archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Revisjon (revisoreksamen) - Universitetet i Agder
  å ha fullført dette emnet skal studenten kjenne til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson herunder behovet for revisjon omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter kjenne til rammeverket for revisors yrkesutøvelse kjenne til normativ etisk teori og morallære kjenne revisjonsmodellen som metodisk fundament for yrkesutøvelsen ha overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner ha overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i offentlige virksomhet kunne anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning kunne foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på utvalgte revisjonsområder vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag vurdere iboende og kontrollrisiko herunder mislighetsrisiko og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel utforme mest effektive testmetoder og utvalg innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis konkludere på utførte revisjonshandlinger bestemme revisjonsberetningens utforming bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering kunne planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i team kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kunne se emnet i et samfunnsmessig perspektiv Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og egenorganiserte grupper Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatoriske innleveringer Nærmere opplysninger gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 6 timer skriftlig eksamen med bokstavkarakter Dette er en nasjonal revisoreksamen som gis både høst og vår Finanstilsynet har satt karakterkravet for godkjennelse som registrert revisor til karakter C eller bedre Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon RE 300 med 20 studiepoeng RE 3300 med 15 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 2 semester Studiepoeng 15

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-312-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Accounting Theory - Universitetet i Agder
  an introduction to the rationale behind the regulation of accounting standards and to international trends in financial reporting Læringsutbytte Upon successful completion of this course the student should be able to demonstrate good knowledge of international regulating agencies and international trends in the regulation of financial reporting knowledge of the IASB s Conceptual Framework IFRS ability to recognize the need for accounting information amongst different user groups and know the arguments in favour of accounting regulation nationally and internationally a good understanding of the theoretical foundations of financial accounting and generally accepted accounting principles NGAAP ability to reflect critically on the relationship between economic theory and financial accounting Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and group work Estimated workload is 200 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen Approved compulsory assignments More information in Fronter by the start of the semester Eksamen 3 hour written examination with graded marks Tilbys som enkeltemne Yes Tilgang for privatister No Studiepoengreduksjon BE 3300 med 5 studiepoeng BE 3300 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-313-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Offentlig regnskap - Universitetet i Agder
  i økonomisk administrative fag Innhold Kommunal og statlig budsjettering og regnskapsføring Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kjenne sentrale budsjett og regnskapsbestemmelser for kommunene og statlige virksomheter ha kunnskap om sentrale statlige og kommunale økonomibestemmelser og sentrale regnskapsstandarder kunne avslutte et kommuneregnskap og et statlig virksomhetsregnskap med utgangspunkt i et begrenset tallmateriale Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger evt i kombinasjon med gruppeøvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått individuell e innlevering er Nærmere opplysninger blir gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 303 med 5 studiepoeng RE 3500 med 7 5 studiepoeng RE 3500 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Handelshøyskolen ved UiA Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-314-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Årsregnskap (revisoreksamen) - Universitetet i Agder
  sentrale regnskapsstandarer innenfor ulike regnskapsspråk herunder internasjonale regnskapsstandarer Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kjennskap til prosessen rundt avleggelse av et årsregnskap ha kunnskap om sentrale standarder om årsregnskapet herunder IFRS ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen kunne beskrive krav til årsberetningen og de mest sentrale noter til årsregnskapet kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse kunne utarbeide en virksomhetssammenslutning og konsernregnskap med skatt og minoriteter kunne utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kunne være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø med kunnskaper innen relaterte fagområder kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kunne bidra og støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og arbeid i egenorganiserte grupper Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 400 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 6 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Dette er en nasjonal revisoreksamen som gis både høst og vår hvor Finanstilsynet har satt karakterkrav for godkjennelse som registrert revisor til karakter C eller bedre Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon RE 3400 med 15 studiepoeng RE 3400 med 15 studiepoeng RE 302 med 10 studiepoeng RE 301 med 15 studiepoeng BE 317 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-315-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Valuation - Universitetet i Agder
  completion of this course the student should be able to Based on internationally accepted asset pricing models estimate the required rates of return used to calculate e g book values of assets or overall company values Use various valuation models to calculate e g book values of assets or overall company values Explain how risk may influence the un certainty of the value estimates Analyze and apply accounting information for valuation purposes Make assessments of adequate equity levels Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and possibility for group work Estimated workload is about 200 hours Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen Approved compulsory assignments More information in Fronter at the start of the semester Eksamen 4 hour written examination with graded marks Tilbys som enkeltemne Yes Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Handelshøyskolen ved UiA Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-316-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finansregnskap 3 - Universitetet i Agder
  første halvdel første semester av BE 315 Årsregnskap revisoreksamen Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø ha god kunnskap om sentrale standarder om årsregnskapet ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen kunne beskrive krav til årsberetningen kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og egenorganiserte grupper Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatoriske innleveringersoppgaver Nærmere informasjon gis i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakterer Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 315 med 7 5 studiepoeng RE 301 med 7 5 studiepoeng RE 302 med 7

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-317-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Budsjettering og styring - Universitetet i Agder
  Emnet skal sette studentene i stand til å anvende moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv Studentene skal også forstå begrensningene ved tradisjonelle økonomistyringsteknikker Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kunnskap om hva som menes med strategisk økonomistyring beslutningsrelevant informasjon problemer med tradisjonell økonomistyring bruk av budsjetter til beslutningsformål strategiske lønnsomhetsanalyser oppfølging og prestasjonsmåling inklusive anvendelse av nøkkeltall og andre ikke finansielle indikatorer flerdimensjonale prestasjonsmålingssystemer etiske problemstillinger innenfor fagfeltet styring av arbeidskapital beyond budgeting modellen og kritikken mot tradisjonelle budsjettmodeller Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og gruppearbeid Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innlevering Nærmere opplysninger vil bli gitt i Fronter ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon BE 310 med 5 studiepoeng BE 307 med 2 5 studiepoeng BE 3220 med 2 5 studiepoeng BE 3220 med 2 5 studiepoeng BE 305 med 2 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-318-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Financial Modeling with Bachelor Thesis - Universitetet i Agder
  two parts 1 a series of lectures followed by 2 a practical exercise in business administration The student will learn to collect and analyse data from different sources and data bases The course will therefore help the student to apply relate mathematics statistics to business models and theories Advanced use of MS Excel will be a part of the course Læringsutbytte On successful completion of this course the student should be able to find and analyze different types of data of economic and administrative interest assess different types of design of experiments and statistical methods The students should also be able to evaluate if the basic foundation of a given method is satisfied calculate and interpret different statistical measures for relationship in data use multiple regression and interpret the results generally and in view of econometric problems use analysis of variance and interpret the results write a report on the work and results Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures group work and PC lab Estimated workload is about 400 hours Supervision will be given in plenary sessions Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen Approved compulsory assignment More information will be given in Fronter at the start of the semester Eksamen Project report 20 30 p with graded marks conducted in groups of 2 3 students More information in Fronter at the start of the semester A new or revised version of the project report may be submitted one time if it was given a fail If the report has been given a passing grade it will not be possible to hand in a new or revised

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-319-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive