespillertrening og teaterproduksjon 15 sp 2 sem DR 128 1 Innføring i teaterteori 15 sp DR 129 1 Inn i teateret 2 Skuespillertrening og barneteater 15 sp Studieplan 1 sem DR 126 1 Inn i dramafaget 15 sp DR 127 1 Inn i teateret 1 Skuespillertrening og teaterproduksjon 15 sp 2 sem DR 128 1 Innføring i teaterteori 15 sp DR 129 1 Inn i teateret 2 Skuespillertrening og barneteater 15 sp Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført studium skal studenten Kjenne teaterfagets virkemidler slik at drama og teater kan anvendes som uttrykks og kommunikasjonsmiddel Ha et faglig grunnlag for å skape beskrive og vurdere teaterkunst for barn og unge Ha grunnleggende innsikt i den dramatiske lekens estetiske dimensjon Ha en grunnleggende innsikt i og kjennskap til teatrets historie og teori Ha spesiell innsikt i og erfaring med å arbeide med barne og ungdomsteater Ferdigheter Etter fullført studium skal studenten Kunne anvende drama som uttrykks og kommunikasjonsmiddel Kunne beherske grunnleggende teaterteknikker som improvisasjon og rollearbeid Være i stand til å ta vare på og videreutvikle barns og unges bruk av dramatiske uttrykksformer Generell kompetanse Etter fullført studium skal studenten Kunne anvende teaterteoretisk og historisk kunnskap i kunstneriske prosesser Ha praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon Ha teoretisk og praktisk innsikt i drama og teaterpedagogikk Arbeidsformer Det vil bli lagt opp til en verkstedpreget og produksjonsbasert undervisningsform der utprøving og egenaktivitet vil være sentrale undervisningsformer Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Studiet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter Teori og praksis vil hele tiden bli stilt opp mot hverandre

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/DRAMA60 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk, bachelorprogram - Universitetet i Agder
  Erkjennelsesteori 10 sp FIL103 1 Filosofihistorie 10 sp FIL104 1 Kritisk tenkning 10 sp 5 sem HI 113 1 Europa og Norge ca 1750 1900 10 sp HI 117 1 Verden og Norge på 1900 tallet 10 sp Historie 2 30 sp breddeenhet vår Konflikt og fred historiske og etiske perspektiver 10 sp Norge 1814 Selvstendighet statsdannelse og nasjonsbygging 10 sp 5 sem KR 103 1 Religioner og livssyn 10 sp REL101 1 Hellige tekster 10 sp KR 102 1 Kristendommens historie 10 sp 5 sem LFT104 1 Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur film og teater 30 sp 5 sem HI 100 2 Globalhistorie 10 sp HI 110 1 Europa og Norge ca 800 1750 10 sp Historie 1 30 sp breddeenhet høst Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca 1500 1700 10 sp Politisk ideologi og politisk strid i Europa på 1600 tallet 10 sp 5 sem HI 100 2 Globalhistorie 10 sp HI 110 1 Europa og Norge ca 800 1750 10 sp Historie 60 sp Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca 1500 1700 10 sp Politisk ideologi og politisk strid i Europa på 1600 tallet 10 sp Konflikt og fred historiske og etiske perspektiver 10 sp Norge 1814 Selvstendighet statsdannelse og nasjonsbygging 10 sp 6 sem UT 101 2 Økonomisk globalisering 10 sp UT 107 3 Bistand makt og konflikt 10 sp Utvikling breddeenhet 60 sp The Political Economy of Corruption 10 sp Internasjonal politikk 10 sp 6 sem FYS125 1 Moderne fysikk 10 sp FYS126 1 Termodynamikk og bølgefysikk 10 sp FYS203 1 Mekanikk 2 10 sp 6 sem HEL103 1 Folkehelserettet planleggings og utviklingsarbeid 10 sp IDR116 1 Idrettsfaglig basisemne 10 sp SV 136 1 Pedagogikk kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv 10 sp 6 sem ST 101 1 Politisk teori 10 sp ST 102 1 Internasjonal politikk 10 sp ST 103 1 Komparativ politikk 10 sp 6 sem HI 116 1 Konflikt og fred historiske og etiske perspektiver 10 sp ST 102 1 Internasjonal politikk 10 sp UT 101 2 Økonomisk globalisering 10 sp 6 sem SV 134 1 Klassisk sosiologi 10 sp SV 209 1 Nyere sosiologisk teori 10 sp Valgemner Arbeidssosiologi 10 sp Flerkulturelle samfunn 10 sp 6 sem IT og informasjonssystemer breddeenhet valgemner Bedriftsøkonomi for IT studenter 5 sp Datakommunikasjon og operativsystem 10 sp Objektorientert programmering 2 10 sp Organisasjonsteori for IT studenter 5 sp Forvaltning av IT ressurser 10 sp IT og samfunn 10 sp 6 sem PED149 1 Gruppeprosesser og kommunikasjon 15 sp PED150 1 Danning og kompetanse i en globalisert verden 15 sp 6 sem MF 202 1 Customer Relationship Management CRM 7 5 sp MF 300 1 International eMarketing 7 5 sp ORG312 1 Internasjonal ledelse og forretningsutvikling med bacheloroppgave 15 sp 6 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp 6 sem FRI101 1 Friluftsliv 2 Pedagogikk og ledelse 10 sp FRI111 1 Friluftslivslære 2 Feltkurs 20 sp 6 sem IDR110 1 Trenings og aktivitetslære 2 2 10 sp IDR103 1 Barn og unge bevegelse og utvikling 10 sp IDR100 1 Samfunnsvitenskapelige emner I 10 sp 6 sem SPA106 1 Spansk språk 15 sp SPA109 1 Spanskspråklig litteratur og kultur 15 sp 6 sem NO 144 1 Litteraturhistorie 15 sp NO 146 1 Språk og samfunn i tid og rom 15 sp 6 sem NO 145 1 Norsk språkstruktur og språkbruk 15 sp 6 sem FR 122 1 Fransk språk 2 15 sp FR 124 1 Fransk litteratur og kultur 2 15 sp 6 sem TY 126 1 Tysk språk 2 15 sp TY 127 1 Tysk litteratur historie og kultur 2 15 sp 6 sem Breddeenhet 60sp 30 30 30 15 15 30 10 10 10 utveksling Tysk 60 sp Tysk breddeenhet 30 sp høst Tysk breddeenhet 30 sp vår Fransk 60 sp Fransk breddeenhet 30 sp høst Spansk 60 sp Spansk breddeenhet 30 sp høst 15 sp spansk 15 sp utviklingsstudier Spansk breddeenhet 30 sp vår Nordisk språk og litteratur 60 sp Nordisk språk og litteratur 30 sp breddeenhet høst Kommunikasjon tekst og medieanalyse 60 sp breddeenhet Kommunikasjon tekst og medieanalyse 30 sp breddeenhet høst Kommunikasjon visuelle medier 60 sp breddeenhet Litteratur film og teater 60 sp breddeenhet Historie 60 sp Historie 1 30 sp breddeenhet høst Historie 2 30 sp breddeenhet vår Religion og etikk 60 sp Religion og etikk årsstudium 30 sp breddeenhet høst Religion og etikk årsstudium 30 sp breddeenhet vår Filosofi 60 sp breddeenhet Filosofi halvårsstudium 30 sp breddeenhet høst Filosofi halvårsstudium 30 sp breddeenhet vår Pedagogikk årsstudium Småbarnspedagogikk Spesialpedagogikk 1 30 sp vår Samfunnsfag breddeenhet 60 sp Sosiologi breddeenhet 60sp Sosiologi bredde 30sp Bredde i statsvitenskap 60 sp Utvikling breddeenhet 60 sp Fysikk årsstudium Folkehelsearbeid breddeenhet 60 sp Idrett 60 sp Breddeenhet Friluftsliv årsstudium 60 sp breddeenhet Ernæring mat og kultur 60 sp breddeenhet IT og informasjonssystemer breddeenhet Markedsføring breddeenhet 6 sem KOM112 1 Mellommenneskelig kommunikasjon 15 sp KOM109 1 Digital formidling 15 sp 6 sem KOM113 1 TV produksjon 15 sp KOM109 1 Digital formidling 15 sp 6 sem KR 104 1 Etikk 10 sp KR 108 1 Kristen tro lære og praksis 10 sp Religion og etikk årsstudium 30 sp breddeenhet vår Menneske religion og samfunn 10 sp 6 sem KR 104 1 Etikk 10 sp KR 108 2 Kristen tro enhet og mangfold 10 sp REL102 1 Menneske religion og samfunn 10 sp 6 sem HI 113 1 Europa og Norge ca 1750 1900 10 sp HI 117 1 Verden og Norge på 1900 tallet 10 sp 6 sem LFT102 1 Tema og sjangrer i ulike fortellerformer 30 sp 6 sem FIL101 1 Religionsfilosofi 10 sp FIL102 1 Etikk 10 sp FIL105 1 Eksistensialisme 10 sp Studieplan 1 sem EN 104 1 Amerikanske studier 10 sp EN 122 1 Engelsk fonetikk og uttale 10 sp EN 145 1 Engelsk i bruk 10 sp 2 sem EN 103 1 Britiske studier 10 sp EN 144 1 Amerikansk og britisk kultur og historie

