archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ressurssenteret - Universitetet i Agder
  og skjema Kurs Helsekasse Om ressurssenteret film Livet rundt studiene sia no 09 00 15 00 Ofte stilte spørsmål KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram Linkedin Facebook Google Plus Twitter YouTube Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige stillinger For studenter English Dette

  Original URL path: http://www.uia.no/student/ressurssenteret (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Retningslinjer for saksbehandling når studenter mener seg mobbet/trakassert - Universitetet i Agder
  administrativt ansatt som er involvert i saken legges saken fram for den ansattes overordnede Dette gjelder også dersom saken involverer en ansatt i Fellesadministrasjonen Dersom studenten mener at fakultetet Avdeling for lærerutdanning ikke griper fatt i saken på en tilfredsstillende måte kan det være nødvendig å ta saken videre til fellesadministrasjonen ved universitetet Kontaktperson ansvarlig her er studiedirektøren Studenttillitsvalgte kan bistå den enkelte student i saker av denne typen Tillitsvalgte trekkes inn i saken på det tidspunkt den enkelte student ønsker bistand Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Agder orienteres dersom denne typen saker oppstår men kan ikke gå inn i enkeltsaker Lov om universiteter og høyskoler 4 8 Utestenging og bortvisning 1 En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd jf 5 1 bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning kan styret selv eller institusjonens klagenemnd jf 5 1 utestenge ham eller henne fra studiet og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner

  Original URL path: http://www.uia.no/student/livet-rundt-studiene/retningslinjer-for-saksbehandling-naar-studenter-mener-seg-mobbet-trakassert (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Rutiner ved ulykker/nestenulykker som involverer studentar - Universitetet i Agder
  den dei direkte involverte Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Ressursgruppe beståande av studiedirektør psykososial helseteneste og studentprest vert involvert etter behov ev også representant for Internasjonal avdeling dersom saka gjeld ein utvekslingsstudent Skjemaet Rapport om skade ulykke eller nestenulykke studenter lekkje på høgre side skal fyllast ut og signerast av faglærer annan tilsett samt involvert e student ar Skjemaet skal sendast til fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Ansvar Faglærar eller andre tilsette som er til stades Dersom berre studentar er til stades bed ein dei om å skrive ei kort oppsummering av hendinga og levere denne til fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Fakultetsdirektør signerer og sender kopi til leiar for Studentservice Ved personskade som krev legebehandling skjemaet Melding om yrkesskade lekkje på høgre side skal sendast NAV Trygd innan 3 dagar Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Dersom skaden skjer medan studentane er i praksis skal skjemaet fyllast ut av praksisstaden Studentar er yrkesskadedekka for yrkesskader som dei vert påførde på undervisningsstaden i undervisningstida jf Folketrygdloven 13 10 Meir informasjon om dekning av utgifter ved yrkesskade Oppfølging med tanke på å førebyggje tilsvarande hendingar i framtida Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Oppfølgingstelefon ar etter ca ei veke kontroll av at den dei involverte har fått naudsynd hjelp Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Læringsmiljøutvalet vert informert om saka og korleis den er fylgt opp Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Ulykke utanfor studiesituasjonen Omgrepet studiesituasjon omfattar aktivitetar på campus i praksisopplæring og på ekskursjonar og liknande Melding til fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Ansvar Tilsette eller studentar som får kjennskap til saken Ta kontakt med ressursgruppe Gruppa i samarbeid med fakultetsdirektøren vurderer vidare tiltak i forhold til skadd e sjuk e student ar pårørande og medstudentar Ansvar Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning Ressursgruppe Studiedirektør psykososial helseteneste og studentprest Dødsfall hos studentar Alle dødsfall er forskjellige og krev ulik handtering Dette notatet er meint som ei hjelp for dei som har ansvar for å følgje opp eit dødsfall i forhold til studentar tilsette og pårørande Hovudansvaret for å handtere situasjonen ligg hjå fakultetsdirektøren ved fakultetet der studenten høyrte til ev hjå dekan for Avdeling for lærarutdanning dersom studenten var student på eit av studia denne avdelinga har ansvar for Ressursgruppe Det er etablert ei ressursgruppe som kan støtte fakulteta Avdeling for lærarutdanning i å handtere informasjon og oppfølging etter dødsfall Gruppa består av Bjørn J Monstad studiedirektør Eli Stålesen Gestaltterapeut sjukepleiar Hans Jørgen Wennesland studentprest Dersom saka gjeld ein utvekslingsstudent inn eller utreisande bør i tillegg leiar for Internasjonal avdeling bli kontakta Dmytro Yakovenko Informasjon og oppfølging overfor medstudentar tilsette og pårørande Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning i samarbeid med ressursgruppa vurderer i det einskilde tilfelle om det skal gjennomførast informasjonsmøte og eller samtalegrupper minnestund eller andre tiltak retta mot medstudentar og eller tilsette Når fakultetet avdelinga er informert om dødsfallet før gravferda skal det sendast blomehelsing til gravferda Universitetet bør vera representert i gravferda Det skal flaggast på halv stang gravferdsdagen Fakultetsdirektør dekan for lærarutdanning har ansvar for at driftstenesta blir varsla og for informasjon på Innaskjærs om

  Original URL path: http://www.uia.no/student/livet-rundt-studiene/rutiner-ved-ulykker-nestenulykker-som-involverer-studentar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studentevaluering - Universitetet i Agder
  legges ut i Fronter Studentevaluering av studier Det skal normalt gjennomføres studentevaluering av studieprogram på én av følgende måter Årlig evaluering i studieråd hvor det deltar studentrepresentanter fra alle aktive kull i det aktuelle studieprogram Studierådet suppleres med ytterligere studentrepresentanter dersom det er nødvendig Årlig evaluering i et eget forum med tillitsvalgte fra alle aktive kull i det aktuelle studieprogram sammen med emneansvarlige institutt studieleder og studiekoordinator Midtveis og sluttevaluering innenfor ett studentkull enten som en samtale mellom institutt studieleder faglærere og 2 3 studentrepresentanter eller ved hjelp av elektronisk spørreskjema Det er fakultetsstyret Styret for lærerutdanningene etter forslag fra institutt studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd som fasetter form og tidspunkt for studentevalueringen Studentevaluering av praksis Det skal gjennomføres minimum én studentevaluering per praksis Programevaluering Programevaluering som er en grundig og helhetlig gjennomgang av studieprogrammet skal gjennomføres minimum hvert 5 år og omfatter blant annet et evalueringspanel hvor eksterne evaluatorer og en studentrepresentant skal delta Mer informasjon om programevaluering Studentevaluering av emner og studieprogram omtales i kvalitetssystemets kapittel 2 Ansvarlig for siden Turid Høgetveit turid hogetveit SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address Kvalitetssystemet Studentevaluering inngår som del av kvalitetssystemet ved UiA Oversikt over og innhold i

