archive-no.com » NO » V » VALLOBAT.NO

Total: 81

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtekter
  valgt 8 Avstemming kan kun skje ved personlig fremmøte og ikke ved fullmakt 9 Det føres referat av årsmøtets forhandlinger av referent valgt av årsmøtet Referatet undertegnes av 2 representanter som er valgt av årsmøtet og som ikke er medlem av styret 5 1 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 50 av medlemmene forlanger det Styret innkaller med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden 2 Hvis styret unnlater å innkalle årsmøtet i henhold til vedtektene kan de minst 50 medlemmene i punkt 1 foranledige årsmøte innkalt 6 1 Styret består av leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 eller 3 er på valg hvert år Styret konstituerer seg selv 2 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede hvorav en skal være leder eller nestleder I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget 7 1 Styret har den administrative myndighet forestår den daglige drift representerer foreningen utad besørger alle løpende forretninger sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig 2 Vallø Båtforening forpliktes gjennom underskriften til leder og ett styremedlem i lederens fravær av nestleder og ett styremedlem 3 Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig og bestemmer disses oppgaver 4 Styret har ansettelsesmyndighet opptrer som arbeidsgiver og fastsetter betingelser og nødvendige stillingsinstrukser for foreningens funksjonærer 5 Styremøte holdes når leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det 6 Styret innkaller til medlemsmøter 7 Styret bestemmer i samarbeide med de arrangerende komiteer når hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal avholdes 8 Styret fører protokoll fra foreningens styremøter og andre viktige møter og arrangementer 9 Dersom styret vil foreta låneopptak skal saken legges frem for Årsmøtet for godkjennelse 10 Styret utarbeider driftsavtale med Vallø Marina a s og Vallø Motor a s i samsvar med avtalen med Tønsberg kommune og årsmøtets vedtak Styret kan også inngå driftsavtale for eventuell annen næringsvirksomhet på Vallø Småbåthavns område 11 Styret skal påse at alle medlemmer og næringsdrivende overholder det til enhver tid gjeldende Regelverk for Vallø Småbåthavn 12 Styret i Vallø Båtforening fremmer sak om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Det skal gis skriftlig varsel og søkes innhentet forklaring fra innehaver av vedkommende båtplass Styret fatter vedtak og underetter skriftlig i rekommandert sending om eventuell beslutning om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Klage på tap av båtplass kan fremlegges for første årsmøte i Vallø Båtforening Vedkommende båtplass skal ikke omdisponeres før eventuell klage er behandlet av årsmøtet III Medlemmer 8 1 Alle båtplasseiere i Vallø Småbåthavn er obligatorisk medlemmer i Vallø Båtforening og har ordinært medlemskap med møte forslags tale og stemmerett Det følger ett medlemskap med hver båtplass Et medlem som eier flere båtplasser har like mange stemmer som båtplasser vedkommende eier 2 Andre interesserte herunder søkere på venteliste og

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=21:getting-help&catid=82&Itemid=436 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Vedtekter
  1 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 50 av medlemmene forlanger det Styret innkaller med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden 2 Hvis styret unnlater å innkalle årsmøtet i henhold til vedtektene kan de minst 50 medlemmene i punkt 1 foranledige årsmøte innkalt 6 1 Styret består av leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 eller 3 er på valg hvert år Styret konstituerer seg selv 2 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede hvorav en skal være leder eller nestleder I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget 7 1 Styret har den administrative myndighet forestår den daglige drift representerer foreningen utad besørger alle løpende forretninger sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig 2 Vallø Båtforening forpliktes gjennom underskriften til leder og ett styremedlem i lederens fravær av nestleder og ett styremedlem 3 Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig og bestemmer disses oppgaver 4 Styret har ansettelsesmyndighet opptrer som arbeidsgiver og fastsetter betingelser og nødvendige stillingsinstrukser for foreningens funksjonærer 5 Styremøte holdes når leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det 6 Styret innkaller til medlemsmøter 7 Styret bestemmer i samarbeide med de arrangerende komiteer når hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal avholdes 8 Styret fører protokoll fra foreningens styremøter og andre viktige møter og arrangementer 9 Dersom styret vil foreta låneopptak skal saken legges frem for Årsmøtet for godkjennelse 10 Styret utarbeider driftsavtale med Vallø Marina a s og Vallø Motor a s i samsvar med avtalen med Tønsberg kommune og årsmøtets vedtak Styret kan også inngå driftsavtale for eventuell annen næringsvirksomhet på Vallø Småbåthavns område 11 Styret skal påse at alle medlemmer og næringsdrivende overholder det til enhver tid gjeldende Regelverk for Vallø Småbåthavn 12 Styret i Vallø Båtforening fremmer sak om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Det skal gis skriftlig varsel og søkes innhentet forklaring fra innehaver av vedkommende båtplass Styret fatter vedtak og underetter skriftlig i rekommandert sending om eventuell beslutning om tap av båtplass nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass Klage på tap av båtplass kan fremlegges for første årsmøte i Vallø Båtforening Vedkommende båtplass skal ikke omdisponeres før eventuell klage er behandlet av årsmøtet III Medlemmer 8 1 Alle båtplasseiere i Vallø Småbåthavn er obligatorisk medlemmer i Vallø Båtforening og har ordinært medlemskap med møte forslags tale og stemmerett Det følger ett medlemskap med hver båtplass Et medlem som eier flere båtplasser har like mange stemmer som båtplasser vedkommende eier 2 Andre interesserte herunder søkere på venteliste og innehavere av fremleieplasser kan ha begrenset medlemskap Begrenset medlemskap innvilges av styret etter søknad og gir møte og talerett men ikke stemmerett Begrenset medlemskap gir rett til deltakelse i medlemsmøter kurs hygge eller velferdstreff samt alle øvrige aktiviteter i foreningen 3 Medlemskapet følger

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=21:getting-help&catid=82&Itemid=436&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vaktlister
  om fast båtplass Båtrelatert Bildegalleri Vallø Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=95:vaktlister&catid=82&Itemid=518 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vaktlister
  Vaktlister 2015 Utskrift Detaljer Treff 2455 Her er vaktlister for 2015 Les nøye igjennom Vaktlister 2015 Oppdatert

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=95:vaktlister&catid=82&Itemid=518&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Styret
  Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet Styret Utskrift Detaljer Treff 459 Styrets leder velges av årsmøtet i Vallø Båtforrening Resten av styret settes i et styremøte kort etter hvor styret konstituerer seg For 2015 er styret som

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=94:styret&catid=82&Itemid=512 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Om foreningen
  sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet Styret Utskrift Detaljer Treff 460 Styrets leder velges av årsmøtet i

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=280&limitstart=4 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 2012
  fast båtplass Båtrelatert Bildegalleri Vallø Webkamera Værstasjonen Været Europa Søknad sommerplass 2016 Sommer og bading er topp 27 knop i Oslofjorden En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli Vallø småbåthavn høsten 2014 vind fra syd Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge Dette nettstedet Hjem Vaktlister Kontakt oss Om foreningen Værstasjon Klubbhuset Plassøknad Boblehavn vinterstid Vallø webkamera Mest lest Valløværet Plassøknad Kontakt oss Vallø kameraer Klubbhuset Valløværet Årsmøtereferatet

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:arsmotereferatet-2012&catid=84&Itemid=283 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 2012
  Årsmøtereferatet 2012 Utskrift Detaljer Treff 2232 Årsmøtereferatet 2012 Referatet Program for å lese dokumentet https get adobe com no reader

  Original URL path: http://www.vallobat.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:arsmotereferatet-2012&catid=84&Itemid=283&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-10)
  Open archived version from archive •