archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bo Terje Kalsaas - Universitetet i Agder
  Ragna Wang Tao XIAO Li Raanæs Lene Historical district development and protection 2002 Urban Planning Overseas ISSN 1003 0956 3 Kalsaas Bo Terje Just in time bedre organisert i Skandinavia enn i Japan 1996 Samferdsel ISSN 0332 8988 4 s 16 19 Fosse Roar Kalsaas Bo Terje Drevland Frode Construction Site Operations Made Leaner and Standardized A Case Study 2014 Amundsen Ivar Kalsaas Bo Terje Knudsen Jon Paschen Olsen Torunn Skåltveit Lean og den norske modellen møte eller konflikt 2014 Kalsaas Bo Terje Gundersen Mariann Berge Truls Olav To Measure Workflow and Waste A Concept for Continious Improvement 2014 Kalsaas Bo Terje Grindheim Ingvald Læknes Nina Integrated Planning vs Last Planner System 2014 Kalsaas Bo Terje Finsådal Stian Hasle Kristian To Achieve Predictability in Engineering 2014 Lia Knut Anders Ringerike Henning Kalsaas Bo Terje Increase Predictability in Complex Engineering and Fabrication Projects 2014 Kalsaas Bo Terje Bunker Britha Service based innovation 2013 Kalsaas Bo Terje Hverdagsinnovasjon En reise med skrittvise forbedringer tilbakeslag og læring 2013 Kalsaas Bo Terje Collaboration in business to business relationships in a 3 tier supply chain 2012 Kalsaas Bo Terje WASTE IN CONSTRUCTION THE HISTORY OF PRACTICAL APPLICATION 2012 Kalsaas Bo Terje FURTHER WORK ON MEASURING WORKFLOW IN CONSTRUCTION SITE PRODUCTION 2012 Bølviken Trond Kalsaas Bo Terje DISCUSSION OF STRATEGIES FOR MEASURING WORKFLOW IN CONSTRUCTION 2011 Kalsaas Bo Terje Thorstensen Rein Terje Grepperud Andreas Hinlo Halvard Jensen Sigmund Skaar John INTEGRATED INWARD LOGISTICS AND CONSTRUCTION WORK AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY IN PRODUCTION 2011 Kalsaas Bo Terje Sacks Rafael CONCEPTUALIZATION OF INTERDEPENDENCY AND COORDINATION BETWEEN CONSTRUCTION TASKS 2011 Kalsaas Bo Terje ON THE DISCOURSE OF MEASURING WORK FLOW EFFICIENCY IN CONSTRUCTION A DETAILED WORK SAMPLING METHOD 2011 Isaksen Arne Kalsaas Bo Terje Leverandører og strategier for oppgradering i globale produksjonsnettverk 2009 Kalsaas Bo Terje Skaar John Thorstensen Rein Terje Implementation of Last Planner in a medium sized construction site 2009 Kalsaas Bo Terje Leverandørstyrt lagerbeholdning LSL i bilindustrien 2009 Kalsaas Bo Terje Empirisk studie av kunderelasjonene til Hydro Aluminium Structures Raufoss 2009 Kalsaas Bo Terje Ledelse av verdikjeder 2009 Kalsaas Bo Terje Alfnes Erlend Verdikjedestyring og produksjonslogistikk en studie av tre produksjonsenheter 2009 Kalsaas Bo Terje Jakobsen Roy Forbedringsarbeid i Hydros produksjon av bilkomponenter 2009 Kalsaas Bo Terje Veer van t hof Olga Innkjøp konkurranseevne og verdiskaping 2009 Askildsen Thorkel Kalsaas Bo Terje Relasjoner mellom bedrifter som handler med hverandre 2009 Kalsaas Bo Terje Nye betingelser for lokalisering og konkurransekraft Kapabiliteter og scenarier for Macks ølbryggeri 2004 Kalsaas Bo Terje Verdistrømsanalyse Forbedringsarbeid i verdikjeden til Hydro Aluminium Structures Raufoss HARA 2004 Kalsaas Bo Terje Den globala transportprocessen 1997 Lassen Tom Kalsaas Bo Terje 2009 Ledelse av Verdikjeder Service og vedlikehold risikobaserte metoder Tapir Akademisk Forlag ISBN 9788251923514 21 s Kalsaas Bo Terje 2009 Ledelse av verdikjeder Strategi design og konkurranseevne Tapir Akademisk Forlag ISBN 9788251923514 Kalsaas Bo Terje 2012 3B Birkeland En bedrift i prosessindustrien Erfaringer fra arbeidet med å innføre lean basert forbedringsarbeid ISBN 978 82 7117 703 4 86 s Kalsaas Bo Terje Koskela

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/botk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Hans Christian Garmann Johnsen - Universitetet i Agder
  de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ Se http www hoyskoleforlaget no index asp template 40 bokId 978 82 7634 951 1 Bla i boken Last ned bilde Hva er innovasjon Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 2 Organisasjon og medvirkning en norsk modell Hans Chr Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen red Utgivelsesår 2013 ISBN 9788276349641 Språk målform Bokmål Antall sider 344 Nivå Akademisk Innbinding Heftet 1 utgave Fag Økonomi markedsføring og organisasjonsfag Samfunnsvitenskap Samfunnsfag Organisasjon og ledelse Innovasjon Lukk Spørsmålet om hva innovasjon egentlig er aktualiseres i takt med at innovasjonsbegrepet tas i bruk på stadig nye samfunnsområder Erkjennelsen av at innovasjon handler om ulike typer prosesser på mange ulike felt gjør det viktigere enn noen gang å skape en felles diskusjon om de ulike perspektivene på og erfaringene med innovasjon Tobindsverket Hva er innovasjon oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om hva man studerer hvordan man studerer det hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om Det første bindet handlet om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer Bind 2 Organisasjon og medvirkning en norsk modell har fokus på de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ Fra forvaltning til dialog Hans Christian Garmann JohnsenKr 438 Utgivelsesdato 01 12 2005 ISBN 978 82 7634 692 3 Innbinding Heftet Antall sider 284 Tjenester utføres av mennesker og for mennesker mennesker som er forskjellige har ulike behov og er i ulike situasjoner Hvordan skal vi sikre kvalitet på slike tjenester hvordan skal vi få til brukermedvirkning og dialog og hva er kvalitet på tjenester Dette er de sentrale spørsmålene boken drøfter I boken argumenteres det for at offentlige virksomheter kan bli mer brukerrettet Videre drøftes prinsipielle sider ved utvikling av tjenestekvalitet blant annet forhold som privatisering rettssikkerhet demokrati og etiske sider ved offentlig tjenesteyting Boken er velegnet som lærebok innen ledelsesfag statsvitenskap og helse og sosialadministrasjon Den vil også være nyttig for alle som arbeider med å bedre tjenestekvalitet innenfor offentlig sektor Se http www hoyskoleforlaget no index asp template 40 bokId 978 82 7634 692 3 Kunstens form og kulturens bruk Kunst og kultur har fått en ny rolle som motor i samfunnsutvikling Antagelsen er at kultur skal være oppløftende samlende meningsdannende motiverende og økonomisk lønnsom Noen vil mene at et slikt perspektiv er problematisk i forhold til kulturens og kunstens vesen som utprøvende problematiserende individuell og ikke instrumentell Denne boken har bidrag fra en rekke samfunnsforskere litteraturvitere og forfattere som diskuterer dette dilemmaet fra ulike perspektiver En viktig kritikk av bruken av kunst og kultur som utviklingsstrategi for byer og lokalsamfunn er at den bygger på visualisering profiler markedsføringsopplegg kulturbygg arkitektur osv I en slik strategi må man nødvendigvis gjøre en form for seleksjon av perspektiver verdier og meninger med andre ord en form for homogenisering og mulig ufarliggjøring av innholdet I dette ligger en fare for at det kulturelle mangfoldet undertrykkes og velges bort Forfattere Hans Chr Garmann Johnsen Terje Dragseth Oddbjørn Johannessen og Hans Kjetil Lysgård red Tittel Kunstens form og kulturens brukISBN 978 82 92712 38 2Utgivelsesår 2011Innbinding HeftetSider 265Pris 349 kroner Bestill boken ved å sende inn bestillingsskjema under bestill bøker Se http www portalforlag no articleid 153 Kritikkens forgreninger Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskapHans Christian Garmann JohnsenKr 335 Utgivelsesdato 10 07 2008 ISBN 978 82 7634 591 9 Språk målform Bokmål Innbinding Heftet Antall sider 250 Innholdsfort Last ned Samfunnskritikk er en naturlig del av vår hverdag men har den noen grenser Er all kritikk like legitim og er vi så åpne for kritikk som vi gjerne vil tro Dette er store og viktige temaer som i dag drøftes mer enn på lenge Denne boken prøver å sette debatten om samfunnskritikk i perspektiv Linjene trekkes blant annet tilbake til studentopprøret i 1968 De overordnede spørsmålene vi stiller er Hvilken rolle spiller litteratur og samfunnsforskning i dagens samfunnsdebatt hvordan bidrar de til kritisk diskusjon og hva er vilkårene for samfunnskritisk debatt i dagens samfunn 15 forfattere litteraturvitere og samfunnsvitere bidrar med sine synspunkter og innspill Se http www hoyskoleforlaget no index asp template 40 bokId 978 82 7634 591 9 Metaforenes tyranni Samtids og fremtidsbilder av Norge i 2005Hans Christian Garmann JohnsenKr 333 Utgivelsesdato 13 06 2005 ISBN 978 82 7634 679 4 Språk målform Bokmål Innbinding Heftet Antall sider 256 Denne essaysamlingen springer ut av et samarbeidsprosjekt mellom forfattere litteratur og samfunnsforskere som vi har kalt Litteraturen i samfunnet Ideen bak prosjektet er å diskutere litteraturens og samfunnsvitenskapens ulike praksiser når det gjelder samfunnsforståelse I forbindelse med hundreårsmarkeringen av Norge i 2005 har vi valgt å rette blikket mot metaforer med utgangspunkt i tittelen Metaforenes tyranni Samtids og fremtidsbilder av Norge i 2005 Vi har ønsket å se nærmere på hvilke metaforer og fortellinger som er brukt for å konstruere det kollektive vi og hvordan dette strukturerer vår forståelse av virkeligheten Essayene drøfter mange ulike aspekter ved metaforene De spenner over en rekke temaer som for eksempel forholdet mellom språk makt og virkelighetsforståelse metaforer i de politiske strategiene det nasjonale metaforgalleriet medienes produksjon og bruk av metaforer Det pekes også på hvordan metaforer kan bidra til både å åpne og lukke samtaler og hvor viktige de er for oss når vi skaper våre perspektiver og drømmer Hensikten med essaysamlingen er ikke å konkludere men å utvide vår persepsjon og stimulere til nysyn og debatt Se http www hoyskoleforlaget no index asp template 40 bokId 978 82 7634 679 4 Å forske blant sine egne Universitet og region nærhet og uavhengighet Pål Repstad Hans Christian Garmann Johnsen Anne Halvorsen Øverst i skjemaet Kr 439 Nederst i skjemaet Utgivelsesdato 15 05 2009 ISBN 978 82 7634 815 6 Språk målform Bokmål Innbinding Limfrest Lettbind Antall sider 319 Universiteter høgskoler og forskningsinstitusjoner utfordres i økende grad til å være engasjerte i og nyttige for sin region og sitt nære miljø For å være nyttige må forskerne kunne adressere problemstillinger i nærmiljøet Men hva slags utfordringer støter man på når forskerne skal forske

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/hanscgj (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Burak Tunca - Universitetet i Agder
  2014 The Context Sensitive Self and Consumers Self Connection to Group Referent Objects A Cross Cultural Study Society for Consumer Psychology SCP Miami USA Tunca B Troye S V 2013 Self Esteem Discrepancy and Adolescents Self Brand Connections Advances in Consumer Research ACR Chicago USA Tunca B Troye S V 2013 Peer Group Influences in Development of Self Brand Connections Findings from Children and Adolescents in Norway European Advances in Consumer Research EACR Barcelona Spain Tunca B Troye S V Flåten B T 2013 Brand Connections in Children s Self and Peer Descriptions Findings From Norway European Marketing Academy EMAC Istanbul Turkey Tunca B 2012 A Comparison of Brand Personality Measurement Models Using Confirmatory Factor Analysis Global Marketing Conference Seoul South Korea Awards Best Research