  Original URL path: http://www.uia.no/student/ressurser/studentevaluering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiekoordinatorer - Universitetet i Agder
  litteratur på grunnivå Rune Røsstad Nordisk språk og litteratur masterprogram Sverre Wiland Norsk i barnehagelærerutdanning Agnes Margrethe Bjorvand Norsk i grunnskolelærerutdanning Gro Renée Rambø Samfunnskommunikasjon masterprogram Martin Engebretsen Skolebibliotekkunnskap Solbjørg T Nes Institutt for pedagogikk Pedagogikk Ph d Professor Ragnar Thygesen Pedagogikk master Førsteamanuensis Turid Skarre Aasebø Pedagogikk bachelor Førsteamanuensis Ilmi Willbergh Spesialpedagogikk bachelor Førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit Grunnskolelærerutdanning Universitetslektor Åse Haraldstad Barnehagelærerutdanning Universitetslektor Dag Nome Praktisk pedagogisk utdanning Universitetslektor Hilde Witsø Grunnskole og barnehagelærerutdanning Grimstad Førstelektor Lars Gunnar Briseid Veiledningspedagogikk Universitetslektor Grethe I Sæbø Institutt for religion filosofi og historie Religion master Odin Lysaker Religion bachelor Inger Margrethe Tallaksen Historie master Harald Rinde Historie bachelor Gustav Sætra Filosofi og exphil fac Ralph Henk Vaags og Håvard Løkke Allmenn barnehage og praktisk pedagogisk lærerutdanning Hans Hodne Fakultet for kunstfag Instituttovergripende koordinatorer Master i kunstfag Tormod Wallem Anundsen KO leder på Kunst kultur og kreativitet BLU Anne Mette Liene Institutt for visuelle og sceniske fag Kunst og Håndverk Bachelor og årsstudium Anita Skogen Faglærerutdanning i teater tidligere drama og årsstudium Tordis Landvik Dramaemner i BLU Anne Mette Liene Kunst og håndtverksemner i GLU og PPU Tor Jarle Wergeland Formingsemner i BLU Turid Myrann Institutt for musikk klassisk musikkpedagogikk Utøvende musikk master Per Kjetil Farstad Utøvende musikk bachelor Jørn Eivind Schau Musikk årsstudium Harald Fjelde Musikkemner i BLU Tony Valberg Musikkemner i GLU Harald Fjelde Musikkemner i GLU Randi M Eidsaa Institutt for rytmisk musikk Musikk Ph d Tor Dybo Utøvende musikk master Per Elias Drabløs Music management Adrian Førde Andersson Utøvende musikk rytmisk bachelor Tore Bråthen Faglærer i musikk Hilde Nordbakken Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Developement Management master Christian Webersik Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor Jørn Cruickshank Utviklingsstudiet årsstudium og bachelor Hege Wallevik Institutt for informasjonssystemer Informasjonssystemer master Eli Hustad IT og informasjonssystemer årsstudium og bachelor Hans Olav Omland Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Sosiologi årsstudium og bachelor Ove Skarpenes Sosialt arbeid bachelor Mette F Kvammen og Jorunn Gjedrem Velferdsstudier master Anne Marie Støkken sosiologi spesialisering og Solveig Botnen Eide sosialt arbeid spesialisering Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Europeisk integrasjon Stefan Gänzle Statsvitenskap og ledelse master Helge Hernes Statsvitenskap bachelor og årsstudium Gro Kvåle Samfunnsfag årsstudium Gro Kvåle Fakultet for teknologi og realfag Institutt for informasjons og kommunikasjonsteknologi Data Folke Haugland Elektronikk Ragnhild Veimo Larsen Informasjons og kommunikasjonsteknologi IKT master Morten Goodwin Multimedieteknologi og design Morgan Konnestad Multimedia and Educational Technology master Morgan Konnestad Institutt for ingeniørvitenskap Industriell økonomi master Bo Terje Kalsaas Mekatronikk bachelor Morten Kjeld Ebbesen Mekatronikk master Kjell G Robbersmyr Byggdesign bachelor Paul Ragnar Svennevig Byggdesign master Tom V Nilsen Flyteknikk Åse Linn Berntsen Forkurs og realfagskurs Magnus Hegland Ingvaldsen Fornybar energi bachelor Rune Strandberg Fornybar energi master Joao Leal Institutt for matematiske fag Lektorutdanning i realfag Ingvald Erfjord Matematikk og fysikk bachelor Ingvald Erfjord Matematikk årsstudium Ingvald Erfjord Matematikkdidaktikk master Ingvald Erfjord Matematikk og økonomi bachelor Matematisk finans bachelor Ingvald Erfjord Institutt for naturvitenskapelige fag Bioingeniør Vigdis Landsverk Biologi Yngvar Olsen Fysikk Reidun Renstrøm Handelshøyskolen ved UiA HR og organisasjonsutvikling årsstudium Grimstad

  Original URL path: http://www.uia.no/student/studiekoordinatorer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiestart - Universitetet i Agder
  med studiene Bibliotek Grupperom IT hjelp Lånekassa Pensum Studieplaner Timeplaner Studiestartkurs Din studiehverdag Akademisk kalender Eksamen Karrieresenteret Studieveiledning Studentaktiviteter Studentdemokrati Studentutveksling Finn frem Campus Grimstad Campus Kristiansand Parkering på campus Grimstad Parkering på campus Kristiansand Transport Åpningstider studiestartuia Studiestartlåta Livet rundt studiene Deltidsjobb Kostnader Sted å bo Om Campus Barnehage og helse Trening og fritid KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no

