archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Finansregnskap 1 - Universitetet i Agder
  vekt på tydeliggjøre de juridiske etiske og økonomiske rammene for utøvelsen av regnskapsfaglige skjønn Utarbeidelse av tradisjonelle budsjetter og bruk av budsjettinformasjon i den løpende økonomiske oppfølging er også en integrert del av emnet Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha innsikt i finansregnskapets oppbygging dets rammebetingelser grunnleggende kunnskaper om formålet med og føringen av et finansregnskap og kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav kunnskap om bokføringslov grunnleggende bokføringsprinsipper og kjenne til god bokføringsskikk og regelverket for regnskapsførere samt standard kontoplan ha forståelse for begrepene utgifter kostnader utbetalinger inntekter og innbetalinger samt beholdninger og vanlige periodiseringsposteringer kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner herunder merverdiavgift kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse og foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskapet og enkeltpersonforetak kunne utarbeide enkle budsjett for likviditet resultat og balanse og gjennomføre grunnleggende avvikskontroller mot regnskapsinformasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 1400 med 7 5 studiepoeng BE 1400 med 7 5 studiepoeng BE 101 med 7 5 studiepoeng BE 101 med 7 5 studiepoeng BE 100 med 7 5 studiepoeng BE 100 med 7 5 studiepoeng BE 111 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-111-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Finansregnskap 1 - Universitetet i Agder
  finansregnskap og kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav kunnskap om bokføringslov grunnleggende bokføringsprinsipper og kjenne til god bokføringsskikk og regelverket for regnskapsførere samt standard kontoplan ha forståelse for begrepene utgifter kostnader utbetalinger inntekter og innbetalinger samt beholdninger og vanlige periodiseringsposteringer kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner herunder merverdiavgift kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse og foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskapet og enkeltpersonforetak kunne utarbeide enkle budsjett for likviditet resultat og balanse og gjennomføre grunnleggende avvikskontroller mot regnskapsinformasjon Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 1400 med 7 5 studiepoeng BE 1400 med 7 5 studiepoeng BE 101

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-111-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Revenue Management - Universitetet i Agder
  dynamic and differentiated pricing RM as a field of knowledge is subject to increased attention particularly in the hospitality sector The course is based on theory but practical ways to apply RM will also be presented Læringsutbytte Upon successful completion of this course students should be able to explain what Revenue Management RM is and how it relates to other subject areas explain the basic theories of supply demand and market applied to service and product experience know about the most common RM systems apply RM techniques in tourism and experience industries problematise and discuss RM in terms of added value and the effects of RM from different perspectives Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures seminars and group work Estimated workload is about 200 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen Approved compulsory assignments More information in Fronter at the start of the semester Eksamen 4 hour written examination with graded marks Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Vår

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-208-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finansregnskap 2 - Universitetet i Agder
  i begrepet god regnskapsskikk med utgangspunkt i lov om årsregnskap samt sentrale regnskapsstandarder N GAAP kunne anvende sentrale regnskapsmessige innregnings og måleregler på konkrete problemstillinger kunne avslutte et årsregnskap inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS og ANS kunne utarbeide en kontantstrømoppstilling og et enkelt konsernregnskap uten skatt eller minoritetsinteresser kjenne til regelverket for noter og årsberetning og ha kunnskap om regelverket for små foretak og ideelle organisasjoner kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en selvstendig vurdering av bedrifters lønnsomhet likviditet finansiering og soliditet ved bruk av Excel Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 2200 med 5 studiepoeng BE 202 med 5 studiepoeng BE 202 med 5 studiepoeng BE 301 med 5 studiepoeng BE

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-209-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finansregnskap 2 - Universitetet i Agder
  utgangspunkt i lov om årsregnskap samt sentrale regnskapsstandarder N GAAP kunne anvende sentrale regnskapsmessige innregnings og måleregler på konkrete problemstillinger kunne avslutte et årsregnskap inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS og ANS kunne utarbeide en kontantstrømoppstilling og et enkelt konsernregnskap uten skatt eller minoritetsinteresser kjenne til regelverket for noter og årsberetning og ha kunnskap om regelverket for små foretak og ideelle organisasjoner kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en selvstendig vurdering av bedrifters lønnsomhet likviditet finansiering og soliditet ved bruk av Excel Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 2200 med 5 studiepoeng BE 202 med 5 studiepoeng BE 202 med 5 studiepoeng BE 301 med 5 studiepoeng BE 2200 med 5 studiepoeng BE

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-209-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Investering og finansiering - Universitetet i Agder
  plassering av kapital og bedriftenes bruk av markedene for finansiering og risikostyring dekkes også i emnet Dette gjelder blant annet valg mellom gjeld og egenkapital kapitalstruktur og bruk av internasjonale finansmarkeder Etiske aspekter presenteres og diskuteres eksplisitt blant annet knyttet til innsidehandel og interessekonflikter mellom ledelse aksjonærer og kreditorer Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kjenne til grunnlaget for tidsverdien av penger og kunne budsjettere relevant kontantstrøm for investerings og finansieringsbeslutninger og gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi under hensyn til eventuell skatt inflasjon gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav kunne fremskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital ha innsikt i kapitalverdimodellen og kunne anvende den for å etablere et risikojustert avkastningskrav når markedsrisikoen er relevant forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket og langsiktig ansvarlig drift ha kjennskap til potensielle interessekonflikter mellom virksomheters ledelse eiere og kreditorer kjenne til andre metoder for vurdering av investerings og finansieringsprosjekter kunne beregne internrente og forstå sammenhengen med netto nåverdi kunne beregne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutninger kunne analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant ha overordnet forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter kunne forstå kapitalbinding og kunne bergene arbeidskapital Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått individuell e innlevering er Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-210-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Investering og finansiering - Universitetet i Agder
  markedene for finansiering og risikostyring dekkes også i emnet Dette gjelder blant annet valg mellom gjeld og egenkapital kapitalstruktur og bruk av internasjonale finansmarkeder Etiske aspekter presenteres og diskuteres eksplisitt blant annet knyttet til innsidehandel og interessekonflikter mellom ledelse aksjonærer og kreditorer Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kjenne til grunnlaget for tidsverdien av penger og kunne budsjettere relevant kontantstrøm for investerings og finansieringsbeslutninger og gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi under hensyn til eventuell skatt inflasjon gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav kunne fremskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital ha innsikt i kapitalverdimodellen og kunne anvende den for å etablere et risikojustert avkastningskrav når markedsrisikoen er relevant forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket og langsiktig ansvarlig drift ha kjennskap til potensielle interessekonflikter mellom virksomheters ledelse eiere og kreditorer kjenne til andre metoder for vurdering av investerings og finansieringsprosjekter kunne beregne internrente og forstå sammenhengen med netto nåverdi kunne beregne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutninger kunne analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant ha overordnet forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter kunne forstå kapitalbinding og kunne bergene arbeidskapital Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått individuell e innlevering er Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE 2500 med 7 5 studiepoeng BE 201

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-210-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Foretaksstyring - Universitetet i Agder
  Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten kjenne hovedprinsippene for god foretaksstyring herunder styrets daglig leders og revisors ansvar ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper bokføringslov og god bokføringsskikk kjenne de mest sentrale virksomhetsrutiner kjenne generelle kontroller og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll kjenne krav til sikkerhet og kontroller i IKT systemer kjenne regelverket for autoriserte regnskapsførere og god regnskapsføringsskikk herunder regnskapsførers rolle og ansvar risikoregelverket og plikter iht hvitvaskingsregelverket kunne identifisere vurdere og forstå risiko kunne anvende Coso modellen for risikoanalyse og virksomhetsstyring kunne utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere informasjon blir gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 108 med 2 5 studiepoeng BE 300 med 2 5 studiepoeng BE 203 med 2 5 studiepoeng BE 207 med 5 studiepoeng BE 207 med 5 studiepoeng BE 211 med 7

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-211-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive