archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppmelding til utsatt eksamen - Universitetet i Agder
  eksamen eventuelt ha fått innvilget gyldig fravær Studenter som ikke var oppmeldt eller som ikke møtte til siste ordinære eksamen har ikke adgang til en utsatt eksamen men må vente til neste gang emnet går ordinært før de kan melde seg opp For at det skal settes opp en utsatt eksamen i et emne må det være meldt opp studenter som enten strøyk trakk seg under eksamen eller hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen Det er kun disse som har krav på utsatt eksamen Merk at ekstraordinære eksamener normalt skal settes opp i den ordinære eksamensperioden Emner som har undervisning hvert semester settes ikke opp som utsatt eksamen disse går kun ordinært Slik melder du deg opp til utsatt eksamen Det er to måter å melde seg på nytt 1 Melde seg på nytt via Mine Resultater Klikk på knappen Ta emnet på nytt nytt vindu kommer opp Steg 1 Undervisning klikk knappen Videre dvs ikke meld deg til undervisning Steg 2 Vurdering velg aktuell eksamen fra Velg fra lista Klikk på knappen Fullfør 2 Melde seg på nytt via Mine studier Vis utdanningsplan Åpne eventuel tidligere semester via Vis tidligere semestere for å finne aktuelt emne Klikk på

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/foer-eksamen/oppmelding-til-utsatt-eksamen (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Trekk før eksamen - Universitetet i Agder
  på eksamensdagen og levere trekkskjema under eksamenen Men merk at det da vil telle som et eksamensforsøk til forskjell fra trekk før eksamen I emner med flere deleksamener går det normalt ikke an å slette oppmeldingen via Studentweb så da må du i stedet levere trekkskjema i skranken på Servicetorget du finner skjema på denne siden Du kan også levere manuelt trekkskjema for andre emner dersom du ikke får til

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/foer-eksamen/trekk-foer-eksamen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fusk - Universitetet i Agder
  eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som er vilkår for å gå opp til eksamen eller ved på uriktig grunnlag å ha fått godkjenning for deltakelse ved obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen Dersom du unnlater å oppgi kilder til tekst hentet fra litteratur artikler eller internett sitat eller parafrase i en skriftlig hjemmeeksamen eller en obligatorisk innleveringsoppgave begår du plagiat Plagiering betraktes som fusk Som student har du selv et ansvar for å sette deg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen og hvilke regler som gjelder for kildebruk Les om Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver HER Se definisjonen på fusk i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 31 HER Konsekvenser ved fusk UiA ser alvorlig på fusk Dersom du fusker kan det medføre at din innleveringsoppgave eller hjemmeeksamen blir annullert I tillegg kan du bli utestengt fra universitetet i inntil ett år Ved utestenging vil du også miste retten til å gå opp til eksamen ved alle norske universiteter og høgskoler i utestengingsperioden Reaksjonen vil først og fremst avhenge av om din handling var forsettlig tilsiktet eller grov uaktsom Det vil også bli tatt hensyn til omfang av fusk og din studieerfaring Det er universitetets klagenemnd som behandler fuskesaker Normalt har klagenemnda vedtatt annullering av eksamen prøve og utestenging i ett semester i saker hvor det foreligger grov uaktsomhet I saker hvor det foreligger forsettlig fusk har klagenemnda normalt vedtatt annullering av eksamen prøve og utestenging i to semestre Vedtak i fuskesaker fattes med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler 4 7 1 b og 4 8 3 Loven gir også adgang til å sanksjonere medvirkning til fusk jfr

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/fusk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Gyldig fravær - Universitetet i Agder
  at eksamen skulle vært avlagt etter frist for innlevering av skriftlig arbeid Hvis du har to eksamener på samme dag kan du søke om å få gyldig fravær på en av dem forutsatt at du har bestått eventuelle eksamenskrav og er klarert for å ta eksamenen Et gyldig fravær vil ikke telle som et eksamensforsøk og du har mulighet til å melde deg opp til en eventuell utsatt eksamen dersom

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/gyldig-fravaer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sykdom og annet fravær - Universitetet i Agder
  For at du skal ha krav på utsatt eksamen må dokumentasjonen være levert UiA eller poststemplet senest 7 dager etter at eksamen skulle vært avlagt etter frist for innlevering av skriftlig arbeid Et gyldig fravær vil ikke telle som et eksamensforsøk og du har mulighet til å melde deg opp til en eventuell utsatt eksamen dersom du ønsker Du må i så fall selv melde deg opp det blir ikke

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/sykdom-og-annet-fravaer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Trekk under eksamen - Universitetet i Agder
  For å trekke deg under eksamen må du fylle ut et trekkskjema som du enten får i eksamenslokalet ved skriftlig eller muntlig eksamen eller i servicetorget dersom du vil trekke deg fra oppgave hjemmeeksamen eller lignende Merk at dersom du ønsker å ta utsatt eksamen etter å ha trukket deg under eksamen må du selv melde deg opp innen ordinær oppmeldingsfrist det er ikke noe som blir gjort automatisk Ansvarlig

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/trekk-under-eksamen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Begrunnelse på karakter - Universitetet i Agder
  post til faglærer eller den som har satt karakteren for å få begrunnelse Vi anbefaler alle å be om begrunnelse på karakter før du eventuelt klager på karakteren Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no Klage på karakter Du kan klage på karakteren du fikk på eksamen Klageskjema er digitalt og du logger inn med brukernavn og passord Ved gruppeeksamen må hvert enkelt medlem som ønsker å klage sende inn klageskjema

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/etter-eksamen/begrunnelse-paa-karakter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Klage - Universitetet i Agder
  eksamen praksisopplæring eller lignende som ikke kan etterprøves Klage ved gruppeinnlevering Ved gruppeeksamen må hvert enkelt medlem som ønsker å klage sende inn klageskjema Klage på enkeltvedtak Som student har du rett til å klage over enkeltvedtak fattet av universitetet jf Forvaltningsloven 28 Ikke alle vedtak som universitetet fatter er enkeltvedtak Iflg Forvaltningslovens 2 b er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer Det er ikke anledning til å klage over administrative avgjørelser som for eksempel tid og sted for eksamen Klage over enkeltvedtak behandles av universitetets klagenemnd Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages Klage over formelle feil ved eksamen Dersom du som student mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med din prøve eller eksamen ved universitetet feil ved for eksempel oppgavegivning eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen kan du iflg Lov om universiteter og høyskoler 5 2 klage over formelle feil Klagefristen er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det forhold som begrunner en eventuell klage Dersom du har bedt om begrunnelse for sensur eller klagd over karakterfastsettingen løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over karakteren er avgjort jf Lov om universiteter og høyskoler 5 2 3 Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelsen av denne skal sensurvedtaket oppheves Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur skal ny sensurering foretas I motsatt fall skal det holdes ny eksamen Klage over formelle feil ved eksamen behandles av fakultetsstyret ved det fakultet som har faglig ansvar for emnet Klage over formelle feil ved praksis i lærerutdanninger behandles av styret for lærerutdanningene Vedtak kan påklages til universitetets klagenemnd Læringsmiljø Universitetets læringsmiljøutvalg LMU har et særlig ansvar for å behandle saker om fysiske forhold

  Original URL path: http://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/etter-eksamen/klage (2015-09-15)
  Open archived version from archive