  Original URL path: http://www.uia.no/student/studiestart (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Trenger du studieveiledning? - Universitetet i Agder
  sexologi psykisk helsearbeid master videreutdanning Tone J Dahlsveen Særlig sykepleie masterprogram og videreutdanning Atle Slotnes Fakultet for humaniora og pedagogikk Generell studieveileder for hele fakultetet studentutveksling Tone Frøysnes og Jannicke Sletten Institutt for pedagogikk Pedagogikk spesialpedagogikk småbarnspedagogikk Innpassing og godkjenning av utdanning fra andre institusjoner innen pedagogikk Tonny Pedersen Institutt for nordisk og mediefag Kommunikasjon litteratur film og teater nordisk språk og litteratur skolebibliotekkunnskap norsk som andrespråk og kulturkunnskap samfunnskommunikasjon master Terje Torgilstveit Mari Sagulin i permisjon til 1 februar 2016 Institutt for fremmedspråk og oversetting Engelsk fransk tysk spansk oversetting Anne Marit Foss Institutt for religion filosofi og historie Ex phil og ex fac filosofi historie religion etikk og kultur samfunn likestillingsstudiet Janne Frøysaa Fakultet for kunstfag Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Tonje Kløkstad Sissel Brit Ryen Institutt for rytmisk musikk Sissel Brit Ryen Tonje Kløkstad Institutt for visuelle og sceniske fag Vibeke H Faber Swensson Tonje Kløkstad Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for informasjonssystemer IT og informasjonssystemer Bente Elisabeth Holmen Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Samfunnsfag statsvitenskap bachelor og master Gunhild Stubseid Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Sosiologi sosialt arbeid velferdsstudier bachelor og master Cecilie Mawdsley Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Utviklingsstudier samfunnsendring og kommunikasjon Developement Management Siv Iren Sæle Kolstad EVU enhet Master i ledelse EVU Linda Hye Nichole E Silva Fakultet for teknologi og realfag Flyteknikk maskin mekatronikk Indøk forkurs Åse Linn Berntsen Multimedieteknologi elektronikk Merethe Nytræ Data IKT Sissel Andreassen Byggdesign fornybar energi forkurs Magnus Hegland Ingvaldsen Catherine Svendsen Matematikkstudier Matematikk og økonomi bachelor Trine Engeland Bioingeniør biologi fysikk lektorutdanning i realfag Ingebjørg Aase Multimedieteknologi data elektronikk IKT byggdesign fornybar energi flyteknikk maskin mekatronikk Geir Kløkstad Handelshøyskolen ved UiA Alle masterstudier på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder Anne Line Omsland Rettsvitenskap bachelor regnskap og revisjon bachelor vurdering av utdanningskrav for regnskapsførere Gro Anita

  Original URL path: http://www.uia.no/student/studieveiledning/trenger-du-studieveiledning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Taushetsplikt - Universitetet i Agder
  navn nevnes eller ikke er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler jamfør Opplæringsloven 15 1 Erklæring om taushetsplikt innebærer Jeg forstår at jeg i forbindelse med praksisperioden e vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende at mitt engasjement som student ved lærerutdanningene krever ansvarsfølelse og lojalitet samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder elevene og alle sider ved praksis skolen Jeg forplikter meg til å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med utplassering og praksisarbeid å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med mitt engasjement som student ved lærerutdanningene på Universitetet i Agder Jeg er klar over at forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikt kan medføre ikke bestått praksis og også rettslig straffeansvar taushetsplikten også gjelder etter endt praksis Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no Bekreftelse Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene og alle studenter som er tatt opp til programmer ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap hvor det inngår praksis Erklæringen bekreftes av den enkelte student på StudentWeb FØR praksisperioden begynner KONTAKT

  Original URL path: http://www.uia.no/student/ressurser/taushetsplikt (2015-09-15)
  Open archived version from archive