archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hans Jørgen Wennesland - Universitetet i Agder
  16 Nettside Facebook Studentpresten UiA Avdeling Studieavdelingen Bakgrunn Treffes alltid på epost og SMS hans j wennesland uia no Mob 91577621 Last changed 2013 10 10 12 23 51 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/hansjw (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Dmytro Yakovenko - Universitetet i Agder
  Gimlemoen 25 Kristiansand Kontortid 08 30 16 00 Avdeling Forskningsadministrativ avdeling Last changed 2014 03 14 12 43 56 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/dmytroy (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Programevaluering - Universitetet i Agder
  programevaluering Evalueringen skal omfatte alle de sju kvalitetsområdene inntakskvalitet rammekvalitet programkvalitet undervisningskvalitet resultatkvalitet styringskvalitet og relevans Evalueringspanel Informasjon om sammensetning og oppnevning av evalueringspanelet Gjennomføring av programevaluering Programevalueringen for bachelor og masterprogram gjennomføres som følger jfr kvalitetssystemet kapittel 2 3 3 Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og mulig Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere evalueringspanelets rapport for hvert av kvalitetsområdene Rapporten avsluttes med forslag til tiltak herunder eventuelle forslag til endringer i fag studieplan Rapport fra programevaluering innledes med en kort beskrivelse av prosess samt grunnlagsmateriale som er brukt i evalueringen Frist for rapporten er 20 november Oppfølging etter programevaluering Rapport fra programevaluering behandles i studieråd og fakultetsstyret Styret for lærerutdanningene og legges fram for universitetets studieutvalg til orientering Fakultetsstyret Styret for lærerutdanningene vedtar forslag til revidert fag studieplan etter programevaluering Forslaget legges deretter fram for universitetets studieutvalg til godkjenning jfr forskrift om studier og eksamen ved UiA 12a 5 I oversendelsen av saken skal det fra fakultetet Avdeling for lærerutdanning vises til foreslåtte tiltak i rapport fra programevaluering og gis en begrunnelse for tiltak som ikke er fulgt opp Ansvarlig for

  Original URL path: http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/programevaluering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kvalitetsarbeid knyttet til emner og studier - Universitetet i Agder
  Evalueringen bør omfatte praksisstedenes rutiner for mottak av studenter praksisstedenes oppfølging av studentene i praksisperioden egen oppfølging og kontakten med praksisstedene i løpet av praksisperioden samt sammenhengen mellom teoriundervisningen ved universitetet og praksisopplæringen Institutt studieleder i samråd med aktuelt studieråd utarbeider rutiner for og bestemmer i hvilken form det er hensiktsmessig å foreta evalueringene Det skal skrives rapport er fra evalueringen Rapporten e og oppfølging av denne disse er et ledd i universitetets styringskvalitet 2 2 4 Oppfølging Institutt studieleder er ansvarlig for oppfølging av studentevalueringer av praksis praksisstedets selvevaluering og faglærers evaluering av praksisstedet og for iverksetting av tiltak Disse evalueringene skal danne grunnlag for omtale av praksis i den årlige studiumrapporten jfr kap 2 3 4 Fakultetsstyret Styret for lærerutdanningene avgjør om det også skal utarbeides en årlig samlet praksisrapport og eller emnerapport for hvert enkelt praksisemne Fakultetsdirektøren har ansvar for å etablere rutiner som legger til rette for at resultater av tidligere års evalueringer av praksis er tilgjengelige ved planlegging av nytt semester Rutinene skal bidra til utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer 2 3 Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram omfatter Studentevaluering av studieprogram Studentevaluering av utvekslingsopphold Programevaluering Oppfølging av studentevaluering av studieprogram Studiumrapport Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram gjelder for bachelorprogram masterprogram 4 årig lærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning I tillegg inngår kvalitetsarbeid knyttet til teoriemner jfr kap 2 1 og praksis jfr kap 2 2 2 3 1 Studentevaluering av studieprogram Hensikten med studentevaluering av studieprogram er å få fram ulike forhold ved studieprogrammet sett fra studentens perspektiv med henblikk på utvikling og forbedring Kvalitetsområdene som blir evaluert er først og fremst rammekvalitet og programkvalitet men kan også være undervisningskvalitet resultatkvalitet og relevans Fakultetsstyret Styret for lærerutdanningene etter forslag fra institutt studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd fastsetter form på og tidspunkt for studentevaluering av studieprogram Institutt studieleder har ansvar for at det gjennomføres studentevaluering av studieprogram Studentevaluering av studieprogram gjennomføres normalt på én av følgende måter 1 Årlig evaluering på tvers av studentkull A Evalueringen gjennomføres i studieråd hvor det deltar studentrepresentanter fra alle aktive kull i det aktuelle studieprogrammet Studierådet suppleres med ytterligere studentrepresentanter dersom det er nødvendig B Evalueringen gjennomføres ved at man i et eget forum samler tillitsvalgte fra alle aktive kull i det aktuelle studieprogrammet sammen med alle emneansvarlige institutt studieleder og studiekoordinator 2 Midtveis og sluttevaluering innenfor ett studentkull Evalueringen gjennomføres som en samtale mellom institutt studieleder faglærere og 2 3 studentrepresentanter studenttillitsvalgte eller ved hjelp av elektronisk spørreskjema Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter skal det i forkant av evalueringen innhentes informasjon blant studentene om hva som kan være aktuelt å ta opp i evalueringen Uavhengig av evalueringsmåte skal studentevaluering av studieprogram ta utgangspunkt i en sjekkliste som er anbefalt av universitetets studieutvalg Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter skal institutt studieleder og studentrepresentantene skrive et kort stikkordsmessig referat fra evalueringen Referatet disponeres med utgangspunkt i sjekklista og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter I de tilfeller studentevaluering av