Paper Award Fibeprisen FIBE Conference Bergen 2013 Paper title You are who your friends brands are Norwegian adolescents self connections to peers brands Best Research Exhibition Award Forskningsdagene Kristiansand 2012 Best Reviewer Award Global Marketing Conference Seoul 2012 Activities Food Wine Last changed 2015 03 07 15 58 32 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Select option Tunca Burak Troye Sigurd Villads Self Esteem Discrepancy and Adolescents Self Brand Connections 2013 Tunca Burak Troye Sigurd Villads Flåten Bjørn Tore Brand Connections in Children s Self and Peer Descriptions Findings From Norway 2013 Tunca Burak Troye Sigurd Villads Peer Group Influences in Development of Self Brand Connections Findings from Children and Adolescents in Norway 2013 Tunca Burak A Comparison of Brand Personality Measurement Models Using Confirmatory Factor Analysis 2012 Tunca Burak Assessing the Validity of Two Brand Personality Scales A Confirmatory Factor Analysis Approach 2012 Tunca Burak Exploring the Deliberate and Emergent Internationalization Strategies in the Context of Born Global Firms 2011 Tunca Burak The Role of Entrepreneurial and Networking Orientations

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/burakt (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Stine Rye Bårdsen - Universitetet i Agder
  10 25 00 Fagområder Bedriftsøkonomi Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Select option Bårdsen Stine Rye Festivaløkonomien Mer fest enn fadese 2014 Bårdsen Stine Rye The not so festive finances of music festivals 2010 Bårdsen Stine Rye Management Control in the Performing Arts An Empirical Study 2008 KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/stinerb (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Roy Mersland - Universitetet i Agder
  on Microfinance 2013 Enterprise Development and Microfinance ISSN 1755 1978 24 4 doi 10 3362 1755 1986 2013 025 Mersland Roy Market opportunities for Microfinance Institutions 2013 Enterprise Development and Microfinance ISSN 1755 1978 24 4 doi 10 3362 1755 1986 2013 027 Mersland Roy Urgeghe Ludovic Performance and international investments in microfinance institutions 2013 Strategic Change ISSN 1086 1718 22 1 2 s 17 29 doi 10 1002 jsc 1919 D Espallier Bert Guérin Isabelle Mersland Roy Focus on Women in Microfinance Institutions 2013 Journal of Development Studies ISSN 0022 0388 49 5 s 589 608 doi 10 1080 00220388 2012 720364 Hartarska Valentina Shen Xuan Mersland Roy Scale economies and input price elasticities in microfinance institutions 2013 Journal of Banking Finance ISSN 0378 4266 37 1 s 118 131 doi 10 1016 j jbankfin 2012 08 004 Galema Rients Lensink Robert Mersland Roy Do Powerful CEOs Determine Microfinance Performance 2012 Journal of Management Studies ISSN 0022 2380 49 4 s 718 742 doi 10 1111 j 1467 6486 2012 01046 x Beisland Leif Atle Mersland Roy An Analysis of the Drivers of Microfinance Rating Assessments 2012 Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly ISSN 0899 7640 41 2 s 213 231 doi 10 1177 0899764011433616 Beisland Leif Atle Mersland Roy The use of microfinance services among economically active disabled people Evidence from Uganda 2012 Journal of International Development ISSN 0954 1748 24 s S69 S83 doi 10 1002 jid 1720 Hartarska Valentina Mersland Roy Which Governance Mechanisms Promote Efficiency in Reaching Poor Clients Evidence from Rated Microfinance Institutions 2012 European Financial Management ISSN 1354 7798 18 2 s 218 239 doi 10 1111 j 1468 036X 2009 00524 x Beisland Leif Atle Mersland Roy Barriers to microfinance for disabled persons Evidence from economically active persons in Uganda 2012 Enterprise Development and Microfinance ISSN 1755 1978 23 1 s 11 24 doi 10 3362 