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/BACENG09 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk, masterprogram - Universitetet i Agder
  60sp 1 2 30 sp 3 sem 2 studieår Engelsk masterprogram Alternativ 1 Masteroppgave på 60 sp Alternativ 2 Masteroppgave på 45 sp 15 sp valgemne 4 sem EN 501 1 Masteroppgave Alternativ 2 45 sp 2 2 30 sp 4 sem 4 sem EN 500 1 Masteroppgave Alternativ 1 60sp 2 2 30 sp Studieplan 1 sem EN 410 1 Litteraturteori 7 5 sp EN 411 1 Språkteori 7 5 sp Valgemner 1 sem Språkvariasjon gjennom rom og tid 15 sp Englishness Negotiating Images of Identity and Belonging 15 sp 2 sem Valgemner 2 sem Kulturelle myter og amerikansk nasjonal identitet 15 sp Utvalgte emner i engelsk språkvitenskap 15 sp Engelsk litteratur i skiftende kontekster 15 sp Engelsk prosodi 15 sp 3 sem Alternativ 2 Masteroppgave på 45 sp 15 sp valgemne Masteroppgave Alternativ 2 45 sp 45 sp Englishness Negotiating Images of Identity and Belonging 15 sp Skriving for kommunikasjon og tenkning 15 sp 3 sem 2 studieår Engelsk masterprogram Alternativ 1 Masteroppgave på 60 sp Alternativ 2 Masteroppgave på 45 sp 15 sp valgemne 3 sem Alternativ 1 Masteroppgave på 60 sp Masteroppgave Alternativ 1 60sp 60 sp Studieplan 1 sem EN 410 1 Litteraturteori 7 5 sp EN 411 1 Språkteori 7 5 sp Valgemner 1 sem Englishness Negotiating Images of Identity and Belonging 15 sp Skriving for kommunikasjon og tenkning 15 sp 2 sem Valgemner 2 sem Kulturelle myter og amerikansk nasjonal identitet 15 sp Utvalgte emner i engelsk språkvitenskap 15 sp Engelsk litteratur i skiftende kontekster 15 sp Engelsk prosodi 15 sp 3 sem Alternativ 2 Masteroppgave på 45 sp 15 sp emne oppgis senere Masteroppgave Alternativ 2 45 sp 45 sp 3 sem 2 studieår Engelsk masterprogram Alternativ 1 Masteroppgave på 60 sp Alternativ 2 Masteroppgave på 45 sp 15 sp emne oppgis senere 3 sem Alternativ 1 Masteroppgave på 60 sp Masteroppgave Alternativ 1 60sp 60 sp Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om engelsk språk og litteraturvitenskap i en kulturell og kommunikativ sammenheng og spesialisert innsikt innenfor emnet for masteroppgaven ha inngående kunnskap om grunnleggende vitenskapelige teorier forskningsmetoder og problemstillinger innen engelsk språk og litteraturvitenskap ha inngående kunnskap om faghistorie tradisjoner egenart og utvikling innen engelsk språk og litteraturvitenskap og innsikt i disse disiplinenes samfunnsverdi Ferdigheter Etter fullført studium skal kandidaten kunne analysere språk og litteraturvitenskapelig grunnmateriale og bruke relevante teorier og forskningsmetoder kunne analysere og vurdere språk og litteraturvitenskapelige arbeider kritisk og selvstendig kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer ha høy kompetanse i å analysere problemstillinger og virkemidler i tekster av ulike sjangre ha avansert kompetanse i å anvende sentrale begreper metoder og teorier innen engelsk språk og litteraturvitenskap kunne beherske engelsk språk muntlig og skriftlig på et avansert nivå Generell kompetanse Etter fullført studium skal kandidaten ha kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon og diskusjon såvel skriftlig som muntlig og kunne gjøre kompliserte problemstillinger forståelig for et bredere publikum kunne analysere relevante fag og forskningsetiske problemstillinger kunne anvende sine

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/MASTENG (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk, årsstudium - Universitetet i Agder