  Original URL path: http://www.uia.no/om-uia/tall-og-fakta/studiekvalitet/kvalitetsarbeid-knyttet-til-emner-og-studier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Programme coordinators - Universitetet i Agder
  Science Solbjørg T Nes Department of Education Education PhD Professor Ragnar Thygesen Education Master s programme Associate Professor Turid Skarre Aasebø Education Bachelor s programme Associate Professor Ilmi Willbergh Special Needs Education Bachelor s programme Associate Professor Anne Dorthe Tveit Primary and Lower Secondary Teacher Education Assistant Professor Åse Haraldstad Pre school Education Assistant Professor Dag Nome Post Graduate Certificate in Education PPU Assistant Professor Hilde Witsø Teacher Educations Grimstad Associate Professor Lars Gunnar Briseid Counseling Education Assistant Professor Grethe I Sæbø Department of Religion Philosophy and History Religion Master s programme Odin Lysaker Religion Bachelor s programme Inger Margrethe Tallaksen History Master s prgramme Harald Rinde History Bachelor s programme Gustav Sætra Philosophy and Ex Phil Ex Fac Ralph Henk Vaags and Håvard Løkke Teacher Educations Hans Hodne Faculty of Fine Arts Fine Arts Master s programme Tormod Wallem Anundsen Arts Culture and Creativity Pre school Education Anne Mette Liene Department of Visual Arts and Drama Arts and Crafts Bachelor s programme and 1 year programme Anita Skogen Theatre Education Bachelor s programme and Drama 1 year programme Tordis Landvik Drama in Pre school Education Anne Mette Liene Arts and Crafts in Primary and Lower Secondary Teacher Education and Post Graduate Certificate in Education PPU Tor Jarle Wergeland Arts Subjects in Pre school Education Turid Myrann Department of Classical Music and Music Education Music Performance Western Classical Music Master s programme Per Kjetil Farstad Music Performance Western Classical Music Bachelor s programme Jørn Eivind Schau Music 1 year programme Harald Fjelde Music subjects in Pre school Education Tony Valberg Music subjects in Primary and Lower Secondary Teacher Education Harald Fjelde Music subjects in Primary and Lower Secondary Teacher Education and practical music dissemination Bachelor s Programme Randi M Eidsaa Department of Popular Music Music PhD Tor Dybo Popular Music Performance Master s programme Per Elias Drabløs Music management Adrian Førde Andersson Music Performance African American Music Bachelor s programme Tore Bråthen Music Education Bachelor s programme Hilde Nordbakken Faculty of Social Sciences Department of Global Development and Planning Developement Management Master s programme Christian Webersik Planning and Communication Bachelor s programme Jørn Cruickshank Development Studies 1 year programme and Bachelor s programme Hege Wallevik Department of Information Systems Information Systems Master s programme Eli Hustad IT and Information Systems 1 year programme and Bachelor s programme Hans Olav Omland Department of Sociology and Social Work Sociology 1 year programme and Bachelor s programme Ove Skarpenes Social Work Bachelor s programme Mette F Kvammen and Jorunn Gjedrem Welfare Studies Master s programme Bjørn Ø Angel and Anne Ryen Department of Political Science and Management European Integration Stefan Gänzle Political Science and Management Master s programme Helge Hernes Political Science Bachelor s programme and 1 year programme Gro Kvåle Social Studies 1 year programme Gro Kvåle Faculty of Engineering and Science Department of Information and communication technology ICT Computer Engineering Folke Haugland Electronic and Electrical Engineering Ragnhild Veimo Larsen Information and Communication Technology ICT Master s programme Morten Goodwin Multimedia Technology

  Original URL path: http://www.uia.no/en/student/programme-coordinators (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kristian Andersen - Universitetet i Agder
  Gimlemoen 46 Kristiansand Kontortid 0800 1530 Avdeling Avdeling for lærerutdanning Faglige interesser Grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 Last changed 2014 09 05 13 18 17 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/kristiaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ingvild Ruhaven - Universitetet i Agder
  Kontor 230 Gimlemoen 46 Kristiansand Avdeling Avdeling for lærerutdanning Last changed 2014 08 19 17 28 22 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student Forskning Om

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/ingvildr (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Margrethe Røed - Universitetet i Agder
  og bokkapitler Andre Select option Ask Anne Merete Selvik Røed Margrethe Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene Praktiske eksempler 2014 Røed Margrethe Vik Frøydis Nordgård Brug Johannes Manios Yannis Bere Elling Different health related behaviors conducted before school hours in seven European countries the ENERGY project 2013 Røed Margrethe Vik Frøydis Nordgård Brug J Manios Yannis Bere Elling DIFFERENT HEALTH RELATED BEHAVIORS CONDUCTED BEFORE SCHOOL HOURS IN SEVEN EUROPEAN COUNTRIES THE ENERGY

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/margretr (2015-09-15)
  Open archived version from archive