1755 1986 2012 003 Mersland Roy The Governance of Non Profit Micro Finance Institutions Lessons From History 2011 Journal of Management and Governance ISSN 1385 3457 15 3 s 327 348 doi 10 1007 s10997 009 9116 7 Mersland Roy Randøy Trond Strøm R Øystein The impact of international influence on microbanks performance A global survey 2011 International Business Review ISSN 0969 5931 20 2 s 163 176 doi 10 1016 j ibusrev 2010 07 006 Mersland Roy Strøm R Øystein Mikrofinans Fra helt til kjeltring 2011 Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse ISSN 1500 0788 14 5 s 63 73 D Espallier Bert Guérin Isabelle Mersland Roy Women and Repayment in Microfinance A Global Analysis 2011 World Development ISSN 0305 750X 39 5 s 758 772 doi 10 1016 j worlddev 2010 10 008 Mersland Roy Strøm Øystein Microfinance Mission Drift 2010 World Development ISSN 0305 750X 38 1 s 28 36 doi 10 1016 j worlddev 2009 05 006 Bwire Flavia Nakabuye Mukasa George Mersland Roy Access to Mainstream Microfinance Services for Persons with Disabilities Lessons Learned from Uganda 2009 Disability Studies Quarterly DSQ ISSN

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/roym (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Geir Haaland - Universitetet i Agder
  www uia no nyheter fokus paa nyskapning og oekonomisk vekst Bakgrunn Statsautorisert revisor Autorisert regnskapsfører 20 års praksis fra revisjon 6 år som partner herav 4 som regionleder for PwC Agder Oppdragsansvarlig revisor for selskaper av allmenn interesse i pereioden 1999 2005 Agder Energi AS Agderforskning Sørlandets Sykehus HF Strømmestiftelsen Spareskillingsbanken Faglige interesser Revisjon Foretaksstyring Finansregnskap Styrearbeid Last changed 2015 01 08 14 47 07 Fagområder Bedriftsøkonomi Publikasjoner Vitenskapelige artikler

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/geirhaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kari Lunøe-Nielsen - Universitetet i Agder
  Institutt for rettsvitenskap Faglige interesser Arbeidsrett skatterett statsrett juridisk metode Last changed 2014 12 22 23 06 16 Fagområder Rettsvitenskap Privatrett Offentlig rett Andre rettsvitenskapelige fag Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Vitenskapelige artikler og bokkapitler Select option KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/karilu (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Liv Bente Hannevik Friestad - Universitetet i Agder
  interesser Økonomisk styring Last changed 2015 07 01 11 13 44 Fagområder Samfunnsvitenskap økonomi Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Select option Friestad Liv Bente Hannevik Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner 2015 Friestad Liv Bente Hannevik Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner 2015 Friestad Liv Bente Hannevik Styrings og kontrollsystemer Hvilke styringssystemer har skolene hvordan brukes de og er det en sammenheng mellom dette og elevenes resultater 2014 Friestad Liv Bente Hannevik Hvordan brukes økonomistyringssystemer i norske grunnskoler 2014 Skolelederen ISSN 0802 2062 28 5 s 16 16 Friestad Liv Bente Hannevik School output control and student performance an exploratory study 2014 Friestad Liv Bente Hannevik Kontrollsystemer i grunnskolen Foreløpige funn 2013 Friestad Liv Bente Hannevik Design and use of management accounting and control systems in Norwegian primary and lower secondary schools 2008 Friestad Liv Bente Hannevik Deregulation and Resistance to Change 2007 Friestad Liv Bente Hannevik Deregulation and Resistance to Change 2007 Friestad Liv Bente Hannevik Reforms and use of management control systems in schools 2006 KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/livbhf (2015-09-15)
  Open archived version from archive