  104 1 Amerikanske studier 10 sp EN 122 1 Engelsk fonetikk og uttale 10 sp EN 145 1 Engelsk i bruk 10 sp 2 sem EN 103 1 Britiske studier 10 sp EN 144 1 Amerikansk og britisk kultur og historie 10 sp EN 146 1 Engelsk ord og setningsbygning 10 sp Læringsutbytte Kunnskaper Etter fullført studium skal studenten ha bred kunnskap om det engelske språk og dets forskjellige uttrykksformer ha innsikt i den engelskspråklige litteraturen og kulturen kunne gjøre rede for sjangrer og epoker i litteraturen vise innsikt i kulturelle forhold Ferdigheter Etter fullført studium skal studenten beherske engelsk både skriftlig og muntlig og kunne bruke språket i ulike sammenhenger Generell kompetanse Etter fullført studium skal studenten kunne kommunisere og uttrykke seg på korrekt engelsk skriftlig og muntlig kunne bruke sin kompetanse som grunnlag for videre studier i engelsk Arbeidsformer Gjennom forelesninger seminarer og gruppearbeid skal studentene bedre sine ferdigheter i engelsk utvikle sine analytiske evner og ved selvstudium utvikle evnen til selvstendig arbeid Det vil bli lagt vekt på at studentene gir både skriftlige og muntlige presentasjoner Veiledning gis underveis i studiet Obligatorisk fremmøte til seminarer Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene Målsettingen er blant annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen Studentene bør derfor ha bærbart datautstyr Studentevaluering Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 3 1 ved en årlig evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert studieår Vurderingsformer Eksamensformen varierer noe fra emne til emne Fullført årsstudium skal inneholde en muntlig eksamen Se den enkelte

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/ENG60 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ernæring, mat og kultur, årsstudium - Universitetet i Agder
  10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN103 1 Kosthold og kommunikasjon 1 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN107 1 Kosthold og kommunikasjon 2 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Studieplan 1 sem ERN102 1 Praktisk mat og kultur 1 10 sp ERN100 1 Ernæring og helse 1 10 sp ERN111 1 Matvarekunnskap 10 sp 2 sem ERN104 1 Samfunnsernæring 10 sp ERN106 1 Praktisk mat og kultur 2 10 sp ERN112 1 Helseprofil og kostholdsvaner 10 sp Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført studium skal studentene kunne ha bred kunnskap om mat matens innhold og dens betydning for individ og samfunn ha bred kunnskap om grunnleggende ernæring redegjøre for hvordan kosthold er relatert til helse ha kunnskap om ernæringsutfordringer i ulike grupper ha kunnskap om mattrygghet og mat som råvare Ferdigheter Etter fullført studium skal studentene kunne finne vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om kosthold og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ha praktiske ferdigheter og kunne anvende relevant teori til å lage mat i tråd med anbefalingene planlegge gjennomføre og evaluere praktiske aktiviteter med utgangspunkt i et etisk og bærekraftig forbruk Generell kompetanse Etter fullført studium skal studentene kunne ha innsikt i hvordan kost og matkultur varierer i samfunnet kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet formidle hva som utgjør et helsefremmende kostholdr innenfor fagområdet Arbeidsformer Forelesninger oppgaver individuelt og i gruppe demonstrasjoner praktisk arbeid ekskursjoner prosjektarbeid og bruk av digitale verktøy

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/programme/EMK60 (2015-09-15)
  Open archived version from archive