archive-no.com » NO » V » VKR.NO

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  forskrifter Bleiebeholder Søknad om fritak endring for renovasjon og septiktømming Kontrakt heime kompostering av våtorganisk avfall Deponiforbudet Tariffer forskrifter og skjemaer Her kan du lese mer om tariffer og forskrifter samt laste ned skjemaer REBNESKOGEN Sentralbord 61 36 38 66

  Original URL path: http://www.vkr.no/tariffer-og-forskrifter.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale gebyr for tømmingen Se resten av Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres under fanen Tariffer og Forskrifter For abonnenter med slamavskiller gråvannstanker Slamavskillere i tilknytning til boliger skal tømmes minst hvert 2 år eller oftere etter eget ønske Slamavskillere i tilknytning til fritidsbolig skal tømmes minst hvert 4 år eller oftere etter eget ønske Vi har tømmeruter på faste år Nye anlegg som skal inn på rute må tilpasses de ulike tømmeårene for hver kommune Øystre Slidre Etnedal og Vang tømmes på partallsår dvs 2010 2012 2014 osv Fritidsboliger som ligger på rute hvert 4 år skal tømmes 2010 2014 osv Anlegg som tømmes årlig skal selvfølgelig på rute hvert år Nord Aurdal Sør Aurdal og Vestre Slidre tømmes på oddetallsår dvs 2009 2011 2013 osv Fritidsboliger som ligger på rute hvert 4 år skal tømmes 2009 2013 osv Slamavskillere gråvannstanker tømmes med mobil avvanningsenhet Alt innhold på tanken hentes opp og separeres på bilen Slammet blir igjen og renset vann føres tilbake på tanken For abonnenter med tett tank Tett tank i tilknytning til boliger skal tømmes årlig eller oftere etter eget ønske Tett tank i tilknytning til fritidsboliger

  Original URL path: http://www.vkr.no/slam.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  å minimalisere avfallsmengden i Valdres og behandle avfallet på en mest mulig hensiktsmessig og miljøvennlig måte Selskpet skal dessuten Drive og utvikle det interkommunale renovasjonsanlegget i Rebneskogen i Vestre Slidre kommune i samsvar med gitte konsesjonsbetingelser og andre offentlige bestemmelser Stå ansvarlig for innsamling og transport av avfall fra kommuner bedrifter husholdninger og hytter støler m v som selskapet i henhold til enhver tid gjeldende offentlige tillatelser og vilkår er satt til å behandle Videre skal VKR utføre tømming fra de private og offentlige avløpsanlegg samt renseanlegg i regionen som kommunene har ansvar for VKR skal videre utføre nødvendig etterbehandling av slam i regionen Det er forutsatt allmen tvungen renovasjon i alle deltakerkommuner så vel for tettsteder spredt bebyggelse som for hytter og støler Forestå distribusjon og eventuelt salg av kompost og avfallsprodukter som kan gjenvinnes I tilknytning til disse formålene drive aktivt informasjons og holdningsskapende arbeid ovenfor befolkningen for å fremme kildesortering og oppnå lokale og nasjonale målsettinger Videre arbeide for etablering av nettverk for mest mulig ombruk gjenbruk Arbeide for at ressursene i avfallet utbyttes best mulig og at restavfallet blir behandlet på en miljømesig riktig måte i tråd med konsesjonsvilkårene VKR skal følge tillatelser og konsesjoner for

  Original URL path: http://www.vkr.no/om-vkr.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  og forskrifter Slam Om VKR Miljøservice Chat Driftsansvarlig Synnøve Urtegård Tlf 57874670 e post miljoservice septik 24 no Hjemmeside www septik24 no Vakttelefon Osvald Olsen tlf 95993240 REBNESKOGEN Sentralbord 61 36 38 66 08 15 30 DRIFTSMELDING 20 3 15

  Original URL path: http://www.vkr.no/kontakt/miljoeservice.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  Chat med oss Inger Anne Grøtting Mobil 480 11 447 E post inger anne vkr no Kundebehandler husholdningskunder Liv Astrid Reinlie Mobil 480 11 446 E post liv astrid vkr no Kundebehandler Saks og klagebehandling Gunhild Rogstad Storsæter Mobil 480 11 449 E post gunhild vkr no Kundebehandler næringskunder Anna Helga Ringen Mobil 480 11 455 E post anna helga vkr no Kundebehandler slamkunder REBNESKOGEN Sentralbord 61 36 38 66

  Original URL path: http://www.vkr.no/kontakt/chat.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  149 2901 Fagernes e post post vkr no Tlf sentralbord 61 36 38 66 faks 61 36 38 60 Nå kan du også chatte med våre kundebehandlere Inger Anne Grøtting Mobil 480 11 447 E post inger anne vkr no Kundebehandler husholdningskunder Liv Astrid Reinlie Mobil 480 11 446 E post liv astrid vkr no Kundebehandler Saks og klagebehandling Gunhild Rogstad Storsæter Mobil 480 11 449 E post gunhild vkr

  Original URL path: http://www.vkr.no/kontakt.aspx/printUnderside (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  og annen praktisk informasjon Hva kan leveres Gjenbruk Hva kan leveres Klikk på linkene under for å lese mer om avfallstypen Glass og metallemballasje Trevirke Hageavfall Farlig avfall Impregnert trevirke Elektrisk og elektronisk avfall Drikkekartong Emballasjekartong papp REBNESKOGEN Sentralbord 61

  Original URL path: http://www.vkr.no/miljoestasjoner/hva-kan-leveres.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • VKR - Valdres Kommunale Renovasjon
  gjenbruk Det må være i en slik stand at andre vil kunne bruke det Hvor kan du levere dette På alle våre miljøstasjoner kan du levere inn ting til gjenbruk Conatinerene er låst men låses opp av en operatør på forespørsel Klær Klær som kommer inn til gjenbruk leveres ikke ut igjen på miljøstasjonen VKR har avtale med Tingvolltoppen verksted i Sør Aurdal som er et tilrettelagt aktivitets og arbeidstilbud De henter klær som er levert inn på miljøstasjonene våre På Tingvolltoppen blir klærne sortert og pakket i samsvar med retningslinjer fra UFF U landshjelp fra Folk til Folk UFF bruker klærne i u hjelpsprosjekt hovedsaklig i Øst Europa og Afrika Klær som blir levert inn til gjenbruk skal være hele og rene og gjerne pakket etter størrelser Andre tilbud om gjenbruk VALDRES KOMPETANSEVEKST AS VKV Bruktbutikken Alle Tiders Brukt og Nytt ligger nedenfor Valdres Folkehøgskole på Leira Her kan du kjøpe kjøkkenutstyr møbler og mye annet rart Du kan også bestille miljøbuer postkasse stativ og lignende i tillegg produserer vi på oppdrag og utfører reparasjoner av møbler Ved behov tar vi og transport av varer ut til kunden Ønsker du å levere brukte gjenstander kan dette leveres til Valdres

  Original URL path: http://www.vkr.no/miljoestasjoner/gjenbruk.aspx (2015-05-11)
  Open archived version from archive •